O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

Občanství

Konference Migrace a (ne)rovnost ve střední Evropě

Multikulturní centrum Praha vás srdečně zve na mezinárodní konferenci Migrace a (ne)rovnost ve střední Evropě.

Čist dále »

Kde domovy mé? Domov pohledem migrantů

Dnešní globální doba s sebou přináší větší mobilitu. Asi 214 milionů osob žije v jiné zemi, než kde se narodili. I v Česku se stává pravidlem, že mladí odjíždějí na rok na zkušenou za hranice. Jak se v tomto kontextu proměňuje idea domova? Jaký vztah si člověk utváří k dvěma (i více) zemím, kde žil a žije? I o těchto otázkách se debatovalo na workshopu, který se uskutečnil v sobotu 2. listopadu v galerii DOX při příležitosti výstavy „Kde domov můj?“.

Čist dále »

Říkejte mi Lubor: Proč si mladí Vietnamci volí česká jména

Jeho křestní jméno zní Loc, přátelé i profesoři ho ale oslovují Lubor. České jméno si vybral, když nastupoval v Brně do čtvrté třídy. Spolužáci i učitelé totiž jeho vietnamské jméno komolili. „Řekl jsem si, že jim to usnadním a vybral jsem si neoficiální české jméno,“ vysvětluje student VŠE. „V mém případě byl výběr na základě data narození,“ popisuje Lubor a s úsměvem dodává, že měl štěstí, že tento den nevychází na dívčí jméno.

V oficiálních dokumentech mu zůstává vietnamské jméno. Aby to nebylo tak jednoduché, má Lubor navíc ještě jedno – osobní, kterým ho oslovuje rodina doma. Způsobů, jak si zvolit české jméno, je přitom podle něj několik. Může například začínat na stejné počáteční písmeno jako to vietnamské nebo podobně znít. Často je také dítě dostane od českých babiček nebo tetiček, které prostě nějaké jméno napadne a začne jím svého malého svěřence oslovovat.

Čist dále »

Sněmovna nevyslyšela senátory – rozhodnutí tajných služeb ohledně občanství budou soudně nepřezkoumatelná

Sněmovna se včera postavila proti návrhu senátu, který poslancům vrátil návrh zákona o občanství. Poslanci však tento návrh včera odhlasovali v nezměněné podobě a nyní k jeho schválení chybí pouze podpis prezidenta.Jedna ze zásadních připomínek se týkala možnosti soudního přezkumu žádostí, ke kterým se vyjádřila státní bezpečností služba. Sněmovna tímto možnost soudního přezkumu zastavila. Podle nevládních organizací, které tento zákon velmi sledovaly, je zarážející, že k takto zásadnímu zákonu ve sněmovně nebyla žádná diskuse.

Čist dále »

Zákon o státním občanství se vrací zpět do Sněmovny, s kladnými i problematickými pozměňovacími návrhy

Praha, 22. 5. 2013 – Návrh zákona o státním občanství, o jehož kladných i záporných stránkách, jsme již informovali, se vrací do Sněmovny. Zpátky jej poslal s několika pozměňovacími návrhy Senát poté, co jej projednal 16. května 2013. Kromě několika pozitivních návrhů jako prodloužení lhůty řešící rozpad ČSFR nebo možnost soudního předvolání i v případě zamítnutí žádosti Bezpečnostní informační službou, putuje do Sněmovny i několik problematických pozměňovacích návrhů z pera senátora Tomia Okamury.

Proti některým sporným bodům, které prošly Sněmovnou, se senátoři postavili. Za prvé požadují možnost soudního přezkumu u zamítnutých rozhodnutí, do jejichž řízení vstoupily zpravodajské služby nebo Policie České republiky. V takovém případě by žadateli bylo vydáno zamítnutí žádosti z důvodu ohrožení bezpečnosti státu.

Čist dále »

Splatí připravovaný zákon o občanství dluhy?

Máte nějakou příbuzenskou vazbu na Slovensko, ale narodili jste se v Česku před rokem 1993? Pak se může stát, že vaše české státní občanství nemusí být tak neotřesitelnou jistotou, jakou se automaticky zdá. Občanství navíc nemusí mít ani vaše dítě. Zní to neuvěřitelně, ale i dnes tyto dozvuky rozpadu ČSFR ročně zarazí stovky domnělých občanů České republiky a nejspíše v budoucnu překvapí i mnohé další. Jejich situace se do budoucna může ještě více zkomplikovat. Parlament v současnosti schvaluje nový zákon o občanství, který postup při získávání občanství ztěžuje bývalým občanům ČSFR, tedy všem, kteří měli před rokem 1993 československé státní občanství. Zmizelo by totiž pro ně právo získat české občanství jednodušším způsobem – prohlášením.

Čist dále »

TZ: Nový zákon o státním občanství projedná Senát

Nový zákon o státním občanství ČR dorazil z Poslanecké sněmovny do Senátu, který by jej měl projednat příští týden ve dnech 15. a 16. května 2013. Nevládní organizace zabývající se tématem migrace a právy cizinců zaslaly senátorům dopis, v němž upozorňují na řadu vážných problémů, které může přinést verze zákona schválená Poslaneckou sněmovnou. Současně senátory vyzvaly, aby v zákoně provedly řadu změn a vrátili jej v novém znění do Poslanecké sněmovny.

Zákon přináší zásadní zlepšení, která českou legislativu modernizují a přibližují moderním standardům, a to zejména umožnění dvojího občanství, řešení situace tzv. přistěhovalců druhé generace, … nebo řešení situace osob, které v minulosti ztratily české občanství získáním cizího občanství… Přesto však v zákoně zůstávají zejména následující 3 body, v nichž dle našeho názoru hrozí rozpor s Ústavou“, píší nevládní organizace senátorům. Zákonu vyčítají zejména zavádění genetických testů DNA pro některé nemanželské děti českých občanů, omezení soudní kontroly nad rozhodováním úředníků Ministerstva vnitra a zpravodajských služeb a zrušení platnosti opatření upravujících rozpad Československa, ač mnoho případů zatím zůstává nedořešených.

Čist dále »

Češi, cizinci, Češinci? Jaká je pozice migrantů v naší společnosti?

V současné době žije v Evropské unii více než 47 milionů osob, které se narodily mimo EU. Je to asi deset procent obyvatelstva. V Česku se jedná asi o čtyři procenta obyvatel. Rok 2013 je vyhlášen Evropským rokem občanství a v této souvislosti se tak naskýtá otázka, jaká je pozice usazených cizinců v zemi a zda v souvislosti s měnícím se složením společnosti nepřehodnotit definování občanství a občanů.

Český parlament navíc zrovna projednává nový zákon o státním občanství. V něm je mimo jiné zdůrazňována důležitost pokrevních vazeb nad vazbami sociálními: potomci Čechů, kteří pozbyli kdysi občanství, by se mohli stát Čechy velmi zjednodušeně prohlášením, zatímco dítě cizinky a Čecha by muselo dokládat test DNA otce. I v úvodu důvodové zprávy se říká, že „moderní státy vznikly a dosud zůstávají založeny na obyvatelstvu, jehož převažující motivací a mocenskou legitimitou je určité historické homogenní etnikum jazykových, kulturních, náboženských a jiných společných sjednocujících znaků“.

Zeptali jsme se proto akademiků, politiků, ale i zde žijících migrantů na to, co si oni myslí: Je důležité, aby se cizinci cítili a byli vnímáni jako rovní? Velmi často se setkáváme s názory, že cizinci jsou tady hosty a nemají do místního dění co mluvit. Ostatně i ve slově cizinec je poukazováno na onu cizost.  Mnozí se ziskem občanství a občanky mluví o tom, že konečně jsou normální. Jak i v anketě napsala anonymní migrantka, cizinec přestává být cizincem.

Čist dále »

Čeká na naše občanství „český Depardieu“?

Minulou středu poslanci Výboru pro bezpečnost poslali do sněmovny jeden z nejzákladnějších zákonů této země – zákon o státním občanství. Ten bude v budoucnu určovat, kdo bude a kdo nebude českým občanem, bude mít právo volit nebo třeba tuto zemi reprezentovat.

Nejkontroverznější část zákona, ta podmínce genetických testů pro potvrzení otcovství dítěte v případech, kdy otec je Čech, matka občanka třetí země a nejsou svoji, dostála vlivem tlaku občanských iniciativ a zájmu médií jistých pozitivních změn. Co však zůstalo nedotčeno, je možnost doslova rozdávat občanství všem, koho zákon, nebo přesněji úředníci ministerstva vnitra, shledají jako významně přínosnou osobu pro Českou republiku.

Čist dále »

TZ: Bude Ministerstvo vnitra udílet VIP občanství? (11.3.2013)

Návrh zákona o občanství se mění, netransparentnost a prostor pro korupci ale zůstávají….

Praha, 11.3.2012 – Hojně kritizovaný návrh zákona o státním občanství v uplynulém týdnu projednal po Ústavně právním výboru i Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny České republiky a návrh tedy nyní míří do druhého čtení na plénu sněmovny. Díky tlaku odborníků a neziskového sektoru se sice podařilo prosadit některé významné změny (například omezení povinnosti genetických testů pro otce, kteří mají dítě s cizinkou ze zemí mimo EU), mnoho sporných míst v něm ale zůstává, především co se týče transparentnosti procesu udílení občanství a možné korupce. Ministerstvu například zůstane možnost udělit občanství jakousi VIP cestou i žadatelům, kteří nesplňují žádnou z podmínek.

„Udělení státního občanství České republiky z důvodu významného přínosu pro Českou republiku“ – touto formulací je v návrhu zákona pojmenována možnost udělit jakési VIP občanství. Ministerstvo vnitra ho může udělit, aniž by žadatel splňoval jakékoli podmínky pro standardní cestu získání občanství udělením (s výjimkou beztrestnosti). „Podmínkou tohoto udělení je sice to, aby žadatel měl trvalý pobyt, ale ten uděluje také Ministerstvo vnitra a může ho ve zkrácené lhůtě udělit komukoliv. Lze si tedy představit, že jeden úředník vydá cizinci rozhodnutí o trvalém pobytu a jeho kolega z vedlejší kanceláře další den udělí občanství. Úředníci ministerstva vnitra sice v Parlamentu slibují, že s tím budou šetřit, ale text zákona je nijak neomezuje,“ říká Pavel Čižinský z Poradny pro občanství. „Navíc mne to nutí k zamyšlení – copak je občanství něco jako třeba státní vyznamenání, kterým se teď navzájem obdarovali prezidenti? Měli bychom ho udílet za zásluhy? Nebo je občanství spíše výrazem demokracie, integrace a rovnosti ve společnosti? Myslím, že pro všechny by měly platit stejně nastavené transparentní podmínky,“ dodává ještě k zamyšlení.

Čist dále »