O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

Příspěvky označené štítkem ‘novela cizineckého zákona’

Ombudsman: „Věcný záměr nové cizinecké legislativy snižuje v některých případech stávající standardy ochrany cizinců.“

Ministerstvo vnitra jako koordinátor migrační politiky připravuje nový cizinecký zákon, který by nahradil současnou nepřehlednou právní úpravu. „Ač obsahuje i některé pozitivní změny, ve věcném záměru je celá řada problematických míst a k nim bude ochránce v rámci připomínkového řízení uplatňovat zásadní nesouhlasné stanovisko,“ říká JUDr. Pavel Pořízek, vedoucí oddělení justice, migrace a financí kanceláře veřejného ochránce práv.

Čist dále »

Návrh nového zákona o cizincích: hlavní připomínky Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR zaslalo Ministerstvu vnitra ČR své připomínky k věcnému záměru nového cizineckého zákona. Jako problematické vidí mimo jiné to, že návrh zhoršuje postavení cizinců ze třetích zemí—rodinných příslušníků Čechů, ztěžuje přístup cizinců na české vysoké školy a vylučuje cizince z drobného podnikání. Nejasný je i smysl systému kvót omezujících počty migrantů z jednotlivých zemí. Následující text shrnuje zásadní připomínky Konsorcia, Programu migrace a právničky Oksany Rizak. Čist dále »

Veřejný ochránce práv: „Novela cizineckého zákona značně posílila cizince při jednání se státním aparátem.“

V souvislosti s novelou cizineckého zákona, která letos vstoupila v platnost, se v médiích řešily hlavně problémy spojené s přechodem agendy z cizinecké policie na ministerstvo vnitra. Stranou pozornosti zůstala jiná změna. Novelou byla při ministerstvu vnitra zřízena nezávislá komise, která cizincům umožňuje domáhat se přezkoumání rozhodnutí v jejich věci. Vedoucí oddělení justice, migrace a financí úřadu veřejného ochránce práv JUDr. Pavel Pořízek to považuje za významný krok – podobný odvolací orgán v jiných správních řízeních nenajdeme.  Čist dále »

Stát omezuje cizince v drobném podnikání

Podnikání cizinců: co mění novela cizineckého zákona, co se chystá do nového zákona a co to znamená v praxi

Novela cizineckého zákona ve snaze odstranit nejasné pobytové režimy cizinců – jako bylo například členství v družstvu – a zabránit švarc systému zpřísnila udělování víz a povolení k pobytu za účelem podnikání pro cizince ze třetích zemí.

Čist dále »

Ministerstvo vnitra spustilo informační kampaň o změnách v cizineckém zákoně

V souvislosti s novelou zákona č. 326/1999 o pobytu cizinců, která vstoupila v platnost od 1. ledna 2011, byla spuštěna informační kampaň organizovaná Ministerstvem vnitra ČR. Aktuální informace ohledně změn cizineckého zákona najdete na  www.mvcr.cz/cizinci.

Kampaň je dále realizována prostřednictvím letáků (specifické pro jednotlivé kraje, v češtině, angličtině, ukrajinštině, ruštině a vietnamštině, pro Prahu a Středočeský kraj navíc i v mongolštině, moldavštině a čínštině) a plakátů (jednotné, v češtině, angličtině, ukrajinštině, ruštině a vietnamštině). Pokud byste měli o letáky či plakáty zájem, je možné si je po domluvě vyzvednout na Ministerstvu vnitra, případně se domluvit na jejich doručení.

Cizinci nic neví ohledně nových pravidel, které od ledna přinese novelizace cizineckého zákona — upozorní na to Frontafest

Iniciativa Za práva migrantů a migrantek pořádá ve čtvrtek 25.listopadu od 6:30 ráno demonstraci před budovou cizinecké policie na Chodově v Praze nazvanou FrontaFest. Organizátoři zvolili ranní čas, aby podpořili cizince, kteří v tu dobu obvykle již několik hodin stojí ve frontách na pořadové číslo před úřady cizinecké policie. Součástí demonstrace je i hudební vystoupení Ridiny Ahmed, kvartetu Aube, Františka Kostlána a Alexeje Smorčkova.

Čist dále »