O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

Zdravotnictví

Filmy a kampaně za práva migrantů – akce při příležitosti Evropského týdne proti rasismu

(2012), 21. 3. 2013 od 19.00, Multikulturní centrum SAVEC, ul. 28.října 1001/3, Praha 1, 3. patro

Treeworkers Case / Případ stromkaři

Dokument zachycující případ vykořisťování stovek zahraničních dělníků najatých na práci v Lesích České republiky. Film bude promítán v původním znění v anglickém jazyce.

Obchodníci se zdravím (2012)

Dva vietnamští filmaři, manželé Nghiem Quynh Trang a Do Duy Hoang, natočili krátký film o tom, jaké to je přijít k doktorovi jako cizinec s kartičkou komerční zdravotní pojišťovny. Pomocí vyprávění migrantů a rozhovorů s experty z mnoha oborů tvůrci ukazují na nesmyslnost systému komerčního pojištění pro migranty, který diskriminuje cizince v přístupu ke zdravotní péči a přivádí rodiny s dětmi do neřešitelných finančních potíží.

Po promítání následuje krátká diskuse. Pořádá Konsorcium nevládních organizací pracujících
s migranty v ČR

http://konsorcium-nno.cz/

20. 3., od 19h, Multikulturní centrum SAVEC, 28.října 1001/3, Praha 1

Lepší život (2012)

http://www.migrace.com/cs/clanky/687_lepsi-zivot-dokumentarni-film-o-zivotech-pracovnich-migrantu-v-cr

TZ: Týden za práva migrantů a migrantek upozorní mj. na hrozbu zrušení sekce lidských práv Úřadu vlády

Až sto tisíc migrantů ze zemí mimo Evropskou unii je vyloučeno ze systému veřejného zdravotního pojištění. Právě tento problém se stane hlavním tématem Týdne za práva migrantů a migrantek, který proběhne od 12. do 19. prosince. Týden akcí v Praze, Brně a Pardubicích se koná při příležitosti Mezinárodního dne OSN za práva migrantů. Kromě tématu zdravotního pojištění se také vysloví proti aktuální hrozbě zrušení sekce lidských práv na Úřadu vlády.
Čist dále »

Film „Obchodníci se zdravím“ o úskalích soukromého zdravotního pojištění pro migranty

Dva vietnamští filmaři, manželé Nghiem Quynh Trang a Do Duy Hoang, natočili krátký film o tom, jaké to je přijít k doktorovi jako cizinec s kartičkou komerční zdravotní pojišťovny. Pomocí vyprávění migrantů a rozhovorů s experty z mnoha oborů tvůrci ukazují na nesmyslnost systému komerčního pojištění pro migranty, který diskriminuje cizince v přístupu ke zdravotní péči a přivádí rodiny s dětma do neřešitelných finančních potíží. 17. října proběhla pražská premiéra Obchodníků se zdravím  a 31.10. brněnská. Děkujeme tvůrcům, kteří udělali tento výborný film bez nároku na honorář!

Na promítání a debatu můžete přijít také v úterý 4.12. do klubu Cross (pozvánka na facebooku zde).

Petice za zahrnutí migrantů do systému veřejného zdravotního pojištění

O tom, jak je současný systém zdravotního pojištění pro migranty nedůstojný a diskriminační, jsme zde psali už mnohokrát (naposledy v článku tady.) Protože má do konce roku vzniknout nová právní úprava, která by mohla situaci vyřešit ve prospěch migrantů (a nás všech, protože takto se český veřejný zdravotnický systém připravuje o pojistné až od 100 tisíc lidí, kteří zde žijí a pracují), považujeme za nezbytné podniknout všechny dostupné kroky k nápravě. V rámci právě probíhající kampaně, kterou organizuje Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty, byla vytvořena také online petice – podepsat ji můžete zde.

Více o celé kampani i o problematice zdravotního pojištění pro migraty si můžete přečís také na webu www.zdravotnipojistenimigrantu.cz.

Ztrátové hospodaření veřejných zdravotních pojišťoven: zpráva pro vládu mlčí o vyvádění příjmů z pojistného až od 100 tisíc migrantů

Tisková zpráva:

Praha, 10. října – Vláda dnes projedná zprávu o vývoji hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2011. Podle ní se systém ocitá v záporných číslech: celkové výdaje veřejného zdravotního pojištění za loňský rok převyšovaly (i po částečném pokrytí ztrát z vysychajících rezerv pojišťoven) příjmy o více než 5 miliard korun. Jedním z řešení, které by tento schodek mohlo zmírnit, je začlenění všech skupin migrantů s dlouhodobým pobytem v ČR do systému veřejného zdravotního pojištění, po němž už řadu let volají odborníci i nevládní sektor.

Zahrnutí všech migrantů s dlouhodobým pobytem v ČR do veřejného zdravotního pojištění by mohlo do systému přinést roční příjmy v řádu stovek milionů korun. Například v roce 2011 činilo pojistné vybrané od ze systému vyloučených skupin migrantů 870 milionů Kč,“ uvádí Linda Janků z NESEHNUTÍ. Tyto příjmy nyní končí v rukou soukromých komerčních pojišťoven, u nichž jsou migranti povinni si zdravotní pojištění kupovat. Namísto do zdravotního systému však komerční pojišťovny tyto prostředky spotřebovávají na astronomicky vysokých „provozních“ nákladech, které vykazují ve výši 47 – 80 % vybraného pojistného (pro srovnání: VZP vykazuje provozní náklady ve výši 3,5 %) a jako své zisky je vyvádí ven ze zdravotního systému [1].

Čist dále »

Tisková konference „Zdraví migrantů a veřejných rozpočtů“

Dnes proběhla v prostorách Evropského domu v pražské Jungmannově ulici společná tisková konference Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty a brněnské organizace Nesehnutí. Na konferenci vystoupila kromě zástupců zúčastněných neziskových organizací také Karolína Dobiášova z 1. Lékařské fakulty UK, která představila závěry odborné analýzy mapující sféru komerčního pojištění pro migranty v ČR – prezentaci si můžete stáhnout zde. Promluvili také zástupci samotných migrantů o svých (většinou velmi negativních) zkušenostech s komerčním zdravotním pojištěním.

Tisková zpráva je ke stažení zde.

Pro migranty risk, pojišťovnám zisk: kampaň za zdravotní pojištění migrantů a migrantek

Kolem jedné třetiny z migrantů ze zemí mimo EU dlouhodobě žijících v ČR – přibližně až 100 tisíc osob – je vyloučeno ze systému veřejného zdravotního pojištění. Jsou to osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), studenti, rodinní příslušníci migrantů ze třetích zemí ale také manželé a manželky občanů České republiky. Základní lidské právo na zdraví si mají, respektive musí, zajistit prostřednictvím komerčního pojištění, jehož podmínky jsou ve srovnání s veřejným zdravotním pojištěním výrazně horší.
Čist dále »

Zelení: Měla by být přijata novela o veřejném zdravotním pojištění

Strana zelených dnes vyjádřila podporu dětem cizinců žijících v ČR, kteří nemají přístup ke zdravotní péči. Ve své tiskové zprávě, jež najdete níže, apeluje na přijetí novely zákona o VZP.


Některé děti cizinců žijících v ČR nemají nárok na zdravotní pojištění

Zelení: Pomohlo by přijetí novely zákona o veřejném zdravotním pojištění

PRAHA, 3. 5. 2012 – Strana zelených je znepokojena tím, že v ČR jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění jen někteří cizinci, kteří zde žijí a pracují. Znepokojující je především skutečnost, že k veřejnému ani komerčnímu zdravotnímu pojištění nemají přístup děti cizinců (mimo zemí EU) s vrozenou vadou. To je v rozporu s mezinárodní úmluvou o právech dítěte.

Čist dále »

Info schůzka pro novináře: Přístup cizinců k zdravotnictví a SAPA

V listopadu (2011) uspořádal Program migrace společnosti Člověk v tísni informační schůzku pro novináře. Hlavní téma schůzky byl přístup cizinců k zdravotnictví a zdravotnímu pojištěni v ČR. Jako hosté  k tomuto tématu na schůzce  promluvily  Elena Tulupova, přednášející na 1. lékařské fakultě v Praze a spoluzakladatelka občanského sdružení AMIGA, a Ochgerel Altangerel, studentka medicíny a tlumočnice v nemocnicích.

Součástí  schůzky byla  i  diskuze o situaci v pražském tržišti SAPA. Vzhledem k nabitým diskuzím o bezpečnostní situaci na tržišti v předcházejícím měsíci pozval tým Programu migrace tři hosty, kteří odpovídali na otázky novinářů ze svých osobních a profesních zkušeností. Byli jimi: Pham Quoc (Lubor) Loc a David Tran, studenti ekonomiky a  Eva Pechová, vietnamistka a pracovnice organizace Klub Hanoi. Čist dále »

Cizinci z novely vypadli, komerční pojišťovny se radují

Návrh změny zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb., který rozšiřoval přístup cizinců do systému veřejného zdravotního pojištění i na rodinné příslušníky a živnostníky, spadl pod stůl. Tuto změnu dlouhodobě požadují ombudsman a zmocněnec vlády pro lidská práva, přiklánějí se k ní i ministerstva zdravotnictví a vnitra. Návrh se dostal do oběhu v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa navrhovaným ministerstvem financí, v připomínkovém řízení se ale proti němu ostře postavila Hospodářská komora a tím nakonec argumentovalo i samotné ministerstvo financí. Změna by údajně neúnosně zatížila státní rozpočet. „Je poněkud  zvláštní, že se v této problematice tolik angažují zaměstnavatelské svazy, kterých se to de-facto netýká. Dá se tušit, že touto cestou vyvinuly tlak proti změně komerční pojišťovny,“  říká expertka na oblast zdravotní péče pro cizince MUDr. Helena Hnilicová z Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva UK v Praze. Podle ní z analýz naopak vyplývá, že současný stav je nevýhodný nejen pro cizince, ale i pro samotný stát. Tiskové prohlášení vydalo i Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Čist dále »