O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

Aktuální projekty

MMS – Média a migrace na středních školách

Cílem projektu MMS – Média a migrace na středních školách je pomoci studentům středních škol osvojit si kritický přístup k méidím a jejich obsahu, pochopit mechanismy mediální práce a zároveň získat schopnost využívat média ke své potřebě a tvůrčím způsobem je zpracovávat. Principy mediální práce budou navíc vysvětlovány na velmi aktuálním tématu, kterým je migrace a integrace cizinců ve společnosti. Jedná se o téma, které si získává vzhledem k dění v Česku i zahraničí stále větší prostor a důležitost v médiích.

Součástí projektu jsou:

  • Workshopy pro studenty středních škol
  • Mediální výstupy studentů
  • Exkurze do médií
  • Příručka pro středoškolské učitele Jak rozumět mediálním sdělením o migraci

Výsledek obrázku pro mk cr

Projekt MMS – Média a migrace na středních školách je financován Ministerstvem kultury ČR.

Podpora tolerantní společnosti v reálném i virtuálním prostoru

Cílem projektu Podpora tolerantní společnosti v reálném i virtuálním prostoru je napomoci odstraňování předsudků, rasové a národnostní nesnášenlivosti u dnešní dospívající generace i širší veřejnosti. Budeme posilovat aktivní účast mladých lidí na ochraně demokratických hodnot a multikulturalismu a kultivovat komunikaci o menšinách a cizincích v prostředí sociálních sítí. Projekt realizujeme společně se sekcí Jeden svět na školách, Člověk v tísni, o.p.s.

Součástí projektu jsou:

  • Multikulturní výchova prostřednictvím studentských týmových projektů
  • Rozvíjení debaty o projevech nenávisti na sociálních sítích

Realizační tým:

Koordinátorka týmových projektů:

Kristina Němcová

kristina.nemcova@jsns.cz / +420 605 276 243

Finanční manažerka projektu:

Ing. Lenka Havlíčková

lenka.havlickova@jsns.cz / +420 736 278 905

Mediální koordinátorka:

Mgr. Liudmila Kopecká

liudmila.kopecka@clovekvtisni.cz / +420 777 467 910

Program Fond pro NNO podporuje projekt Podpora tolerantní společnosti v reálném i virtuálním prostoru. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.