O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

Legislativa

Panelová diskuze: Zdravotní pojištění migrantů je nevyhovující a nahrává pojišťovnám

Praha, 10. 11. 2014 – Komerční zdravotní pojištění migrantů, na které je v Česku odkázáno několik desítek tisíc cizinců, vyvolává dlouhodobě otázky týkající se především nevýhodných podmínek pro migranty a zároveň zájmů komerčních pojišťoven. Veřejná ochránkyně práv, nevládní neziskové organizace i další zástupci z řad odborné veřejnosti proto odmítli jako zcela nevyhovující poslanecký návrh zákon o zdravotním pojištění cizinců z léta letošního roku, který byl nakonec v září stažen z jednání poslanecké sněmovny. I vláda tento návrh zákona odmítla mimo jiné kvůli tomu, že byl nevyvážený ve prospěch zájmů pojišťoven.

Čist dále »

TZ: Poslanci předložili návrh zákona o zdravotním pojištění migrantů. Nahrávají tak komerčním pojišťovnám

Skupina poslanců ČSSD předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, který má upravit komerční zdravotní pojištění migrantů v ČR. Momentálně se má k celému návrhu vyjádřit vláda. Navrhovaný zákon nejenže opět konzervuje nastavení systému, který je soustavně kritizován především neziskovými organizacemi pracujícími s migranty a řadou odborníků a nemocnic, ba co víc, obsahuje řadu vysloveně diskriminujících pasáží, jež na úkor zdraví migrantů nahrávají komerčním pojišťovnám k vyšším a pohodlnějším ziskům. Vše se navíc děje v době, kdy je Česká republika kritizována OSN za dlouhodobé vylučování migrantů z veřejného zdravotního pojištění a legislativa ČR je v rozporu s právem EU.

Čist dále »

Kampaň Úsvitu do eurovoleb: Okopírovaný plakát a prázdné fráze

Hnutí Úsvit v posledních týdnech pracuje na své kampani pro květnové volby do Evropského parlamentu. Ve středu zveřejnilo i volební plakát, kterým polepí tisíce míst v Česku. Mluvčí hnutí sice mluví o inspiraci ve Švýcarsku, konkrétně u Švýcarské lidové strany, jedná se však spíše o kopii metaforického obrázku – bílé ovce vykopávají z prostoru švýcarské, respektive české vlajky černou ovci. Plakát v podání Úsvitu je doplněn hesly: Podpora rodinám, ne nepřizpůsobivým a Práci našim, ne migrantům. „Ovečková inspirace“ je přitom už celkem ohranou písničkou – s plakátem přišla poprvé Švýcarská lidová strana, motiv ale využila v minulosti i německá krajně pravicová NPD, italská Liga Severu a ani v Česku nemá svou premiéru. Před několika lety ji představila krajně pravicová Národní strana.

Čist dále »

TZ: Přelomový zákon umožňuje dvojí občanství. Jak ovlivní život migrantů v Česku?

Praha, 20. 1. 2014 – Jaký dopad bude mít nový zákon o občanství na život migrantů v Česku? A jaký vliv může mít právě projednávaná novela upírající sociální práva pracovním migrantům? Jak ovlivňují cizince migrační politiky EU? Tyto otázky budou tématem mezinárodní konference Migrace a (ne)rovnost ve střední Evropě, která se koná 23. a 24. ledna 2014 v Praze na Karlově Univerzitě. Věnovat se bude i problematickému zaměstnávání přes agentury práce nebo růstu pravomocí bezpečnostních služeb. Součástí bude setkání pro novináře věnující se aktuální migrační legislativě v Česku. Čist dále »

TZ: Poslanci dali šanci sociálním právům cizinců, ale Okamura vzkazuje: „Hledejte si práci ve vlastní zemi“

Tisková zpráva, 11. prosince 2013

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR a  NESEHNUTÍ

V úterý 10.12.2013 projednala Poslanecká sněmovna v prvním čtení novelu zákona upravující postavení pracovních migrantů ze zemí mimo EU. Novela však nebyla schválena v prvním čtení, jak navrhovala vláda, a jednání o ní tedy budou dále pokračovat. Česká republika totiž musí do 25.12.2013 implementovat směrnici EU o jednotném povolení, která přiznává migrantům a migrantkám pracujícím v ČR a jejich rodinám rovná práva v sociální oblasti. Proti novelizaci se ostře postavilo hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury, který zopakoval své xenofobní argumenty – „nemáme peníze na vlastní nebudeme se starat o cizí“.

Implementace směrnice o jednotném povolení by totiž cizincům měla zaručit např. přístup ke zdravotní péči nebo podpoře v nezaměstnanosti, protože ukládá zajistit rovný přístup k naplnění sociálních práv všem, kteří zde žijí více jak 6 měsíců. Rusnokova vláda ale dne 20.11.2013 schválila návrh zákona, který cizincům rovná práva upírá a dokonce navrhla, aby sněmovna schválila zákon hned v prvním čtení. Poslanci se však protentokráte zachovali zodpovědně a zkrácené projednání zákona odmítli a přikázali zákon hned 4 sněmovním výborům: sociálnímu výboru, výboru pro zdravotnictví, petičnímu výboru a výboru pro bezpečnost, viz http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/004schuz/s004018.htm

Tomio Okamura však v diskuzi velmi ostře argumentoval tím, že cizinci, kteří ztratí práci, „mají prostě odjet domů“, protože Česká republika si „nemůže dovolit přijímat sociální migranty“. Tato argumentace se však nezakládá na žádných ověřených faktech.“ Čist dále »

TZ: Komerční zdravotní pojištění pro migranty je nevýhodné a diskriminační a situace se musí změnit, shodli se šéf lékařské komory Kubek se senátorem Dienstbierem

V Praze, dne 29.11.2013 – V pražské kavárně Louvre se včera u jednoho stolu sešli senátor Jiří Dienstbier se šéfem České lékařské komory Milanem Kubkem, Pavlem Pořízkem z Kanceláře veřejného ochránce práv i se zástupci neziskových organizací a odborníky z 1. Lékařské fakulty UK. Společně diskutovali o možnosti zahrnutí migrantů do systému veřejného zdravotního pojištění. Přestože se všichni zúčastnění shodli na tom, že současný systém je z ekonomického hlediska zcela nelogický a navíc diskriminační a neetický, žádná z dosavadních českých vlád zatím nezaujala k problému zodpovědné stanovisko.

Čist dále »

Protest proti vykořisťování cizinců státem a proti komerčnímu zdravotnímu pojištění

Veřejná akce na podporu sociálních práv migrantů v souvislosti s projednáváním směrnice o jednotném povolení.

Ve středu, 20.11.2013, bude vláda Jiřího Rusnoka projednávat novelu zákonů upravujících postavení migrantů a migrantek, kteří v ČR pracují. Česká republika totiž musí do 25.12.2013 implementovat směrnici EU o jednotném povolení, která přiznává migrantům a migrantkám pracujícím v ČR alespoň 6 měsíců rovná práva v oblasti zdravotního pojištění a při ztrátě zaměstnání. Úředníci ministerstev ale navrhují, aby ČR pracovním migrantům a migrantkám rovná práva upřela. Navíc požadují, aby se zákon v parlamentu projednal ve zrychleném řízení. Práv cizinců se zastal jen ombudsman a zmocněnkyně vlády pro lidská práva.

PŘIJĎTE VE STŘEDU, 20.11.2013 V 8:30 PŘED BUDOVU ÚŘADU VLÁDY V PRAZE (NÁBŘEŽÍ EDVARDA BENEŠE 4, PRAHA 1) A ZASTAŇTE SE CIZINCŮ A CIZINEK, KTEŘÍ V ČR PRACUJÍ!
CIZINCI, POJĎTE HÁJIT SVÁ PRÁVA!

Čist dále »

Multikulturní centrum Praha vyhlašuje „call for papers“ na mezinárodní konferenci o migraci ve střední Evropě (23.-24.1.2014)

Ve dnech 23. – 24. ledna 2014 pořádá Multikulturní centrum Praha ve spolupráci s FHS UK mezinárodní konferenci v Praze – Jinonicích na téma imigrace v regionu střední Evropy. Konference se bude zabývat následujícími oblastmi:

- práva migrantů na trhu práce
- slučování rodin za účelem migrace
- studium zahraničních studentů
- téma sounáležitosti migrantů s hostitelskou zemí
- státní bezpečnost a lidská práva
- zdravotní stav a péče o migranty

Anotace konferenčních příspěvků v délce 200-300 slov je možné zaslat do 1. prosince na e-mailovou adresu daniela.penickova@mkc.cz.

Ačkoliv komunikačním jazykem konference je angličtina se zajištěním tlumočení do češtiny, relevantní příspěvky v češtině budou rovněž posuzovány a mohou být zařazeny do programu. Ubytování a cestovné mimopražským účastníkům bude částečně hrazeno.

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené adrese.

Daniela Pěničková
Koordinátorka projetku Migrace do centra
Multikulturní centrum Praha
Vodičkova 36 – pasáž Lucerna
116 02 Praha 1
tel.: 222-364-650
mob: 777-439-274

Aktuální čísla o migraci z ministerstva vnitra.

Podle údajů z ministerstva vnitra bylo k 30. září 2013 v České republice evidovaných 437 581 cizinců, z toho 267 000 občanů takzvaných třetích zemí (aneb zemí mimo EU).  V daném roce se na území ČR poprvé nachází více lidí s trvalým pobytem než přechodným. Navíc bylo k září 2013 evidováno 21 000 žádostí o trvalý pobyt. Co se tyče dlouhodobých víz, 62 % z nich tvoří studentská a 13 % jsou víza za účelem sloučení rodiny. Přestože se zvýšil počet zemí, jejichž občané mohou žádat o zelenou kartu, počet žádostí nenarostl.

Další novinkou byl vznik zaměstnanecké karty, která bude nahrazovat zelenou kartu. Podmínkou udělení zaměstnanecké karty občanům s cizí státní příslušnosti je předložení už uzavřené pracovní smlouvy nebo nově i smlouvy o smlouvě budoucí. Dalšími podmínkami pro udělení jsou rozsah práce minimálně 15 hodin týdně a minimální mzda. Zaměstnanecká karta bude vydávaná na dobu trvání pracovní smlouvy.

Připomínky SIMI, OPU a MKC k jednotnému povolení zaměstnanecká karta.

SIMI (Sdružení pro integraci a migraci) spolu s partnery OPU (Organizace pro pomoc uprchlíkům)  a MKC (Multikulturní centrum Praha) sepsaly připomínky k návrhu novely zákona o pobytu cizinců, kterou vytvořilo Ministerstvo vnitra v souvislosti s implementací tzv. směrnice o jednotném povolení.

Podle českého práva se takovéto jednotné povolení k práci i pobytu na území ČR bude nazývat zaměstnanecká karta.

Ačkoli neziskový sektor vítá zavedení duálního dokladu, poněvadž se tím sníží administrativní zátěž na cizince, ve svých připomínkách však návrhu novely vytýkají i několik nedostatků.