O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

Příspěvky označené štítkem ‘Zdravotnictví’

Cizinci z novely vypadli, komerční pojišťovny se radují

Návrh změny zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb., který rozšiřoval přístup cizinců do systému veřejného zdravotního pojištění i na rodinné příslušníky a živnostníky, spadl pod stůl. Tuto změnu dlouhodobě požadují ombudsman a zmocněnec vlády pro lidská práva, přiklánějí se k ní i ministerstva zdravotnictví a vnitra. Návrh se dostal do oběhu v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa navrhovaným ministerstvem financí, v připomínkovém řízení se ale proti němu ostře postavila Hospodářská komora a tím nakonec argumentovalo i samotné ministerstvo financí. Změna by údajně neúnosně zatížila státní rozpočet. „Je poněkud  zvláštní, že se v této problematice tolik angažují zaměstnavatelské svazy, kterých se to de-facto netýká. Dá se tušit, že touto cestou vyvinuly tlak proti změně komerční pojišťovny,“  říká expertka na oblast zdravotní péče pro cizince MUDr. Helena Hnilicová z Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva UK v Praze. Podle ní z analýz naopak vyplývá, že současný stav je nevýhodný nejen pro cizince, ale i pro samotný stát. Tiskové prohlášení vydalo i Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Čist dále »

Novela zákona rozšíří přístup cizinců ke zdravotní péči

Aktualizace zprávy! Po odeslání připomínky k novele zákona o veřejném zdravotním pojištění vyšlo najevo, že i cizinci – rodinní přílušníci osob s trvalým pobytem, kteří ještě trvalý pobyt nemají, budou novelou též zahrnuti do systému veřejného zdravotního pojištění.  Zvláštní podmínky pro cizince ze třetích zemí – manžele a manželky českých občanů, zavedl cizinecký zákon v roce 2008 ve snaze potírat fiktivní sňatky. Dva roky pobytu a rok manželství trvá lhůta, po kterou cizinci – manželé a manželky českých občanů čekají na vydání trvalého pobytu. V režimu přechodného pobytu nemohou čerpat výhody a služby s trvalým pobytem spojené. Hlavním problémem byla dosud nutnost uzavřít komerční pojištění na lékařskou péči. To by novela zákona měla vyřešit. Znevýhodnění smíšených manželství se budeme znovu věnovat ve zvláštní zprávě.

Více než 130 000 cizinců je v ČR odkázáno na komerční pojištění, které musí platit předem na dobu platného povolení k pobytu a které jim přitom nezaručuje pokrytí nákladů na lékařskou péči. Tento stav kritizují odborníci i ombudsman. Změnit by to měla novela zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb., která je nyní v připomínkovém řízení. Ta rozšiřuje dostupnost veřejného pojištění i na cizince živnostníky (OSVČ) a na rodinné příslušníky cizinců-zaměstnanců i OSVČ. Změnu podporuje i ministr zdravotnictví Leoš Heger. Z návrhu změny zákona bohužel zůstali vyloučeni studenti VŠ a rodinní příslušníci občanů EU (zejména ČR) s přechodným pobytem. Člověk v tísni zaslal v rámci připomínkového řízení podnět Úřadu vlády ČR, který na toto opomenutí poukazuje. Podnět byl zohledněn v připomínce zmocněnkyně pro lidská práva.

Čist dále »

Strach z udání odrazuje cizince „bez papírů“ od vyhledání lékařské pomoci

Podle šetření Evropské observatoře francouzské neziskové organizace Lékaři světa 41 % neregulérních migrantů rezignuje na léčbu nebo ošetření svého zdravotního problému, protože se obává, že je zdravotnický personál udá na policii. V České republice to ještě donedávna byla rozšířená praxe. Česká lékařská komora ale před několika měsíci vydala jasné stanovisko, které dokládá protiprávnost takového postupu. ČLK také nedávno podepsala deklaraci evropských zdravotnických organizací na podporu práva na lékařskou péči pro neregulérní migranty a žadatele o azyl. Deklarace, kterou  iniciovala evropská síť HUMA, vyzývá EU i její členské státy, aby přijaly opatření umožňující zdravotníkům plnit jejich povinnosti vůči všem pacientům bez rozdílu. HUMA také vydala zprávu o dostupnosti lékařské péče pro neregulérní migranty v různých evropských zemích. Jak je v ní hodnocena Česká republika a proč se dočtete v rozhovoru s Marií Jelínkovou z Multikulturního centra Praha, které je součástí networku HUMA.  Čist dále »

130 000 cizinců v ČR je odkázáno na komerční zdravotní pojištění, které kritizují odborníci i ombudsman

Na portálu http://www.eifzvip.cz/ najdete informace o zdravotní péči pro cizince ze třetích zemí. Mimo jiné článek popisující defektní systém komerčního pojištění zdravotní péče, na který je v ČR odkázáno asi 130 000 cizinců, kteří nemají přístup k systému veřejného zdravotního pojištění. Komerční pojištění kritizoval ve své nedávné zprávě i ombudsman: „Pojišťovny nemají povinnost cizince pojistit a v praxi jsou běžně odmítání starší lidé, nemocní a také cizinci, kterým se např. narodí dítě s vrozenou vadou či závažným onemocněním.“ Celý text Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení s cizinci zde.

V článku Heleny Hnilicové a Karolíny Dobiášové (obě působí na 1.lékařské fakultě UK) se mimo jiné píše: „Je faktem, že ačkoli cizinci mají v ČR povinnost být pojištěni (jedná se tedy de facto o povinné pojištění), v oblasti smluvního zdravotního pojištení cizinců neexistuje téměř žádnáregulace pojistných podmínek. Stávající legislativní úprava poskytuje jenom velmi vágní právní rámec a téměr vůbec se nezabývá ochranou spotřebitele, tj. pojištěnce.  Celý článek si přečtěte zde.