O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

Víza a pobyty

Aktuální čísla o migraci z ministerstva vnitra.

Podle údajů z ministerstva vnitra bylo k 30. září 2013 v České republice evidovaných 437 581 cizinců, z toho 267 000 občanů takzvaných třetích zemí (aneb zemí mimo EU).  V daném roce se na území ČR poprvé nachází více lidí s trvalým pobytem než přechodným. Navíc bylo k září 2013 evidováno 21 000 žádostí o trvalý pobyt. Co se tyče dlouhodobých víz, 62 % z nich tvoří studentská a 13 % jsou víza za účelem sloučení rodiny. Přestože se zvýšil počet zemí, jejichž občané mohou žádat o zelenou kartu, počet žádostí nenarostl.

Další novinkou byl vznik zaměstnanecké karty, která bude nahrazovat zelenou kartu. Podmínkou udělení zaměstnanecké karty občanům s cizí státní příslušnosti je předložení už uzavřené pracovní smlouvy nebo nově i smlouvy o smlouvě budoucí. Dalšími podmínkami pro udělení jsou rozsah práce minimálně 15 hodin týdně a minimální mzda. Zaměstnanecká karta bude vydávaná na dobu trvání pracovní smlouvy.

Rada vlády pro lidská práva se věnovala právům cizinců

Dne 7. 10. 2013 se konalo jednání Rady vlády pro lidská práva. Projednávaly se při něm témata jako je přístup cizinců ke zdravotní péči, omezování zaměstnávání zahraničních pracovníků i fungování – ombudsmanem kritizovaného – systému VISAPOINT pro nabírání žádostí v zahraničí.
Čist dále »

Tisíce migrantů stále čekají v nejistotě: MV nabírá nové zaměstnance

Zhruba 22 tisíc migrantů zůstává v Praze a Středočeském kraji v nejistotě. Jejich žádosti o pobyt totiž ministerstvo vnitra nevyřídilo v zákonné lhůtě. Místo 60 dnů projednávají úředníci Odboru migrační a azylové politiky Ministerstva vnitra žádosti i dlouhé měsíce.

Podle nejaktuálnějších čísel, která má odbor k dispozici a jež pocházejí z 24. června 2013, je po lhůtě 16 000 spisů u přechodných pobytů a 5800 u trvalých pobytů. O aktuálním vývoji informoval deník Prager Zeitung v článku Warten als Integrationskiller dne 2. října. V březnu letošního roku přitom bylo celkové číslo nevyřízených žádostí zhruba 24 tisíc. Úřad tak uvádí, že se mu během 3 měsíců podařilo snížit počet polhůtových spisů zhruba o 3 tisíce. Tisíce migrantů ale čeká dál.

Čist dále »

Praotec Čech a Božena Němcová za mřížemi: nová cizinecká legislativa v praxi

Praotec Čech, Božena Němcová i Cyril s Metodějem. Ti všichni skončili za mřížemi detence. Nesplnili totiž podmínky, které jim pro vstup do Česka ukládá návrh nových imigračních pravidel.

Na 150 lidí z řad Čechů i migrantů se sešlo druhý červnový den před ministerstvem vnitra, aby divadelním happeningem vyjádřili nesouhlas s cizineckou legislativou, kterou představil úřad v květnu. Nová imigrační pravidla jsou nepřehledná a přináší zpřísnění pro všechny – nejen migranty, ale i Čechy, kteří mají za partnera cizince. Pod elektronickou peticí se tak sešlo za několik dní už více než 2600 podpisů.

Čist dále »

Jak vypadá svoboda volby podle návrhu nové cizinecké legislativy? Reakce na vyjádření MVČR ze dne 25.6.2013

„Jistě nelze bránit tomu, aby účastník řízení využil svého práva na odmítnutí výpovědi, pokud by to jinak znamenalo hrozbu trestního stíhání. Nicméně nelze současně předpokládat, že se takové odmítnutí výpovědi neprojeví v negativním postoji správního orgánu k jeho pobytovému oprávnění.“

Každý si přece může vybrat a každý má přece právo nevypovídat, že? Ministerstvo vnitra vyšlo s pravdou ven. Návrh nového zákona je vlastně ve své podstatě obrovským zlepšením situace cizinců v ČR. Jenom pro nespočetné množství paragrafů je opravdu těžké si toho všimnout. Proto nám MV ulehčuje život a vše přehledně shrnuje v letáčku. Na svých webových stránkách se pak Ministerstvo vnitra důrazně vymezuje proti „démonizaci“ nového návrhu cizinecké legislativy, které se prý dopustil ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek a vyzývá ke „skutečné diskuzi“.
Čist dále »

TZ: Nová imigrační pravidla – zpřísnění pro všechny. I pro Čechy

Praha, 24. 6. 2013 - Nepřehledná a pro všechny zpřísňující jsou nová imigrační pravidla, která poslalo do meziresortního řízení ministerstvo vnitra. Balíček zákonů zkomplikuje život nejen migrantům, ale i Čechům, kteří si vzali cizince, nebo také občanům EU. Normy, podle nichž posílí moc úředníků i tajných služeb, kritizují nevládní organizace i ombudsman. Takový zákon nás vrací „doslova zpět do totality, kdy bezbřehá moc MV a státní bezpečnosti udržovala celou společnost ve stavu obezřetného napětí,“ upozorňuje ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek. Pod petici vyzývající k přepracov


Opatření se dotknou například Čechů, kteří mají za partnera cizince ze zemí mimo EU.
Projeví se tu diskriminace naruby: rodinní příslušníci Čechů na tom budou hůře než rodiny cizinců z jiných států EU. Americká manželka Čecha tak bude mít horší postavení než americká manželka Slováka žijícího v Česku. Už dnes jsou páry složené z Čecha a cizince podezírány z toho, že svůj vztah fingují účelem získání pobytu v Česku. Prověřuje je policie, vyslýchají je úředníci. Během často mnohaměsíčního nebo i několikaletého prověřování cizinec nesmí pracovat, nemá veřejné zdravotní pojištění a český občan zase ztrácí nárok na sociální dávky od státu. Podle navrhovaného zákona by byla situace těchto rodin, kterých v Česku přibývá, ještě nejistější. Více se dozvíte zde.ání celého návrhu zákona se podepsalo za první týden už 1464 lidí. Na problematičnost návrhu i migrační politiky, kterou se snaží nastolit, upozorní také happening s názvem „I Praotec Čech byl migrant“, který se uskuteční v úterý 2.července ve 12:30 před budovou Ministerstva vnitra.
Čist dále »

Jak (ne)funguje ministerstvo vnitra: v Praze jsou tisíce žádostí po lhůtě

Téměř 17 tisíc dlouhodobých pobytů a více než 7 tisíc trvalých pobytů nestihlo ministerstvo vnitra vyřídit k březnu 2013 v Praze v zákonné lhůtě. To znamená, že žádosti vyřizoval Odbor azylové a migrační politiky místo 60 dnů, během kterých by měla být podle zákona vyřízena většina druhů pobytů, dlouhé měsíce. Migranti tak čekají v nejistotě i půl roku, rok nebo dokonce déle. Kolik bylo celkově podáno žádostí a jaké množství z nich nebylo v řádně době vyřízeno, si prohlédněte v přehledné grafice níže. Část z nich mohou tvořit spisy, u kterých došlo k přerušení řízení.

Zdlouhavé vyřizování má konkrétní negativní dopady na život migrantů. Pokud žádají například o dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny, často nemohou žít se svými blízkými pohromadě a rodinnou situaci musí řešit provizorně. V případě, že se manželskému páru v době, kdy nemá kvůli zdlouhavé činnosti úřadů vyřízený pobyt, narodí dítě, ocitne se v nejasném prostoru. Samo totiž také žádné vízum nezíská. Manželé ho tak třeba nemohou jet ani ukázat rodině. Jaké další nesnáze to přináší v praxi, si poslechněte v reportáži o rodině, jejíž dítě čekalo na vízum více než rok.

Čist dále »

Nová imigrační pravidla pohledem ombudsmana

Na Ministerstvu vnitra aktuálně vznikají nová imigrační pravidla. Jedná se o balíček zákonů – zákon o vstupu a pobytu cizinců, zákon o volném pohybu občanů EU a zákon o ochraně státních hranic – z nichž nejzásadnější je ten první. Hlavním cílem nové legislativní úpravy je vytvořit jednodušší a přehlednější právní normu, která má řešit aktuální nedostatky v praxi a zároveň zapracovat některé směrnice EU. K balíčku zákonů se během května vyjádřila v připomínkovém řízení jednotlivá ministerstva a instituce jako například ombudsman nebo zmocněnkyně pro lidská práva. S těmi se nyní ministerstvo vnitra vypořádává. Na připomínky k nové cizinecké legislativě jsme se proto zeptali JUDr. Pavla Pořízka, Ph.D. z Kanceláře veřejného ochránce práv.

Spolu s jeho odpověďmi níže přinášíme i výběr nejzásadnějších připomínek Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR a otevřený dopis Organizace pro pomoc uprchlíkům, ve kterém je kritizováno přílišné zapojení zpravodajských služeb do řízení o udělení pobytu i dopady zákona na české občany.

Čist dále »

Jak probíhá boj za vlastní rodinu?

Sloučení rodiny, neboli situace, kdy si migranti chtějí do Česka přivézt své děti, rodiče nebo přijíždějí za svým partnerem/partnerkou, bylo tématem květnového pořadu Crossings. Na tvorbě tohoto pořadu vysílaném na Radiu Wave se podílí Program migrace a také Forum migrantů. O tom všem jsme mluvili s Pavlou Burgos, která si vzala za muže Mexičana a společně žijí v Česku, s Andrejem Egorovem, který se snaží sloučit svou rodinu a získat víza pro děti a manželku, a s Oksanou Rizak, která má v Praze vlastní advokátní kancelář a zabývá se právě migračním právem. Moderování se ujala Marzya Kroupová z Fóra migrantů.


Boj za vlastní rodinu, ale také situace s nedodržováním lhůt při vyřizování povolení k pobytu a komplikace s tím spojené, to byly hlavní body k diskusi. Právě posledně zmiňovaný problém je velmi zásadní,a  to zejména v Praze. Ministerstvi vnitra má ze zákona 60 dní na rozhodnutí o prodloužení pobytu, mnoho lidí však na něj čeká měsíce nebo i déle než rok. Dochází i k situacím, kdy si musí prodlužovat pobyt,  o kterém ještě stále nebylo rozhodnuto.

Čist dále »

Schengenský systém na jednání Evropské komise

Ve čtvrtek 7.března proběhne jednání Evropské komise v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Zabývat se bude úpravou schengenského informačního systému, případného vstupu Bulharska a Rumunska do Schengenského systému a tzv. “Smart Borders Package“.

Více informací najdete v anglické zprávě zde.