O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

Příspěvky označené štítkem ‘integrace’

Jaké změny opravdu chystá daňová reforma pro cizince?

(Aktualizován 3.odstavec)  ČTK a Mladá Fronta informovaly, že podle změn navržených v daňovém zákoně by cizinci nadále neměli mít možnost využívat slev na daních, a to kvůli jejich údajnému zneužívání. Tyto zprávy vzbudily obavy mnoha cizinců, a proto jsme se tématem začali zabývat. Je to opravdu tak, že o daňové úlevy přijdou všichni cizinci ze třetích zemí, jak se psalo v médiích? Zákon i ministerstvo financí říká něco jiného. Co by se tedy novelou mělo změnit?

Čist dále »

Startuje nový pořad Radia Wave a Fóra migrantů o imigraci a emigraci

Ve středu 28. září ve 21.00 hod. startuje nový pořad o migraci na Radiu Wave. Názvem Crossings navazuje na stejnojmennou sérii reportáží o životě cizinců v ČR, kterou Radio Wave vysílalo v roce 2008. V letošním projektu, který bude různými formáty vyprávět o imigraci i emigraci, už ale cizinci figurují jako spolutvůrci. Nový Crossings vznikl ve spolupráci s Fórem migrantů při Programu migrace společnosti Člověk v tísni. První díl se věnuje tématu „Jazyk a komunikace v nové zemi“. Hosty ve studiu jsou frontmenka kapely All Star Refjudží Band Jing Lu, Michal Koža, který strávil rok v lavici japonské střední školy, a Chima Youssef, zakladatelka a ředitelka jazykové školy Arabesque. Talk show ve studiu bude proložena reportážemi a reflexí aktuálního dění na poli migrace. První díl série moderuje Zuzana Rejchová a Masha Volynsky. Crossings se bude vysílat vždy poslední středu v měsíci v rámci pravidelného pořadu Rentgen. Více informací postupně na stránkách Radia Wave: www.rozhlas.cz/radiowave/crossings.

Magistrát zakládá celopražské integrační centrum

Pražská radnice požádala o evropský grant a stojí před založením obecně prospěšné společnosti, která by se věnovala integraci cizinců. 12 % Pražanů jsou cizinci, ale Praha s integračními aktivitami teprve začíná. Hrubé obrysy plánované činnosti získáte z rozhovoru s radním pro sociální polïtiku Petrem Dolínkem. Čist dále »

Návrh nového zákona o cizincích: hlavní připomínky Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR zaslalo Ministerstvu vnitra ČR své připomínky k věcnému záměru nového cizineckého zákona. Jako problematické vidí mimo jiné to, že návrh zhoršuje postavení cizinců ze třetích zemí—rodinných příslušníků Čechů, ztěžuje přístup cizinců na české vysoké školy a vylučuje cizince z drobného podnikání. Nejasný je i smysl systému kvót omezujících počty migrantů z jednotlivých zemí. Následující text shrnuje zásadní připomínky Konsorcia, Programu migrace a právničky Oksany Rizak. Čist dále »

Stát omezuje práva cizinců kvůli fiktivním sňatkům. Správně?

Když si osoba ze zemí mimo EU vezme Čecha nebo Češku, český stát se k tomu staví ostražitě. O trvalý pobyt a s ním spojená práva srovnatelná s občany ČR si může požádat teprve až po roce manželství a dvou letech nepřerušeného pobytu v ČR. Do té doby má v rámci tzv. přechodného pobytu omezený přístup k veřejným (i komerčním) službám, musí si platit komerční zdravotní pojištění a nemůže pracovat bez povolení. Důvodem je podle cizinecké policie a ministerstva vnitra snaha bránit fiktivním sňatkům, které jsou jimi hodnoceny jako rostoucí hrozba. Média toto tvrzení přebírají. Je ale omezení práv tisíců lidí správný postup, jak bojovat proti desítkám podvodníků? Zeptali jsme se poradce předsedy vlády pro lidská práva Romana Jocha a zmocněnkyně pro lidská práva Moniky Šimůnkové. Jejich názor, zkušenosti smíšených párů, pokyny EU a čísla k tématu najdete dále.

Čist dále »

Cizinci z novely vypadli, komerční pojišťovny se radují

Návrh změny zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb., který rozšiřoval přístup cizinců do systému veřejného zdravotního pojištění i na rodinné příslušníky a živnostníky, spadl pod stůl. Tuto změnu dlouhodobě požadují ombudsman a zmocněnec vlády pro lidská práva, přiklánějí se k ní i ministerstva zdravotnictví a vnitra. Návrh se dostal do oběhu v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa navrhovaným ministerstvem financí, v připomínkovém řízení se ale proti němu ostře postavila Hospodářská komora a tím nakonec argumentovalo i samotné ministerstvo financí. Změna by údajně neúnosně zatížila státní rozpočet. „Je poněkud  zvláštní, že se v této problematice tolik angažují zaměstnavatelské svazy, kterých se to de-facto netýká. Dá se tušit, že touto cestou vyvinuly tlak proti změně komerční pojišťovny,“  říká expertka na oblast zdravotní péče pro cizince MUDr. Helena Hnilicová z Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva UK v Praze. Podle ní z analýz naopak vyplývá, že současný stav je nevýhodný nejen pro cizince, ale i pro samotný stát. Tiskové prohlášení vydalo i Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Čist dále »

Cizinci na českých VŠ – nutné zlo, nebo česká konkurenční výhoda?

Česká média včetně hlavní zpravodajské relace ČT nedávno informovala o údajném masovém rozšíření zneužívání studentských víz cizinci jakožto o prostředku, jak snadno získat pobyt v ČR. Opodstatněnost tohoto tvrzení a rozsah fenoménu se rozhodla dále zkoumat redaktorka pořadu Zaostřeno na cizince Goranka Oljača. O výzvách, kterým čelí zahraniční studenti v Česku, v něm mluví Ludmila Kashpurova, doktorandka antropologie na UK, a Marie Kavanová, vedoucí studijního oddělení oddělení CERGE-EI (Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK). Marie Kavanová ve svém komentáři pro web Programu migrace také hodnotí přístup médií k tomuto tématu. Koordinátorka Programu migrace Masha Volynsky v pořadu srovnává podmínky pro studium v USA a ČR. Druhá část pořadu na stejné téma se vysílala 16.srpna.

Novela zákona rozšíří přístup cizinců ke zdravotní péči

Aktualizace zprávy! Po odeslání připomínky k novele zákona o veřejném zdravotním pojištění vyšlo najevo, že i cizinci – rodinní přílušníci osob s trvalým pobytem, kteří ještě trvalý pobyt nemají, budou novelou též zahrnuti do systému veřejného zdravotního pojištění.  Zvláštní podmínky pro cizince ze třetích zemí – manžele a manželky českých občanů, zavedl cizinecký zákon v roce 2008 ve snaze potírat fiktivní sňatky. Dva roky pobytu a rok manželství trvá lhůta, po kterou cizinci – manželé a manželky českých občanů čekají na vydání trvalého pobytu. V režimu přechodného pobytu nemohou čerpat výhody a služby s trvalým pobytem spojené. Hlavním problémem byla dosud nutnost uzavřít komerční pojištění na lékařskou péči. To by novela zákona měla vyřešit. Znevýhodnění smíšených manželství se budeme znovu věnovat ve zvláštní zprávě.

Více než 130 000 cizinců je v ČR odkázáno na komerční pojištění, které musí platit předem na dobu platného povolení k pobytu a které jim přitom nezaručuje pokrytí nákladů na lékařskou péči. Tento stav kritizují odborníci i ombudsman. Změnit by to měla novela zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb., která je nyní v připomínkovém řízení. Ta rozšiřuje dostupnost veřejného pojištění i na cizince živnostníky (OSVČ) a na rodinné příslušníky cizinců-zaměstnanců i OSVČ. Změnu podporuje i ministr zdravotnictví Leoš Heger. Z návrhu změny zákona bohužel zůstali vyloučeni studenti VŠ a rodinní příslušníci občanů EU (zejména ČR) s přechodným pobytem. Člověk v tísni zaslal v rámci připomínkového řízení podnět Úřadu vlády ČR, který na toto opomenutí poukazuje. Podnět byl zohledněn v připomínce zmocněnkyně pro lidská práva.

Čist dále »

Pražská radnice se začne zabývat integrací, slibuje radní Petr Dolínek

Z archívu ČRo

V Praze žije již 150 000 cizinců, což je 13 % obyvatel hlavního města. Podle studie, kterou si nechala vypracovat pražská radnice, mezi jejich hlavní problémy patří bydlení, pracovní uplatnění a jazyková bariéra. „Magistrát a většina městských částí potřebu integrovat cizince dlouhodobě opomíjela,“ říká současný pražský radní pro oblast sociální politiky, bydlení a evropských fondů  Petr Dolínek.  Jak chce tyto problémy řešit on a jak vidí budoucnost multikulturní Prahy? Přečtěte si v rozhovoru s Petrem Dolínkem a jeho asistentem pověřeným agendou cizinců Tomášem Petříčkem.

Čist dále »

Data o integraci cizinců v Evropě, USA a Kanadě snadno a rychle

Srovnávací studie MIPEX think tanku Migration Policy Group obsahuje mnoho údajů o integračních politikách a zákonech v evropských zemích, USA a Kanadě. Jak v ní rychle najít to, co potřebujete? 4.května 2011 v 15.30 – 16.00 hodin v Goethe Institutu v Praze bude Thomas Huddleson, koordinátor výzkumu a analytik Migration Policy Group, prezentovat českým novinářům, jak rychle a efektivně pracovat s daty na webové stránce MIPEXu: kde na ní najít ukazatele třeba pro přístup cizinců na trh práce, ke vzdělávání či k občanství, jak jsme na tom ve srovnání s jinými evropskými zeměmi, ale i kde a jak vytvářet grafy a mapy na základě výzkumných dat. Zároveň odpoví na dotazy novinářů, týkající se výzkumu.

Čist dále »