O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže o nejlepší videospot na téma Češinci aneb integrace cizinců (dále jen „soutěž“)

Pořadatelem soutěže je společnost Člověk v tísni o.p.s., Šafaříkova 24, Praha 2, 120 00, IČ 25755277:, DIČ:CZ25755277 (dále jen „pořadatel“)

Přihláška do soutěže

Videospot o Češincích mohou soutěžící posílat v termínu od 12.12.2011 do 2.2.2012 (rozhoduje datum doručení videospotu pořadateli; na pozdě zaslané videospoty nemusí pořadatel brat zřetel), a to dvěmi způsoby:

  1. prostřednictvím úschovny (www.wetransfer.com)
  2. poštou na adresu Člověk v tísni o.p.s., Program migrace, Šafaříkova 24, Praha 2, 120 00.

Videospot musí být zaslán na CD či DVD či uložen do úschovny spolu s dopisem, kde soutěžící napíše své jméno, adresu trvalého bydliště a emailovou adresu, příp. i telefonní číslo. Zároveň musí soutěžící poslat tento dopis i mailem na adresu: migrace@clovekvtisni.cz. V případě, že se soutěže účastní jako soutěžící skupina jednotlivců, musí být v dopise dále uvedena jména všech autorů videospotu, jména všech dalších členů skupiny a dále osoba, která je oprávněna jménem skupiny jednat s pořadatelem soutěže a převzít cenu v případě vítězství v soutěži.

Zadání videospotu

Délka: max. 60 vteřin

Kreativně zpracujte spot o Češincích, tedy o lidech, kteří žijí v Česku, ale narodili se jinde než v Česku nebo Evropské unii. Běžně se v tomto smyslu říká cizinec, jenže hodně z nich je v Česku usazených a vůbec tu nejsou cizí. Proto spojení Čech a cizinec, neboli Češinec.

Témata:

  • Češinci Česku: ukaž přínos Češinců Česku, na základě zajímavého projektu nebo činnosti, kterou realizují Češinci pro českou společnost.

Může jít o uměleckou skupinu, sportovce, sociální podnikatelku nebo třeba dobrovolníky pomáhající seniorům. Poptejte se mezi svými kamarády Češinci, co kdo zajímavého a společensky přínosného dělá a natočte krátký spot!

  • Česko Češincům: Češinci jsou v mnohém stejní jako Češi, ale zároveň se jim do cesty staví některé překážky navíc právě proto, že jsou odjinud – ukaž takový paradox.

Příklad některých překážek a situací: každý červenec tráví vaše ukrajinská spolužačka sháněním dokumentů a ve frontách na prodloužení víza a nikdy neví, zda bude moci zůstat a studovat dál; pracujete ve firmě s nesnesitelným šéfem, ale kolegyně z Moldavska na rozdíl od vás nemůže tak snadno změnit práci; Ekvádorka, se kterou sdílíte pokoj v porodnici, se neustále modlí, aby dítě bylo zdravé, jinak mu hrozí milionové dluhy i to, že jej s postižením nikdo nepojistí; vietnamského kamaráda pokaždé kontroluje policie, když spolu někam vyrážíte, nebo v přítomnosti Češinců pořád odněkud slyšíte xenofóbní poznámky.

Technické parametry

Widescreen 16:9

Video Settings

Frame size: 720h 576v (1,422)

Frame rate: 25,00 frames/second

Pixel Aspect Ratio: D1/DV PAL Widescreen 16:9 (1.422)

Video format: DV AVI

Nebo

Standard 4:3

Video Settings

Frame size: 720h 576v (1,067)

Frame rate: 25,00 frames/second

Pixel Aspect Ratio: D1/DV PAL (1.067)

Video format: DV AVI

V obou případech platí:

Audio Settings

Sample rate: 48000 samples/sekond

Storage:

DVD, DVcam, MiniDV

Podmínky účasti

Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby jako jednotlivci nebo jako skupiny. Soutěžící nejsou omezeni v počtu zaslaných videospotů.

Pro účast v soutěži musí videospot splňovat technické parametry i tematické zadání.

Hodnotící kritéria jsou následovná:

  • obsahové zpracování (výběr motivu, vyznění sdělení) – 30 bodů
  • přínos pro zprostředkování daného tématu (či problému) veřejnosti – 30 bodů
  • kreativní provedení (umělecké či inovativní provedení) – 30 bodů
  • zaměření na nejzranitelnější skupinu cizinců (děti, těhotné ženy a matky, senioři, pracovně vykořisťovaní a oběti obchodu s lidmi) – 10 bodů

Do soutěže a závěrečného hodnocení budou zařazeni pouze soutěžící, kteří splnili podmínky soutěže.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na konečné posouzení toho, zda soutěžní videospot splňuje výše uvedené podmínky, jakož i právo na vyloučení kterékoliv videospotu ze soutěže, případně na neudělení některé či žádné z cen, pokud nebudou soutěžní videospoty splňovat podmínky soutěže. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat.

Výherci a výhry v soutěži

Ze všech zaslaných videospotů budou vybrány maximálně tři vítězné videospoty. Jeden soutěžící může získat ocenění pouze za jeden z více zaslaných videospotů.

Kritériem pro výběr videospotů bude jejich nápaditost ve zpracování zadaných témat, přínos videospotů pro zprostředkování zadaných témat veřejnosti a umělecké kvality.

První cena: 15.000 Kč + uvedení na festivalu Jeden svět 2012

Druhá cena: 7.000 Kč

Třetí cena: 3.500 Kč

Dosáhnou-li dva videospoty stejného počtu bodů, rozdělí se mezi ně rovným dílem částka určená jako součet první a druhé, popř. druhé a třetí ceny. Dosáhnou-li tři videospoty stejného počtu bodů, rozdělí se mezi ně rovným dílem částka určená jako součet všech tří cen.

S vítězi bude uzavřena autorská smlouva. Vítězný videospot, případně i další soutěžní videospoty dle výběru pořadatele, bude uveden na festivalu Jeden svět, který se koná v březnu 2012, a dále budou nabídnuty do multikin a jiných médií.

- Výběr vítězných videospotů provede porota složená z pracovníků pořadatele soutěže, konkrétně všech členů Programu migrace a zástupce sekce Jeden svět. Členové poroty jsou vyloučeni z účasti v soutěži.

- Výběr vítězných videospotů proběhne nejpozději do 14 dnů od konce termínu k zasílání videospotů.

- Výherci budou informováni emailem, případně telefonicky.

- Výherci soutěže budou zveřejněni na www.migration4media.net.

Licence k užití videospotů

Účastí v soutěži soutěžící souhlasí s poskytnutím nevýhradní, časově a teritoriálně neomezené licence k jím zaslanému videospotu (autorskému dílu). Pořadatel získává dnem, kdy obdrží přihlášku do soutěže (videospot spolu s dopisem), tato nevýhradní, časově a teritoriálně neomezená práva:

a) Právo na rozmnožování díla,

b) Právo na rozšiřování díla nebo rozmnoženiny,

c) Právo dalšího užití díla, zejména právo prezentovat a publikovat výňatky a aranžmá určené k propagaci díla a pořadatele, právo šířit dílo prostřednictvím veškerých stávajících medií a druhů záznamových prostředků, právo spojit dílo nebo jeho část s jiným autorským dílem, právo upravovat technické parametry díla, zejména je-li to nutné pro prezentaci díla některým ze způsobů uvedených v sekci „Výherci a výhry v soutěži,

d) Právo převádět veškerá výše uvedená práva na třetí osoby a to zcela nebo částečně a těmto osobám poskytnout nevýhradní právo užívání, vždy však se souhlasem autora,

e) Právo přihlašovat dílo na festivaly a soutěže.

Pořadatel není povinen užívat práva, která získal na základě výše uvedené licence.

Odvolání a pravidla soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž odvolat. Odvolání bude zveřejněno stejným způsobem jako vyhlášení soutěže a již přihlášení soutěžící budou informováni elektronicky.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce pořadatele (www.migration4media.net/cesinci). Jakékoli otázky k soutěži a tématům zasílejte na mail: pavla.redlova@clovekvtisni.cz a na migrace@clovekvtisni.cz.

Soutěž je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.