O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

Neziskové organizace – ČR

Centrum pro integraci cizinců. Čeština pro cizince, sociální poradenství (řešení problémů s bydlením, pobytovým statusem, vzděláváním, zdravotní péčí atd.), podpora při vstupu na trh práce. Praha

InBáze Berkat. Komunitní centrum, čeština pro cizince, sociální a právní poradenství,terénní práce, psychoterapie, pomoc při hledání zaměstnání, akce pro děti, ethnocatering. Praha

La Strada ČR. Prevence obchodu s lidmi, podpora obětí obchodu se ženami, ovlivňování zákonodárství a informování veřejnosti. Praha

META. Jazykové kurzy, doučování pro děti a mladé cizince, poradenství v oblasti vzdělávání a volby budoucího povolání, podpora při integraci. Praha

Mezinárodní org. pro migraci. Dobrovolné návraty, cizinci a pracovní trh, prevence a potírání obchodu s lidmi, integrace cizinců. Praha

Most pro lidská práva. Právní a sociální poradenství pro cizince, integrační a jazykové kurzy, asistence při jednání s úřady, působí zejména v Pardubickém kraji.

Organizace pro pomoc uprchlíkům. Právní, sociální a psychologická pomoc uprchlíkům a ostatním cizincům na území ČR, kurzy českého jazyka pro cizince. Praha, Brno, Plzeň a České Budějovice

Poradna pro integraci. Sociální a právní poradenství, organizace vzdělávacích aktivit, sídlo v Praze a Ústí nad Labem, působí po celé ČR

Sdružení občanů zabývajících se emigranty. Bezplatné právní, sociální a psychologické poradenství, v realizace volnočasových a vzdělávacích programů, čeština pro cizince. Brno, Olomouc a Prostějov

Sdružení pro integraci a migraci. Právní a sociální poradenství, multikulturní večery. Dříve Poradna pro uprchlíky. Praha

Další neziskové organizace zaměřené nejen na migranty

Amnesty International ČR. Ochrana práv uprchlíků – informační databáze o situaci lidských práv v jednotlivých zemích, expertní posudky o porušování lidských práv

Český helsinský výbor. Monitoring a pravidelné zprávy o stavu lidských práv v ČR, bezplatné právní poradenství jednotlivcům

Diecézní charita Brno. Poradna pro cizince, multikulturní aktivity

Evropská kontaktní skupina. Prosazování rovných příležitosti mezi muži a ženami, boj proti rasismu a diskriminaci cizinek a cizinců

Charita Česká republika. Pomoc lidem v obtížných životních situacích, sociální poradenství, podpora při hledání zaměstnání

Multikulturní centrum Praha. Multikulturní vzdělávání, kulturní pořady, knihovna, studie a výzkum, internetový portál Migrace Online

Nesehnutí. Volnočasové aktivity pro uprchlíky a jejich děti z pobytových středisek v okolí Brna, besedy a workshopy na téma uprchlictví

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva. Problematika státního občanství, pobytu cizinců, diskriminace a rovných příležitostí a pomoci rodinám

Tento výčet není vyčerpávající. Průběžně se jej snažíme aktualizovat.