O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

Příspěvky označené štítkem ‘ministerstvo vnitra’

Ombudsman: „Věcný záměr nové cizinecké legislativy snižuje v některých případech stávající standardy ochrany cizinců.“

Ministerstvo vnitra jako koordinátor migrační politiky připravuje nový cizinecký zákon, který by nahradil současnou nepřehlednou právní úpravu. „Ač obsahuje i některé pozitivní změny, ve věcném záměru je celá řada problematických míst a k nim bude ochránce v rámci připomínkového řízení uplatňovat zásadní nesouhlasné stanovisko,“ říká JUDr. Pavel Pořízek, vedoucí oddělení justice, migrace a financí kanceláře veřejného ochránce práv.

Čist dále »

Návrh nového zákona o cizincích: hlavní připomínky Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR zaslalo Ministerstvu vnitra ČR své připomínky k věcnému záměru nového cizineckého zákona. Jako problematické vidí mimo jiné to, že návrh zhoršuje postavení cizinců ze třetích zemí—rodinných příslušníků Čechů, ztěžuje přístup cizinců na české vysoké školy a vylučuje cizince z drobného podnikání. Nejasný je i smysl systému kvót omezujících počty migrantů z jednotlivých zemí. Následující text shrnuje zásadní připomínky Konsorcia, Programu migrace a právničky Oksany Rizak. Čist dále »

Blogerce Fóra migrantů zamítli žádost o občanství

Nejnovější příspěvek na blogu Fóra migrantů „Liší se rande s Vietnamcem, Čechem a Francouzem?“ je od Nguyen Thuy Duong. Křestním jménem Duong, se narodila v Hanoji, vyrůstala ve východních Čechách, studovala mezinárodní vztahy a evropská studia v Praze a nyní absolvuje magisterský program politologie a sociologie v ve Štrasburku. Do roku 2009 psala populární blog na Aktualně.cz . Duong mluví česky, vietnamsky, anglicky a francouzsky. Po 15 letech pobytu v Česku a s ukončeným středoškolským a vysokoškolským vzděláním v této zemi Duong požádala o české občanství a očekávala, že jej bez problémů dostane. Bylo ji ale zamítnuto. Důvod? „V poslední době se málo zdržuje na území ČR.“

Může být její snaha a schopnost doplnit si vzdělání v jiné zemi EU kvalifikována jako překážka pro udělení občanství? A jak a komu se u nás vlastně občanství uděluje? V roce 2009 bylo občanství cizincům v ČR uděleno pouze v 1621 případech a počty paradoxně klesají při tom, jak se délka pobytu mnoha cizinců zvyšuje (v roce 2004 to bylo 5020). Česká praxe v režii Odboru všeobecné správy ministerstva vnitra a jeho ředitele Václava Henycha je právními experty na migraci velmi kritizována. Prozkoumání této oblasti cizinecké agendy se brzy budeme věnovat i my.

Veřejný ochránce práv: „Novela cizineckého zákona značně posílila cizince při jednání se státním aparátem.“

V souvislosti s novelou cizineckého zákona, která letos vstoupila v platnost, se v médiích řešily hlavně problémy spojené s přechodem agendy z cizinecké policie na ministerstvo vnitra. Stranou pozornosti zůstala jiná změna. Novelou byla při ministerstvu vnitra zřízena nezávislá komise, která cizincům umožňuje domáhat se přezkoumání rozhodnutí v jejich věci. Vedoucí oddělení justice, migrace a financí úřadu veřejného ochránce práv JUDr. Pavel Pořízek to považuje za významný krok – podobný odvolací orgán v jiných správních řízeních nenajdeme.  Čist dále »

Cenné kontakty mezi migranty

Proč novináři v článcích o migraci a migrantech málokdy citují nějakého migranta, a často si místo toho vypomáhají kvazi zástupci cizinců – Čechy? Asi nemají potřebné kontakty. Nabízíme vám teď zprostředkování kontaktu na čtyři cizince, kteří mohou být vašimi průvodci do nitra ruskojazyčné, vietnamské, mongolské a arabské komunity. Pomáhají totiž svým krajanům i jazykově příbuzným cizincům jako tlumočnici, kulturní mediátoři nebo terénní pracovníci. Právě teď působí v projektu občanského sdružení InBáze Berkat Asistenční služba migrantům, který dočasně snižuje hladinu stresu na obou pražských pracovištích pro cizineckou agendu ministerstva vnitra v Cigánkově i Koněvově ulici. Docházejí sem dvakrát týdně. Cizincům pomáhají vyplnit jejich žádosti nebo jim tlumočí při jednání s úředníky. Všichni samozřejmě mluví výborně česky. Čist dále »

Stát omezuje cizince v drobném podnikání

Podnikání cizinců: co mění novela cizineckého zákona, co se chystá do nového zákona a co to znamená v praxi

Novela cizineckého zákona ve snaze odstranit nejasné pobytové režimy cizinců – jako bylo například členství v družstvu – a zabránit švarc systému zpřísnila udělování víz a povolení k pobytu za účelem podnikání pro cizince ze třetích zemí.

Čist dále »

Falometrické testy MV obletěly v médiích celý svět—jaké je rozuzlení?

Informace o falometrických testech, kterými české ministerstvo vnitra prověřovalo věrohodnost výpovědi žadatelů o azyl na základě odlišné sexuální orientace, před vánocemi doslova obletěla svět a stala se konverzačním tématem u nás i v zahraničí. Dosud ovšem není jasné, kolik procent lidí z celkového počtu žadatelů muselo toto vyšetření podstoupit. Podle ministerstva vnitra to byla pouze menšina. To ale neodpovídá zkušenostem nevládních organizací. Těmito testy totiž prošli všichni jejich klienti, kteří u vnitra žádali o mezinárodní ochranu z důvodu odlišné sexuální orientace. Také nás zajímalo, jak se ministerstvo vnitra k celé věci staví teď – byly tyto praktiky ukončeny? Zeptali jsme se Kateřiny Stehlíkové, vedoucí oddělení mezinárodní ochrany Odboru azylové a migrační politiky MV ČR.

Čist dále »

Ministerstvo vnitra zřídilo protikorupční linku pro cizince

Zvláštní protikorupční telefonní linku pro cizince pobývající na území ČR zřídil odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.

Linka bude sloužit k oznamování veškerých forem korupčního jednání, se kterými se cizinci setkají, např. při vyřizování pobytových agend.

Protikorupční linka bude fungovat na telefonním čísle 974 847 704, její provoz bude zahájen 6. 12. 2010. Tarif linky se řídí standardním ceníkem, jaký platí pro pevnou telefonní linku.

Operátor, zaměstnanec odboru azylové a migrační politiky zběhlý v komunikací s cizinci, je k dispozici pro hovory v českém a anglickém jazyce, a to každé pondělí a středu od 8 do17 hodin, v úterý a čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 14 hodin. Mimo tuto pracovní dobu mohou ohlašovatelé zanechat na záznamníku vzkazy, které operátor zpracuje následující den. Ty lze nahrávat v jakémkoli jazyce.

Více informaci: http://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-zridilo-specialni-protikorupcni-linku-pro-cizince.aspx

Je pronásledování „bonboniérových pachatelů“ bojem proti korupci?

Zaměstnanci ministerstva vnitra – na které přešla letos agenda vyřizování trvalých pobytů – podávají trestní oznámení na cizince, kteří jim za vyřízení žádosti nosí drobné odměny. Nedávno o tom psaly Lidové noviny.

„Většinou nosí věci minimální hodnoty, které dávají jako výraz poděkování za to, že úředník splnil službu,“ vyjádřila se Lidovým novinám pracovnice ministerstva vnitra Hana Hermanová z oddělení trvalých pobytů v Praze, která, jak se dál uvádí v článku, „spolu s kolegy podala kvůli drobným úplatkům desítky trestních oznámení.“

Je udávání cizinců na policii za bonboniéru adekvátním a účinným protikorupčním opatřením? O názor jsme požádali Transparency International a také právní experty v oblasti cizinecké agendy Martina Rozumka (Organizace na pomoc uprchlíků), Pavlu Burdovou Hradečnou (Sdružení pro integraci a migraci) a Oksanu Rizak (o.s. Inbáze Berkat). Zatímco právníci Transparency International, kteří zaměstnance MV protikorupčně školili, postup schvalují, ostatní oslovení jej považují za absurdní. Všechny odpovědi si přečtěte dále.

Čist dále »