O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

Politická práva

Euroobčané, máte právo účastnit se komunálních voleb – vyzývá ombudsmanka

Tisková zpráva Kanceláře veřejného ochránce práv – Praha, 8.9.2014


I přes odmítavé stanovisko ministra vnitra je ochránkyně přesvědčena, že občané EU s potvrzením o přechodném pobytu v České republice mají právo účastnit se komunálních voleb. Rozhodla se proto poskytnout jim návod, jak postupovat, a argumenty, které mohou při prosazení svého práva využít.


Smlouva o fungování EU dává občanům Evropské unie, kteří v České republice dlouhodobě pobývají a bylo jim vydáno potvrzení k přechodnému pobytu, mají právo účastnit se voleb do obecních zastupitelstev. Vzhledem k tomu, že v praxi jim je toto právo upíráno, iniciovala veřejná ochránkyně práv jednání s ministrem vnitra a doporučila mu změnit pravidla účasti občanů EU s přechodným pobytem v ČR už v letošních komunálních volbách. Čist dále »

TZ: Začínají platit zaměstnanecké karty. Migranty na překlenovacím štítku tlačí do nelegální práce

Praha, 24. 6. 2014Život pracovních migrantů v Česku ode dneška revolučně mění nová právní úprava – tzv. jednotné povolení. Jde o největší proměnu nastavení pracovní migrace od počátku ekonomické krize v roce 2008. Novela zavádí kombinovaný doklad – zaměstnaneckou kartu, která slouží jako povolení k pobytu za účelem zaměstnání a povolení k zaměstnání v jednom. Zároveň se tak ruší vízum nad 90 dnů za účelem zaměstnání, které bylo vydáváno na prvních 6 měsíců pobytu a navazovalo na ně povolení k dlouhodobému pobytu. Nyní bude vydávána pouze zaměstnanecká karta. Novela se dotkne jak pracovních migrantů, kteří pochází ze zemí mimo EU, tak zaměstnavatelů. Podle odborníků na migraci přináší jednotné povolení i problematické body; především nemožnost legálního zaměstnání v době pobytu na tzv. překlenovacím štítku.

Čist dále »

Protest proti vykořisťování cizinců státem a proti komerčnímu zdravotnímu pojištění

Veřejná akce na podporu sociálních práv migrantů v souvislosti s projednáváním směrnice o jednotném povolení.

Ve středu, 20.11.2013, bude vláda Jiřího Rusnoka projednávat novelu zákonů upravujících postavení migrantů a migrantek, kteří v ČR pracují. Česká republika totiž musí do 25.12.2013 implementovat směrnici EU o jednotném povolení, která přiznává migrantům a migrantkám pracujícím v ČR alespoň 6 měsíců rovná práva v oblasti zdravotního pojištění a při ztrátě zaměstnání. Úředníci ministerstev ale navrhují, aby ČR pracovním migrantům a migrantkám rovná práva upřela. Navíc požadují, aby se zákon v parlamentu projednal ve zrychleném řízení. Práv cizinců se zastal jen ombudsman a zmocněnkyně vlády pro lidská práva.

PŘIJĎTE VE STŘEDU, 20.11.2013 V 8:30 PŘED BUDOVU ÚŘADU VLÁDY V PRAZE (NÁBŘEŽÍ EDVARDA BENEŠE 4, PRAHA 1) A ZASTAŇTE SE CIZINCŮ A CIZINEK, KTEŘÍ V ČR PRACUJÍ!
CIZINCI, POJĎTE HÁJIT SVÁ PRÁVA!

Čist dále »

TZ: Nový zákon o státním občanství projedná Senát

Nový zákon o státním občanství ČR dorazil z Poslanecké sněmovny do Senátu, který by jej měl projednat příští týden ve dnech 15. a 16. května 2013. Nevládní organizace zabývající se tématem migrace a právy cizinců zaslaly senátorům dopis, v němž upozorňují na řadu vážných problémů, které může přinést verze zákona schválená Poslaneckou sněmovnou. Současně senátory vyzvaly, aby v zákoně provedly řadu změn a vrátili jej v novém znění do Poslanecké sněmovny.

Zákon přináší zásadní zlepšení, která českou legislativu modernizují a přibližují moderním standardům, a to zejména umožnění dvojího občanství, řešení situace tzv. přistěhovalců druhé generace, … nebo řešení situace osob, které v minulosti ztratily české občanství získáním cizího občanství… Přesto však v zákoně zůstávají zejména následující 3 body, v nichž dle našeho názoru hrozí rozpor s Ústavou“, píší nevládní organizace senátorům. Zákonu vyčítají zejména zavádění genetických testů DNA pro některé nemanželské děti českých občanů, omezení soudní kontroly nad rozhodováním úředníků Ministerstva vnitra a zpravodajských služeb a zrušení platnosti opatření upravujících rozpad Československa, ač mnoho případů zatím zůstává nedořešených.

Čist dále »

TZ: Bude Ministerstvo vnitra udílet VIP občanství? (11.3.2013)

Návrh zákona o občanství se mění, netransparentnost a prostor pro korupci ale zůstávají….

Praha, 11.3.2012 – Hojně kritizovaný návrh zákona o státním občanství v uplynulém týdnu projednal po Ústavně právním výboru i Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny České republiky a návrh tedy nyní míří do druhého čtení na plénu sněmovny. Díky tlaku odborníků a neziskového sektoru se sice podařilo prosadit některé významné změny (například omezení povinnosti genetických testů pro otce, kteří mají dítě s cizinkou ze zemí mimo EU), mnoho sporných míst v něm ale zůstává, především co se týče transparentnosti procesu udílení občanství a možné korupce. Ministerstvu například zůstane možnost udělit občanství jakousi VIP cestou i žadatelům, kteří nesplňují žádnou z podmínek.

„Udělení státního občanství České republiky z důvodu významného přínosu pro Českou republiku“ – touto formulací je v návrhu zákona pojmenována možnost udělit jakési VIP občanství. Ministerstvo vnitra ho může udělit, aniž by žadatel splňoval jakékoli podmínky pro standardní cestu získání občanství udělením (s výjimkou beztrestnosti). „Podmínkou tohoto udělení je sice to, aby žadatel měl trvalý pobyt, ale ten uděluje také Ministerstvo vnitra a může ho ve zkrácené lhůtě udělit komukoliv. Lze si tedy představit, že jeden úředník vydá cizinci rozhodnutí o trvalém pobytu a jeho kolega z vedlejší kanceláře další den udělí občanství. Úředníci ministerstva vnitra sice v Parlamentu slibují, že s tím budou šetřit, ale text zákona je nijak neomezuje,“ říká Pavel Čižinský z Poradny pro občanství. „Navíc mne to nutí k zamyšlení – copak je občanství něco jako třeba státní vyznamenání, kterým se teď navzájem obdarovali prezidenti? Měli bychom ho udílet za zásluhy? Nebo je občanství spíše výrazem demokracie, integrace a rovnosti ve společnosti? Myslím, že pro všechny by měly platit stejně nastavené transparentní podmínky,“ dodává ještě k zamyšlení.

Čist dále »

Prohlášení nevládních organizací proti rušení a oslabování Sekce pro lidská práva na Úřadu vlády

Žádáme premiéra, ministry a ministryně této vlády, aby nerušili Sekci pro lidská práva na Úřadu vlády, ani nepřesouvali její jednotlivé útvary na různé resorty.

Tato sekce sdružuje poradní orgány vlády, které se věnují lidským právům, postavení romské menšiny, národnostním menšinám a neziskovým organizacím. Když před čtrnácti lety vláda ustavila Radu pro lidská práva a jmenovala zmocněnce vlády pro lidská práva jejím předsedou, jednoznačně uznala svůj závazek důsledně dbát na ochranu lidských práv. Tito zmocněnci, ve spolupráci se sekcí, která představuje odborný a výkonný aparát poradních orgánů, koordinovali v uplynulých letech veškerou jejich činnost. Významnou částí sekce je dnes též Agentura pro sociální začleňování, která podporuje obce v oblasti sociální integrace.

Je nepochybné, že zmocněnec jako vládou jmenovaný činitel se může kvalifikovaně vyjadřovat k lidskoprávním tématům pouze tehdy, pokud má k dispozici potřebné odborné zázemí. V tomto se fungování sekce nikterak neliší od práce jakéhokoliv ministerstva, byť se tak děje v mnohem menším měřítku. Koncentrace lidskoprávních poradních orgánů v rámci Úřadu vlády má své opodstatnění. Agendy jednotlivých poradních orgánů jsou vzájemně provázané a často spolu souvisejí. Jedině jejich soustředění na jedno místo může zajistit dostatečnou kvalitu a ochranu lidských práv v České republice. Pokud i tato vláda přikládá ochraně lidských práv důležitost, nemůže dopustit, aby došlo k rozmělnění mechanismu, který dlouhá léta na Úřadu vlády fungoval.

Čist dále »

TZ: Týden za práva migrantů a migrantek upozorní mj. na hrozbu zrušení sekce lidských práv Úřadu vlády

Až sto tisíc migrantů ze zemí mimo Evropskou unii je vyloučeno ze systému veřejného zdravotního pojištění. Právě tento problém se stane hlavním tématem Týdne za práva migrantů a migrantek, který proběhne od 12. do 19. prosince. Týden akcí v Praze, Brně a Pardubicích se koná při příležitosti Mezinárodního dne OSN za práva migrantů. Kromě tématu zdravotního pojištění se také vysloví proti aktuální hrozbě zrušení sekce lidských práv na Úřadu vlády.
Čist dále »

Návrh volebního zákoníku schválen, na cizince opět zapomněl

Dne 14.března 2012 schválila vláda návrh věcného záměru volebního zákoníku. K jeho úpravě dochází v souvislosti s plánovaným zavedením možností volit elektronicky nebo poštou a přímé volby prezidenta a dále s cílem odstranit existující nedostatky. Pro trvale usazené cizince v ČR nebo občany EU se však příliš změn nechystá. A to i přes připomínky ombudsmana, Úřadu vlády a existující dlouhodobé koncepční materiály. Jedinou významnou změnou je ratifikace Úmluvy Rady Evropy o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni (kromě části C, která zaručuje volební právo do zastupitelstev obcí), která znamená podporu zapojení cizinců do poradenských orgánů.

Čist dále »

Co říkají šetření o politických právech a aktivitách cizinců v Česku?

Politická a především volební práva cizinců na lokální úrovni jsou již několik desítek let důležitým tématem integračních a sociálních politik v řadě evropských i mimoevropských zemích. Přiznání těchto práv usazeným cizincům je nejen vyjádřením demokratického přístupu a uznání cizinců za součást společnosti, ale je také důležitým prvkem v posílení jejich loajality k státu a v předcházení sociálním konfliktům.

Čist dále »