O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

Pracovnice v domácnostech

Velký krok kupředu: Itálie ratifikovala Úmluvu o pracovnicích v cizích domácnostech

První stát evropské unie ratifikoval Úmluvu Mezinárodní organizace práce o pracovnicích v cizích domácnostech. Itálie tak evropském měřítku vede ve snaze zlepšit pracovní podmínky a ochranu žen zaměstnaných v domácnostech jako chůvy, ošetřovatelky, hospodyně či uklízečky. Podívejme se krátce na sociální ale také ekonomický kontext, ve kterém rozhodnutí  Itálie podepsat tuto Úmluvu padlo.

Čist dále »

Itálie ratifikovala Úmluvu o pracovnicích v domácnostech

Itálie je prvním členským státem EU, který ratifikoval mezinárodní Úmluvu o pracovnicích v cizích domácnostech. Stalo se tak 22.ledna 2013. Úmluva usiluje o zlepšení pracovních a životních podmínek desítek milionů pracovníků v domácnostech po celém světě.

Čist dále »

Ilegální máma a zaměstnávání (nejen) filipínských chův v Česku

Devět let se stará o rodiče soudkyně; nemá dokumenty; své děti za tu dobu může vidět jen přes obrazovku počítače; na řešení svých vlastních zdravotních potíží nemá ani čas, ani přístup ke zdravotní péči. Příběh Moldavanky Raii je jedním ze tří, který se odehrává ve filmu Eda Moschlitze, Ilegální máma. Zároveň jde o příběh, který se dotýká řady pracovnic v domácnostech. Ve světě totiž pracuje v cizích domácnostech podle oficiálních dat 53 milionů osob, podle odhadů až sto milionů osob – tolik čísla Mezinárodní organizace práce. Valná většina, asi 93%, tvoří ženy, obvykle migrantky. Ty, které pracují bez dokumentů, se nacházejí v obzvláště zranitelné pozici. Téma zaměstnávání zahraničních chův není cizí ani České Republice, a proto společnost Člověk v tísni uspořádala veřejné promítání zmíněného filmu a debatu v rámci programu Máte právo vědět.

Čist dále »

Ilegální máma – promítání s debatou

Ve čtvrtek 18. 10. 2012 od 19.00 se uskuteční v galerii Langhans projekce dokumentárního filmu, který je letošním vítězem festivalu Jeden svět v Bruselu: ILEGÁLNÍ MÁMA.

Jak se cítí migrantky, které putují jako chůvy a ošetřovatelky za prací do západní Evropy a vlastní děti nechávají doma? Jakou cenu platí za svou cestu za prací až tisíce kilometrů daleko a co naopak získávají? Jaké mají zkušenosti s životem v českých domácnostech a s českými rodinami coby zaměstnavateli? A jak tuto situaci snáší matky, manželé a další příbuzní?

Diskuse po filmu se zúčastní antropoložka Petra Ezzeddine, která provádí výzkum mezi migrantkami pracujícími v českých domácnostech, a Kristine Go, původem z Filipín, která již více než dva roky žije a pracuje v České republice jako hospodyně. Moderuje Pavla Redlová, koordinátorka Programu migrace společnosti Člověk v tísni.

Čist dále »

Bulletin Konsorcia na téma „Vytlačování migrantů z trhu práce“

Další, již páté číslo bulletinu Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty je na světě! Na téma vytlačování migrantů z trhu práce v ČR si můžete přečíst např. analýzu Magdy Faltové, Evy Holé a Marka Čaňka, nebo glosu Zulfiy Hudayberganovy s výstižným názvem „Dvanáct hodin denně bereme vaši práci“.  Dále se v bulletinu věnujeme také neschválení Úmluvy na ochranu domácích pracovnic (viz také rozhovor s Patrickem Taranem z Mezinárodní organizace práce) nebo čerstvě schválené úpravě zákona o občanství.

Příjemné čtení přejeme:

Senát nepodpořil ratifikaci Úmluvy o pracovnicích v cizích domácnostech

Ve středu 8.srpna proběhlo jednání v senátním Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. Magda Faltová ze Sdružení pro integraci a migraci při něm vystoupila a představila důvody pro ratifikaci a ochranu těchto žen. Více se dočtete ze stanoviska, které předem výboru zaslala. Senátní výbor nicméně odmítl hlasovat pro ratifikaci této Úmluvy.

Senát se dnes zabývá Úmluvou o pracovnicích v cizích domácnostech, vláda ji ratifikovat nechce

Day 98

Ilustrační fotografie - Frerieke (flickr)

Senátní Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku se bude ve středu 8.srpna zabývat Úmluvou Mezinárodní organizace práce o pracovnicích v cizích domácnostech, kterou vláda doporučila neratifikovat. Odborníci spolupracující na projektu Rovné šance domácích pracovnic nesouhlasí s argumenty vlády, že toto téma se Česka netýká a doporučují úmluvu ratifikovat.

Úmluva Mezinárodní organizace práce o pracovnicích v cizích domácnostech má těmto osobám zajistit ochranu práv a možnost kontroly jejich dodržování. Na svém zasedání dne 9.května však česká vláda rozhodla, že v současné době nevidí důvod pro navržení ratifikace této mezinárodní Úmluvy. Zdůvodňuje to tím, že pracovnice v domácnostech jsou marginální skupinou na trhu práce v ČR a že se toto téma týká spíše rozvojových zemí. V důvodové zprávě uvádí konkrétní statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí: „v oblasti „Činnosti domácností jako zaměstnavatelů“ … zde bylo zaměstnáno 49 pracovníků, konkrétně 15 pracovníků ze států EU a 34 pracovníků z ostatních států”.

Čist dále »

Víte, kdo Vám doma uklízí? Kampaň na podporu domácích pracovnic

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) zahajuje novou kampaň, ve které vybízí k respektování práv domácích pracovnic a slušnému zacházení s cizinkami pracujícími v českých domácnostech. Kampaň se zaměřuje také na informování cizinek o jejich právech a povinnostech při výkonu tohoto typu práce.

Součástí kampaně je také videospot zaměřený na informování veřejnosti o této problematice. K zhlédnutí zde: http://www.youtube.com/watch?v=lvDn-Q_uNXE

Informace o kampani a jednotlivých aktivitách jsou k dispozici na www.migrace.com.

Čist dále »