O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

Vzdělávání

Multikulturní centrum Praha vyhlašuje „call for papers“ na mezinárodní konferenci o migraci ve střední Evropě (23.-24.1.2014)

Ve dnech 23. – 24. ledna 2014 pořádá Multikulturní centrum Praha ve spolupráci s FHS UK mezinárodní konferenci v Praze – Jinonicích na téma imigrace v regionu střední Evropy. Konference se bude zabývat následujícími oblastmi:

- práva migrantů na trhu práce
- slučování rodin za účelem migrace
- studium zahraničních studentů
- téma sounáležitosti migrantů s hostitelskou zemí
- státní bezpečnost a lidská práva
- zdravotní stav a péče o migranty

Anotace konferenčních příspěvků v délce 200-300 slov je možné zaslat do 1. prosince na e-mailovou adresu daniela.penickova@mkc.cz.

Ačkoliv komunikačním jazykem konference je angličtina se zajištěním tlumočení do češtiny, relevantní příspěvky v češtině budou rovněž posuzovány a mohou být zařazeny do programu. Ubytování a cestovné mimopražským účastníkům bude částečně hrazeno.

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené adrese.

Daniela Pěničková
Koordinátorka projetku Migrace do centra
Multikulturní centrum Praha
Vodičkova 36 – pasáž Lucerna
116 02 Praha 1
tel.: 222-364-650
mob: 777-439-274

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na asistenci a poradenství migrantům.

Občanské sdružení InBáze připravuje Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na asistenci a poradenství migrantům.

Kurz je určen výhradně pro  migranty a klade si za cíl připravit kompetentní interkulturní pracovníky, kteří budou schopni vykonávat odpovědně a profesionálně svou roli v rámci nejrůznějších státních i nestátních institucí působících v České republice.


Interkulturní mediátoři spojují kultury už i v Česku

Občanské sdružení InBáze – Komunitní centrum pro migranty a českou veřejnost, pořádá Mezinárodní konferenci o interkulturní mediaci, která proběhne 27.6.2013 v Instituto Cervantes v Praze. V českém kontextu nové téma interkulturní mediace přijedou do Prahy představit významní odborníci z Portugalska, Francie, Španělska a Rakouska.Interkulturní mediace je disciplína, která se zrodila jako reakce na vzrůstající různorodost současných společností a jako nástroj k hledání komunikace a prevence konfliktů. Samotní kulturní mediátoři fungují jako takzvané „mosty mezi kulturami“, které pomáhají zprostředkovat dialog oběma stranám. Potenciál samotných migrantů pro výkon dané profese spočívá v jejich znalosti více jazyků a kultur a zkušenosti s migrací.

Čist dále »

Pracovní trh, slučování rodin a studium: Migrační témata z pohledu expertů a migrantů

Praha, 29.4.2013Multikulturní centrum Praha ve spolupráci se zahraničními partnery spustilo projekt „Migration to the Centre“, jehož cílem je podpořit výměnu informací o migraci ve střední Evropě. Konkrétně se jedná o témata pracovní migrace, slučování rodin a studia. Projekt čerpá z více než dvacetileté zkušenosti České republiky a okolních zemí s migrací a reaguje na vlivy Evropské unie na migrační politiky ve středoevropském regionu.

Čist dále »

Co znamená „umět česky“? Státní maturity z češtiny postrádají individuální přístup

Maturantům z řad cizinců nastaly po zavedení státních maturit zvlášť těžké časy. Dokud měly střední školy maturity čistě ve své režii, mohly ke svým studentům a studentkám, jejichž mateřský jazyk je jiný než čeština, přistupovat při maturitní zkoušce z českého jazyka individuálně. To ale státní maturita nedokáže. Podmínky u maturitní zkoušky z českého jazyka jsou sice stanoveny pro cizince specificky, ovšem praxe ukázala, že čeština se i přesto stala pro mnohé z nich kamenem úrazu. Paragraf 5 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů uvádí, že „cizinci, který pobývá na území České republiky nepřetržitě po dobu kratší než dva roky bezprostředně před konáním maturitní zkoušky, se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu a písemné práce z českého jazyka a literatury v základní úrovni obtížnosti o 15 minut. Při konání písemné práce má možnost použít překladový slovník.“

Průběh státních maturit ukázal, že pro cizince je nejobtížnější právě písemná práce z českého jazyka. Čist dále »

Přístupy k začleňování cizinců do škol – saská inspirace

Již ve čtvrtek 14. června proběhne v Praze jedinečná konference „Přístupy k začleňování cizinců do škol – saská inspirace.“ Cílem této konference je otevřít stále více aktuální téma integrace cizinců do českých škol a zároveň představit model, který je při vytváření integračních politik v oblasti vzdělávání úspěšně uplatňován v Sasku. Akci pořádají META o.s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů a Centra na podporu integrace cizinců SUZ MV ve spolupráci s Goethe-Institutem.

Čist dále »

Ombudsman: MŠMT je nečinné vůči špatnému zacházení v zařízení pro děti-cizince

Veřejný ochránce práv dnes zveřejnil zprávu z kontrol prováděných v zařízení pro děti-cizince v areálu Permon, který se nachází v Hříměždicích na Příbramsku. Odhaluje v ní „špatné zacházení s dětmi, tristní životní podmínky a nezákonnou praxi ze strany vedení zařízení”. Za nečinnost a selhání kritizuje i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které je odpovědné za koncepční zajištění péče o nezletilé cizince.

Tiskovou zprávu s dalšími informacemi najdete na stránce  www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2012/msmt-je-necinne-vuci-spatnemu-zachazeni-v-zarizeni-pro-deti-cizince/

Úplná zpráva z návštěvy zařízení a následná komunikace ochránce je zde.

Čist dále »

META vyhlásila literární soutěž Čeština je i můj jazyk

Zastoupení Evropské komise v České republice a META o.s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů vyhlašují druhý ročník publicistické a literární soutěže. Soutěž je zaměřena na vzájemné poznání a pochopení žáků, pro něž je mateřským jazykem čeština, a jejich spolužáků cizinců, pro které je čeština jazykem novým. Cílem soutěže je zamyslet se skrze pohádku, povídku, esej či rozhovor nad tím, co musejí překonávat a zvládat nerodilí mluvčí, když se poprvé objeví v české škole a začínají se učit česky, a také popřemýšlet nad samotnou rolí češtiny jako jazyka, kterým spolu různí lidé komunikují a pomocí kterého se dorozumívají.

Čist dále »

Cizinci na českých VŠ – nutné zlo, nebo česká konkurenční výhoda?

Česká média včetně hlavní zpravodajské relace ČT nedávno informovala o údajném masovém rozšíření zneužívání studentských víz cizinci jakožto o prostředku, jak snadno získat pobyt v ČR. Opodstatněnost tohoto tvrzení a rozsah fenoménu se rozhodla dále zkoumat redaktorka pořadu Zaostřeno na cizince Goranka Oljača. O výzvách, kterým čelí zahraniční studenti v Česku, v něm mluví Ludmila Kashpurova, doktorandka antropologie na UK, a Marie Kavanová, vedoucí studijního oddělení oddělení CERGE-EI (Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK). Marie Kavanová ve svém komentáři pro web Programu migrace také hodnotí přístup médií k tomuto tématu. Koordinátorka Programu migrace Masha Volynsky v pořadu srovnává podmínky pro studium v USA a ČR. Druhá část pořadu na stejné téma se vysílala 16.srpna.

Integrace imigrantů: nová studie srovnává Českou republiku s ostatními zeměmi Evropy a Severní Ameriky

28. února 2011 – Nová studie MIPEX (The Migrant Integration Policy Index) zveřejněná dnes organizacemi British Council a Migration Policy Group ukazuje, že Česká republika zůstává pod evropským průměrem v integraci cizinců z třetích zemí. Téch je v Česku 295 600, tedy dvě třetiny z celkového počtu cizinců a 2,8 % z celé populace ČR.

MIPEX (www.mipex.eu) srovnává integrační politiky 31 zemí Evropy a Severní Ameriky. Česká republika skončila na 19.místě. Nejlépe hodnoceno je Švédsko, ze střední a východní Evropy pak Slovinsko.

Čist dále »