O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

Příspěvky označené štítkem ‘migrační politika’

Jaké změny opravdu chystá daňová reforma pro cizince?

(Aktualizován 3.odstavec)  ČTK a Mladá Fronta informovaly, že podle změn navržených v daňovém zákoně by cizinci nadále neměli mít možnost využívat slev na daních, a to kvůli jejich údajnému zneužívání. Tyto zprávy vzbudily obavy mnoha cizinců, a proto jsme se tématem začali zabývat. Je to opravdu tak, že o daňové úlevy přijdou všichni cizinci ze třetích zemí, jak se psalo v médiích? Zákon i ministerstvo financí říká něco jiného. Co by se tedy novelou mělo změnit?

Čist dále »

Magistrát zakládá celopražské integrační centrum

Pražská radnice požádala o evropský grant a stojí před založením obecně prospěšné společnosti, která by se věnovala integraci cizinců. 12 % Pražanů jsou cizinci, ale Praha s integračními aktivitami teprve začíná. Hrubé obrysy plánované činnosti získáte z rozhovoru s radním pro sociální polïtiku Petrem Dolínkem. Čist dále »

Ombudsman: „Věcný záměr nové cizinecké legislativy snižuje v některých případech stávající standardy ochrany cizinců.“

Ministerstvo vnitra jako koordinátor migrační politiky připravuje nový cizinecký zákon, který by nahradil současnou nepřehlednou právní úpravu. „Ač obsahuje i některé pozitivní změny, ve věcném záměru je celá řada problematických míst a k nim bude ochránce v rámci připomínkového řízení uplatňovat zásadní nesouhlasné stanovisko,“ říká JUDr. Pavel Pořízek, vedoucí oddělení justice, migrace a financí kanceláře veřejného ochránce práv.

Čist dále »

Návrh nového zákona o cizincích: hlavní připomínky Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR zaslalo Ministerstvu vnitra ČR své připomínky k věcnému záměru nového cizineckého zákona. Jako problematické vidí mimo jiné to, že návrh zhoršuje postavení cizinců ze třetích zemí—rodinných příslušníků Čechů, ztěžuje přístup cizinců na české vysoké školy a vylučuje cizince z drobného podnikání. Nejasný je i smysl systému kvót omezujících počty migrantů z jednotlivých zemí. Následující text shrnuje zásadní připomínky Konsorcia, Programu migrace a právničky Oksany Rizak. Čist dále »

Americký expert mluví o migraci v USA

Účastníky semináře „Migrace, menšiny a média“ organizovaného 24. srpna v Praze Mezinárodní organizací pro migraci okouzlilo vystoupení charismatického Franka Sharryho, předního amerického experta na migraci. Frank Sharry a jeho organizace America´s Voice se snaží prosadit imigrační reformu v USA, o které se domnívá, že by přinesla řešení problému neregulérní migrace. S týmem Programu migrace Frank Sharry mluvil o současné situaci na poli migrace v USA.
Čist dále »

Cizinci z novely vypadli, komerční pojišťovny se radují

Návrh změny zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb., který rozšiřoval přístup cizinců do systému veřejného zdravotního pojištění i na rodinné příslušníky a živnostníky, spadl pod stůl. Tuto změnu dlouhodobě požadují ombudsman a zmocněnec vlády pro lidská práva, přiklánějí se k ní i ministerstva zdravotnictví a vnitra. Návrh se dostal do oběhu v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa navrhovaným ministerstvem financí, v připomínkovém řízení se ale proti němu ostře postavila Hospodářská komora a tím nakonec argumentovalo i samotné ministerstvo financí. Změna by údajně neúnosně zatížila státní rozpočet. „Je poněkud  zvláštní, že se v této problematice tolik angažují zaměstnavatelské svazy, kterých se to de-facto netýká. Dá se tušit, že touto cestou vyvinuly tlak proti změně komerční pojišťovny,“  říká expertka na oblast zdravotní péče pro cizince MUDr. Helena Hnilicová z Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva UK v Praze. Podle ní z analýz naopak vyplývá, že současný stav je nevýhodný nejen pro cizince, ale i pro samotný stát. Tiskové prohlášení vydalo i Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Čist dále »

Cizinci na českých VŠ – nutné zlo, nebo česká konkurenční výhoda?

Česká média včetně hlavní zpravodajské relace ČT nedávno informovala o údajném masovém rozšíření zneužívání studentských víz cizinci jakožto o prostředku, jak snadno získat pobyt v ČR. Opodstatněnost tohoto tvrzení a rozsah fenoménu se rozhodla dále zkoumat redaktorka pořadu Zaostřeno na cizince Goranka Oljača. O výzvách, kterým čelí zahraniční studenti v Česku, v něm mluví Ludmila Kashpurova, doktorandka antropologie na UK, a Marie Kavanová, vedoucí studijního oddělení oddělení CERGE-EI (Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK). Marie Kavanová ve svém komentáři pro web Programu migrace také hodnotí přístup médií k tomuto tématu. Koordinátorka Programu migrace Masha Volynsky v pořadu srovnává podmínky pro studium v USA a ČR. Druhá část pořadu na stejné téma se vysílala 16.srpna.

Novela zákona rozšíří přístup cizinců ke zdravotní péči

Aktualizace zprávy! Po odeslání připomínky k novele zákona o veřejném zdravotním pojištění vyšlo najevo, že i cizinci – rodinní přílušníci osob s trvalým pobytem, kteří ještě trvalý pobyt nemají, budou novelou též zahrnuti do systému veřejného zdravotního pojištění.  Zvláštní podmínky pro cizince ze třetích zemí – manžele a manželky českých občanů, zavedl cizinecký zákon v roce 2008 ve snaze potírat fiktivní sňatky. Dva roky pobytu a rok manželství trvá lhůta, po kterou cizinci – manželé a manželky českých občanů čekají na vydání trvalého pobytu. V režimu přechodného pobytu nemohou čerpat výhody a služby s trvalým pobytem spojené. Hlavním problémem byla dosud nutnost uzavřít komerční pojištění na lékařskou péči. To by novela zákona měla vyřešit. Znevýhodnění smíšených manželství se budeme znovu věnovat ve zvláštní zprávě.

Více než 130 000 cizinců je v ČR odkázáno na komerční pojištění, které musí platit předem na dobu platného povolení k pobytu a které jim přitom nezaručuje pokrytí nákladů na lékařskou péči. Tento stav kritizují odborníci i ombudsman. Změnit by to měla novela zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb., která je nyní v připomínkovém řízení. Ta rozšiřuje dostupnost veřejného pojištění i na cizince živnostníky (OSVČ) a na rodinné příslušníky cizinců-zaměstnanců i OSVČ. Změnu podporuje i ministr zdravotnictví Leoš Heger. Z návrhu změny zákona bohužel zůstali vyloučeni studenti VŠ a rodinní příslušníci občanů EU (zejména ČR) s přechodným pobytem. Člověk v tísni zaslal v rámci připomínkového řízení podnět Úřadu vlády ČR, který na toto opomenutí poukazuje. Podnět byl zohledněn v připomínce zmocněnkyně pro lidská práva.

Čist dále »

„Chceme podat hromadnou žalobu na český stát za diskriminaci mongolských pracovníků.“

Ač je hlavní podmínkou pro vydání pracovního víza cizincům pracovní povolení, devadesáti Mongolům, kteří ho mají v kapse, to není nic platné. Už měsíce marně čekají, až si budou moci podat žádost o vízum. Počet cizinců přicházejících za prací do ČR určuje totiž v současnosti systém tajných kvót. V rozhovoru pro www.migraceonline.cz ředitel firmy AlphaCon zprostředkující práci mongolským občanům v ČR František Teplý popisuje kolizi vízové politiky s aktuální potřebou zahraniční pracovní síly, jak ji odráží počet pracovních povolení udělených úřady práce. Rozhovor si můžete přečíst zde.

„Zážitky studentky na cizinecké policii: celonoční čekání, ponížení“ – nově v blogu Fóra migrantů

Ruská doktorandka, která nechce být jmenována a která napsala svůj příspěvek anonymně, popisuje čekání na přijetí u okénka cizinecké policie. Tenhle proces začíná ve tři hodiny ráno a cizinci jej absolvují, když si musí prodloužit vízum, ale také když se potřebují zeptat, v jaké fázi se jejich žádost nachází. „Zážitky studentky na cizinecké policii: celonoční čekání, ponížení“ přinášejí úplně běžnou životní zkušenost každého cizince žijícího v ČR.  Autorka se ale ptá: „Nejde to v době internetu udělat jednodušeji a s větším ohledem na cizince? A neměly by být zákony a pravidla, kterými se řídí cizinecká policie, stejné pro všichni lidi a ne loterie? A proč se úředníci chovají daleko lépe, když cizince doprovází i občan ČR?“ Text si přečtěte zde.