O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

Příspěvky označené štítkem ‘Živnostníci-cizinci’

Ombudsman: „Věcný záměr nové cizinecké legislativy snižuje v některých případech stávající standardy ochrany cizinců.“

Ministerstvo vnitra jako koordinátor migrační politiky připravuje nový cizinecký zákon, který by nahradil současnou nepřehlednou právní úpravu. „Ač obsahuje i některé pozitivní změny, ve věcném záměru je celá řada problematických míst a k nim bude ochránce v rámci připomínkového řízení uplatňovat zásadní nesouhlasné stanovisko,“ říká JUDr. Pavel Pořízek, vedoucí oddělení justice, migrace a financí kanceláře veřejného ochránce práv.

Čist dále »

Návrh nového zákona o cizincích: hlavní připomínky Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR zaslalo Ministerstvu vnitra ČR své připomínky k věcnému záměru nového cizineckého zákona. Jako problematické vidí mimo jiné to, že návrh zhoršuje postavení cizinců ze třetích zemí—rodinných příslušníků Čechů, ztěžuje přístup cizinců na české vysoké školy a vylučuje cizince z drobného podnikání. Nejasný je i smysl systému kvót omezujících počty migrantů z jednotlivých zemí. Následující text shrnuje zásadní připomínky Konsorcia, Programu migrace a právničky Oksany Rizak. Čist dále »

Cizinci z novely vypadli, komerční pojišťovny se radují

Návrh změny zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb., který rozšiřoval přístup cizinců do systému veřejného zdravotního pojištění i na rodinné příslušníky a živnostníky, spadl pod stůl. Tuto změnu dlouhodobě požadují ombudsman a zmocněnec vlády pro lidská práva, přiklánějí se k ní i ministerstva zdravotnictví a vnitra. Návrh se dostal do oběhu v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa navrhovaným ministerstvem financí, v připomínkovém řízení se ale proti němu ostře postavila Hospodářská komora a tím nakonec argumentovalo i samotné ministerstvo financí. Změna by údajně neúnosně zatížila státní rozpočet. „Je poněkud  zvláštní, že se v této problematice tolik angažují zaměstnavatelské svazy, kterých se to de-facto netýká. Dá se tušit, že touto cestou vyvinuly tlak proti změně komerční pojišťovny,“  říká expertka na oblast zdravotní péče pro cizince MUDr. Helena Hnilicová z Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva UK v Praze. Podle ní z analýz naopak vyplývá, že současný stav je nevýhodný nejen pro cizince, ale i pro samotný stát. Tiskové prohlášení vydalo i Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Čist dále »

Novela zákona rozšíří přístup cizinců ke zdravotní péči

Aktualizace zprávy! Po odeslání připomínky k novele zákona o veřejném zdravotním pojištění vyšlo najevo, že i cizinci – rodinní přílušníci osob s trvalým pobytem, kteří ještě trvalý pobyt nemají, budou novelou též zahrnuti do systému veřejného zdravotního pojištění.  Zvláštní podmínky pro cizince ze třetích zemí – manžele a manželky českých občanů, zavedl cizinecký zákon v roce 2008 ve snaze potírat fiktivní sňatky. Dva roky pobytu a rok manželství trvá lhůta, po kterou cizinci – manželé a manželky českých občanů čekají na vydání trvalého pobytu. V režimu přechodného pobytu nemohou čerpat výhody a služby s trvalým pobytem spojené. Hlavním problémem byla dosud nutnost uzavřít komerční pojištění na lékařskou péči. To by novela zákona měla vyřešit. Znevýhodnění smíšených manželství se budeme znovu věnovat ve zvláštní zprávě.

Více než 130 000 cizinců je v ČR odkázáno na komerční pojištění, které musí platit předem na dobu platného povolení k pobytu a které jim přitom nezaručuje pokrytí nákladů na lékařskou péči. Tento stav kritizují odborníci i ombudsman. Změnit by to měla novela zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb., která je nyní v připomínkovém řízení. Ta rozšiřuje dostupnost veřejného pojištění i na cizince živnostníky (OSVČ) a na rodinné příslušníky cizinců-zaměstnanců i OSVČ. Změnu podporuje i ministr zdravotnictví Leoš Heger. Z návrhu změny zákona bohužel zůstali vyloučeni studenti VŠ a rodinní příslušníci občanů EU (zejména ČR) s přechodným pobytem. Člověk v tísni zaslal v rámci připomínkového řízení podnět Úřadu vlády ČR, který na toto opomenutí poukazuje. Podnět byl zohledněn v připomínce zmocněnkyně pro lidská práva.

Čist dále »

Stát omezuje cizince v drobném podnikání

Podnikání cizinců: co mění novela cizineckého zákona, co se chystá do nového zákona a co to znamená v praxi

Novela cizineckého zákona ve snaze odstranit nejasné pobytové režimy cizinců – jako bylo například členství v družstvu – a zabránit švarc systému zpřísnila udělování víz a povolení k pobytu za účelem podnikání pro cizince ze třetích zemí.

Čist dále »

Dluží opravdu cizinci-živnostníci státu 1 miliardu, jak tvrdí studie MV?

Dluží opravdu cizinci-živnostníci státu 1 miliardu, jak tvrdí studie MV?

Ministerstvo vnitra si nechalo vypracovat „studii“, ve které dochází k závěru, že daňové úniky cizinců ze třetích zemí pobývajících na území ČR by údajně mohly stát připravovat až o 1 miliardu korun ročně. Studie ale k tomuto číslo dochází nepříliš seriózním výpočtem. Skupina vietnamských studentů ekonomie začala připravovat analýzu, ve které chce kalkulaci zpochybnit. „Studie“ a komentář ekonoma Daniela Münicha následují.

Čist dále »