O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

Informační portály o migraci

Portály české

Cizinci v ČR. Stránky poskytují zásadní dokumenty týkající se migrace a integrace cizinců a také informace pro samotné cizince v České republice. Stránky jsou zaměřeny především na integraci občanů třetích zemí (mimo EU) a jsou spravovány ministerstvy práce a sociálních věcí a vnitra.

Český statistický úřad: Cizinci v ČR. ČSÚ pravidelně publikuje aktuální údaje o počtu a národnosti cizinců v ČR, jejich rozmístění v ČR, o azylantech, vzdělávání cizinců, kriminalitě cizinců.

Čeština pro cizince. Portál je tematicky zaměřený především na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v České republice. Je provozovaný Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Doma v ČR. Rady pro život cizinců v České republice týkající se pobytu, zaměstnání, podnikání, bydlení, lékařské péče, sociálního zabezpečení, vzdělávání nebo  státního občanství v několika jazycích (čeština, angličtina, ruština, ukrajinština, vietnamština, arménština). Správcem stránek je Mezinárodní organizace pro migraci Praha.

Inkluzivní škola. Informační portál zaměřený na začleňování žáků-cizinců do českého vzdělávacího systému. Přináší důležité informace a dobré příklady zejména pro školy i rodiče, zároveň slouží jako zdroj informací o migraci, pedagogice a vzdělávání. Je provozován organizací META.

Migrace Online. MigraceOnline publikuje aktuální informace o mezinárodní migraci, a to zejména v podobě studií, článků či rozhovorů. Stránky provozuje Multikulturní centrum Praha.

Multikulturní dialog. Hlavním cílem portálu je vytvoření otevřené platformy především pro subjekty neziskového sektoru a jejich aktivity v oblasti kultury a vzdělávání zaměřené na téma mezikulturního dialogu, které přispívají k řešení cílů migrační a integrační politiky v ČR.

Portály zahraniční

BBC News – Migrant world. Zpravodajský web shromažďující informace z celého světa, týkající se fenoménu migrace.

COMPAS, Centre on Migration, Policy & Society. Výzkumné centrum na Oxfordské univerzitě zaměřující se na téma migrace. Kvalitní výzkumy a data používá COMPAS pro informování politiků a k posilování odborné debaty. Týdně také publikují na svém blogu.

European Website on Integration. Web poskytuje informace k integraci cizinců pro politické činitele a nevládní pracovníky. Najdete zde popis agendy EU v souvislosti s integrací, knihovnu s odbornými materiály, základní informace a relevantní odkazy k jednotlivých EU zemím či příklady dobrých praxí. Je spravován generálním direktorátem Evropské komise.

Forced Migration Online. Stránky poskytují bezprostřední přístup k rozsáhlým zdrojům informací o nucené migraci. Stránky jsou provozovány Katedrou mezinárodního rozvoje Oxfordské university.

Inter Press Service. IPS je globální tiskovou agenturou, která se zaměřuje na zprávy ze sociální a ekonomické sféry z perspektivy globálního Jihu. Přináší mimo jiné i zprávy o migrantech a uprchlících.

Migration Information Source. Stránky zveřejňují široké množství informací o mezinárodní migraci, odborné analýzy a studie. Portál spravuje think tank Migration Policy Institute.

Migrant Integration Policy Index (MIPEX). Web přináší výsledky dlouhodobého projektu MIPEX, který hodnotí a srovnává aktivity vlád v oblasti integrace cizinců napříč EU a dalších zemí (v letech 2004, 2007, 2010). Jedná se o projekt Migration Policy Group a British Council.

Tento výčet není vyčerpávající. Průběžně se jej aktualizujeme.