O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

Trh práce

V Praze proběhne konference Podpora podnikání žen – cizinek

Nezaměstnanost je aktuální téma, které se týká statisíců lidí a dalších potencionálně nezaměstnaných. Cizinci pociťují nezaměstnanost ještě palčivěji, protože při vstupu na trh práce musí řešit mnoho bariér. Jednou z možností, jak sladit rodinný a pracovní život, uplatnit se i přes jazykový handicap, možné předsudky či administrativní překážky zaměstnavatelů, je začít podnikat.

Organizace pro pomoc uprchlíkům pořádá v Praze konferenci Podpora podnikání žen – cizinek, která bude za účasti odborníků analyzovat, jaká je podpora žen (cizinek) – podnikatelek ze strany státu, jaké legislativní podmínky platí, kde jsou mezery v systému, které komplikují podnikatelkám život a jaká jsou možná řešení.

Čist dále »

TZ: Přelomový zákon umožňuje dvojí občanství. Jak ovlivní život migrantů v Česku?

Praha, 20. 1. 2014 – Jaký dopad bude mít nový zákon o občanství na život migrantů v Česku? A jaký vliv může mít právě projednávaná novela upírající sociální práva pracovním migrantům? Jak ovlivňují cizince migrační politiky EU? Tyto otázky budou tématem mezinárodní konference Migrace a (ne)rovnost ve střední Evropě, která se koná 23. a 24. ledna 2014 v Praze na Karlově Univerzitě. Věnovat se bude i problematickému zaměstnávání přes agentury práce nebo růstu pravomocí bezpečnostních služeb. Součástí bude setkání pro novináře věnující se aktuální migrační legislativě v Česku. Čist dále »

Konference Migrace a (ne)rovnost ve střední Evropě

Multikulturní centrum Praha vás srdečně zve na mezinárodní konferenci Migrace a (ne)rovnost ve střední Evropě.

Čist dále »

Připomínky SIMI, OPU a MKC k jednotnému povolení zaměstnanecká karta.

SIMI (Sdružení pro integraci a migraci) spolu s partnery OPU (Organizace pro pomoc uprchlíkům)  a MKC (Multikulturní centrum Praha) sepsaly připomínky k návrhu novely zákona o pobytu cizinců, kterou vytvořilo Ministerstvo vnitra v souvislosti s implementací tzv. směrnice o jednotném povolení.

Podle českého práva se takovéto jednotné povolení k práci i pobytu na území ČR bude nazývat zaměstnanecká karta.

Ačkoli neziskový sektor vítá zavedení duálního dokladu, poněvadž se tím sníží administrativní zátěž na cizince, ve svých připomínkách však návrhu novely vytýkají i několik nedostatků.

TZ: Agentura Cizinky na úklid není skutečná, ale mohla by být

Praha, 16.10.2013 – Včerejším dnem měla zahájit svoji činnosti agentura Cizinky na úklid. Naštěstí se tak nestalo, protože – jak mnozí z Vás tušili – agentura není skutečná. Firmu Cizinky na úklid společně „založily“ neziskové organizace Sdružení pro integraci a migraci, Člověk v tísni, moderátorka Kateřina Kristelová a kreativní agentura Ogilvy&Mather a Mather Advertures. Rádi bychom se tedy tímto omluvili všem, kterým jsme v posledních týdnech odpovídali na jejich otázky nepravdivě nebo neodpovídali vůbec, a vysvětlili Vám, proč jsme to dělali.

Čist dále »

Rada vlády pro lidská práva se věnovala právům cizinců

Dne 7. 10. 2013 se konalo jednání Rady vlády pro lidská práva. Projednávaly se při něm témata jako je přístup cizinců ke zdravotní péči, omezování zaměstnávání zahraničních pracovníků i fungování – ombudsmanem kritizovaného – systému VISAPOINT pro nabírání žádostí v zahraničí.
Čist dále »

NSS: Cizinci mohou jezdit na pracovní cesty (aniž by byli vyhoštěni)

Cizinci, kteří jsou legálně zaměstnaní v Česku, mohou vyjíždět na časově omezené pracovní cesty bez dalšího povolování Úřadem práce. Vyplývá to z nového rozsudku Nejvyššího správního soudu (NSS), podle kterého si ministerstvo práce a sociálních věcí špatně vyložilo zákon o zaměstnanosti. Plné znění verdiktu zpřístupnil soud na svých webových stránkách. Zároveň uvedl v tiskové zprávě konkrétní případ, kterého se verdikt týkal a kterou níže přepisujeme.


Tématem pracovních cest cizinců se zabýval i Výbor pro práva cizinců při Radě vlády pro lidská práva na svém jednání 29.srpna. Zástupce MPSV při té příležitosti sdělil, že v aktuálně projednávané novele zákona o zaměstnanosti již počítají s uznáním pracovních cest cizinců bez toho, že by si daný člověk musel zajistit další povolení k práci.

Čist dále »

TZ: Nová imigrační pravidla – zpřísnění pro všechny. I pro Čechy

Praha, 24. 6. 2013 - Nepřehledná a pro všechny zpřísňující jsou nová imigrační pravidla, která poslalo do meziresortního řízení ministerstvo vnitra. Balíček zákonů zkomplikuje život nejen migrantům, ale i Čechům, kteří si vzali cizince, nebo také občanům EU. Normy, podle nichž posílí moc úředníků i tajných služeb, kritizují nevládní organizace i ombudsman. Takový zákon nás vrací „doslova zpět do totality, kdy bezbřehá moc MV a státní bezpečnosti udržovala celou společnost ve stavu obezřetného napětí,“ upozorňuje ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek. Pod petici vyzývající k přepracov


Opatření se dotknou například Čechů, kteří mají za partnera cizince ze zemí mimo EU.
Projeví se tu diskriminace naruby: rodinní příslušníci Čechů na tom budou hůře než rodiny cizinců z jiných států EU. Americká manželka Čecha tak bude mít horší postavení než americká manželka Slováka žijícího v Česku. Už dnes jsou páry složené z Čecha a cizince podezírány z toho, že svůj vztah fingují účelem získání pobytu v Česku. Prověřuje je policie, vyslýchají je úředníci. Během často mnohaměsíčního nebo i několikaletého prověřování cizinec nesmí pracovat, nemá veřejné zdravotní pojištění a český občan zase ztrácí nárok na sociální dávky od státu. Podle navrhovaného zákona by byla situace těchto rodin, kterých v Česku přibývá, ještě nejistější. Více se dozvíte zde.ání celého návrhu zákona se podepsalo za první týden už 1464 lidí. Na problematičnost návrhu i migrační politiky, kterou se snaží nastolit, upozorní také happening s názvem „I Praotec Čech byl migrant“, který se uskuteční v úterý 2.července ve 12:30 před budovou Ministerstva vnitra.
Čist dále »

Nová imigrační pravidla pohledem ombudsmana

Na Ministerstvu vnitra aktuálně vznikají nová imigrační pravidla. Jedná se o balíček zákonů – zákon o vstupu a pobytu cizinců, zákon o volném pohybu občanů EU a zákon o ochraně státních hranic – z nichž nejzásadnější je ten první. Hlavním cílem nové legislativní úpravy je vytvořit jednodušší a přehlednější právní normu, která má řešit aktuální nedostatky v praxi a zároveň zapracovat některé směrnice EU. K balíčku zákonů se během května vyjádřila v připomínkovém řízení jednotlivá ministerstva a instituce jako například ombudsman nebo zmocněnkyně pro lidská práva. S těmi se nyní ministerstvo vnitra vypořádává. Na připomínky k nové cizinecké legislativě jsme se proto zeptali JUDr. Pavla Pořízka, Ph.D. z Kanceláře veřejného ochránce práv.

Spolu s jeho odpověďmi níže přinášíme i výběr nejzásadnějších připomínek Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR a otevřený dopis Organizace pro pomoc uprchlíkům, ve kterém je kritizováno přílišné zapojení zpravodajských služeb do řízení o udělení pobytu i dopady zákona na české občany.

Čist dále »

Berou cizinci Čechům práci? A jaké nástrahy na ně při práci v Česku čekají? Přečtěte si texty tří autorek-migrantek

Praha, 21. 5. 2013 – Opravdu berou cizinci Čechům práci? Jaké překážky je při zaměstnávání v Česku čekají? A jak funguje klientský systém? Na tyto otázky ve svých článcích odpovídá trojice autorek-migrantek. Dvě z nich se z různých úhlů pohledu zaměřily na téma klientského systému. Podle Oksany Belkové „svým fungováním lehce připomíná středověký systém osobních vztahů mezi vrchností a poddanými“. Popis vykořisťujícího systému dokresluje rozhovorem s Natálií z Ukrajiny, která zažila výhružky klienta. „Platil mi jenom 38 korun za hodinu. Hrozil, že ztratím práci, pokud si budu stěžovat, a jestli ho neposlechnu, tak mě zmlátí,“ vysvětluje žena, proč má z bývalého klienta dodnes strach. Čist dále »