O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

O nás

Informační a mediální Program migrace

… se věnuje otázkám migrace a života cizinců v Česku již od roku 2002 v rámci společnosti Člověk v tísni.

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Program migrace spolupracuje s novináři, aby zvětšili rozsah a zlepšili kvalitu zpravodajství o migraci a cizincích v Česku, a také zvýšili informovanost veřejnosti a zástupců státní správy o problémech, se kterými se migranti ve svém životě v ČR potýkají a které jim ztěžují integraci do společnosti.

Rovněž spolupracujeme přímo s migranty ve snaze podpořit je v komunikaci s médii a potažmo i s veřejností. Cílem je přiblížit jejich zkušenosti a životy zbytku České společnosti, a podpořit je v tom, aby oni sami ovlivňovali obraz cizinců v médiích a zapojili se do veřejných debat a aktivit.

V sekci Aktuální projekty najdete popis našich současných aktivit, ke kterým patří:

  • Pravidelný Newsletter pro novináře z aktuálního dění v oblasti migrace
  • Diskusní skupina Fórum migrantů
  • Rozhlasový pořad Crossings: www.rozhlas.cz/radiowave/crossings
  • Blog Fóra migrantů na serveru iDnes
  • Monitoring českého tisku o migraci
  • Mediální školení pro migranty, neziskové organizace a novináře

V sekci Realizované projekty si přečtete o našich aktivitách v minulosti

Novináři najdou více informací zde. Pro služby a spolupráci s cizinci v Česku se podivejte  na tuto stránku.

Program migrace funguje v rámci vzdělávacího programu Varianty. Více o něm najdete na www.varianty.cz.