O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

Konsorcium NNO pracujících s migranty

Přijďte debatovat o právech migrantů

Klub PRAGmatiki a Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR za podpory migraceonline.cz a Programu migrace (migration4media.net)
pořádá debatu na téma „Migranti a jejich práva“

Témata:

1. Komerční versus veřejné zdravotní pojištění
2. Účast migrantů a migrantek v boji za svá práva

Čist dále »

Prohlášení nevládních organizací proti rušení a oslabování Sekce pro lidská práva na Úřadu vlády

Žádáme premiéra, ministry a ministryně této vlády, aby nerušili Sekci pro lidská práva na Úřadu vlády, ani nepřesouvali její jednotlivé útvary na různé resorty.

Tato sekce sdružuje poradní orgány vlády, které se věnují lidským právům, postavení romské menšiny, národnostním menšinám a neziskovým organizacím. Když před čtrnácti lety vláda ustavila Radu pro lidská práva a jmenovala zmocněnce vlády pro lidská práva jejím předsedou, jednoznačně uznala svůj závazek důsledně dbát na ochranu lidských práv. Tito zmocněnci, ve spolupráci se sekcí, která představuje odborný a výkonný aparát poradních orgánů, koordinovali v uplynulých letech veškerou jejich činnost. Významnou částí sekce je dnes též Agentura pro sociální začleňování, která podporuje obce v oblasti sociální integrace.

Je nepochybné, že zmocněnec jako vládou jmenovaný činitel se může kvalifikovaně vyjadřovat k lidskoprávním tématům pouze tehdy, pokud má k dispozici potřebné odborné zázemí. V tomto se fungování sekce nikterak neliší od práce jakéhokoliv ministerstva, byť se tak děje v mnohem menším měřítku. Koncentrace lidskoprávních poradních orgánů v rámci Úřadu vlády má své opodstatnění. Agendy jednotlivých poradních orgánů jsou vzájemně provázané a často spolu souvisejí. Jedině jejich soustředění na jedno místo může zajistit dostatečnou kvalitu a ochranu lidských práv v České republice. Pokud i tato vláda přikládá ochraně lidských práv důležitost, nemůže dopustit, aby došlo k rozmělnění mechanismu, který dlouhá léta na Úřadu vlády fungoval.

Čist dále »

TZ: Týden za práva migrantů a migrantek upozorní mj. na hrozbu zrušení sekce lidských práv Úřadu vlády

Až sto tisíc migrantů ze zemí mimo Evropskou unii je vyloučeno ze systému veřejného zdravotního pojištění. Právě tento problém se stane hlavním tématem Týdne za práva migrantů a migrantek, který proběhne od 12. do 19. prosince. Týden akcí v Praze, Brně a Pardubicích se koná při příležitosti Mezinárodního dne OSN za práva migrantů. Kromě tématu zdravotního pojištění se také vysloví proti aktuální hrozbě zrušení sekce lidských práv na Úřadu vlády.
Čist dále »

Týden za práva migrantů a migrantek 12. – 19. 12. 2012

O migrantech a migrantkách se často mluví jako o těch, kteří „nám“ buď něco berou anebo dávají. Pro migranty je těžké uniknout hodnocení toho, zda jsou nebo nejsou užiteční. V době ekonomického růstu je navezeme, v krizi ať zase zmizí. V Týdnu za práva migrantů a migrantek, který se koná při příležitosti Mezinárodního dne OSN za práva migrantů, chceme běžné chápání braní a dávání ve vztahu k migrantům otočit. Migranti si berou svá práva a tím „nám“ zároveň něco dávají – lepší demokracii. Je to demokratická praxe vyžadující úctu, píše americká filozofka Bonnie Honig. Nově se při ní rozdělují práva, privilegia a definuje společenství, ve kterém žijeme.
Čist dále »

Film „Obchodníci se zdravím“ o úskalích soukromého zdravotního pojištění pro migranty

Dva vietnamští filmaři, manželé Nghiem Quynh Trang a Do Duy Hoang, natočili krátký film o tom, jaké to je přijít k doktorovi jako cizinec s kartičkou komerční zdravotní pojišťovny. Pomocí vyprávění migrantů a rozhovorů s experty z mnoha oborů tvůrci ukazují na nesmyslnost systému komerčního pojištění pro migranty, který diskriminuje cizince v přístupu ke zdravotní péči a přivádí rodiny s dětma do neřešitelných finančních potíží. 17. října proběhla pražská premiéra Obchodníků se zdravím  a 31.10. brněnská. Děkujeme tvůrcům, kteří udělali tento výborný film bez nároku na honorář!

Na promítání a debatu můžete přijít také v úterý 4.12. do klubu Cross (pozvánka na facebooku zde).

Petice za zahrnutí migrantů do systému veřejného zdravotního pojištění

O tom, jak je současný systém zdravotního pojištění pro migranty nedůstojný a diskriminační, jsme zde psali už mnohokrát (naposledy v článku tady.) Protože má do konce roku vzniknout nová právní úprava, která by mohla situaci vyřešit ve prospěch migrantů (a nás všech, protože takto se český veřejný zdravotnický systém připravuje o pojistné až od 100 tisíc lidí, kteří zde žijí a pracují), považujeme za nezbytné podniknout všechny dostupné kroky k nápravě. V rámci právě probíhající kampaně, kterou organizuje Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty, byla vytvořena také online petice – podepsat ji můžete zde.

Více o celé kampani i o problematice zdravotního pojištění pro migraty si můžete přečís také na webu www.zdravotnipojistenimigrantu.cz.

Ztrátové hospodaření veřejných zdravotních pojišťoven: zpráva pro vládu mlčí o vyvádění příjmů z pojistného až od 100 tisíc migrantů

Tisková zpráva:

Praha, 10. října – Vláda dnes projedná zprávu o vývoji hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2011. Podle ní se systém ocitá v záporných číslech: celkové výdaje veřejného zdravotního pojištění za loňský rok převyšovaly (i po částečném pokrytí ztrát z vysychajících rezerv pojišťoven) příjmy o více než 5 miliard korun. Jedním z řešení, které by tento schodek mohlo zmírnit, je začlenění všech skupin migrantů s dlouhodobým pobytem v ČR do systému veřejného zdravotního pojištění, po němž už řadu let volají odborníci i nevládní sektor.

Zahrnutí všech migrantů s dlouhodobým pobytem v ČR do veřejného zdravotního pojištění by mohlo do systému přinést roční příjmy v řádu stovek milionů korun. Například v roce 2011 činilo pojistné vybrané od ze systému vyloučených skupin migrantů 870 milionů Kč,“ uvádí Linda Janků z NESEHNUTÍ. Tyto příjmy nyní končí v rukou soukromých komerčních pojišťoven, u nichž jsou migranti povinni si zdravotní pojištění kupovat. Namísto do zdravotního systému však komerční pojišťovny tyto prostředky spotřebovávají na astronomicky vysokých „provozních“ nákladech, které vykazují ve výši 47 – 80 % vybraného pojistného (pro srovnání: VZP vykazuje provozní náklady ve výši 3,5 %) a jako své zisky je vyvádí ven ze zdravotního systému [1].

Čist dále »

Bulletin Konsorcia na téma „Vytlačování migrantů z trhu práce“

Další, již páté číslo bulletinu Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty je na světě! Na téma vytlačování migrantů z trhu práce v ČR si můžete přečíst např. analýzu Magdy Faltové, Evy Holé a Marka Čaňka, nebo glosu Zulfiy Hudayberganovy s výstižným názvem „Dvanáct hodin denně bereme vaši práci“.  Dále se v bulletinu věnujeme také neschválení Úmluvy na ochranu domácích pracovnic (viz také rozhovor s Patrickem Taranem z Mezinárodní organizace práce) nebo čerstvě schválené úpravě zákona o občanství.

Příjemné čtení přejeme:

TZ: Nový zákon o státním občanství je nepřiměřeně zpřísňující

Vládou dnes prošel nový návrh zákona o občanství, vůči kterému se kriticky vymezili odborníci i lidskoprávní aktivisté. I přes některé pozitivní změny (možnost dvojího občanství), pro cizince znamenají legislativní změny především ještě větší nejistotu, pro úředníky naopak větší pravomoce. Česká republika je přitom již dnes nejpřísnějším státem EU ohledně udělování občanství cizincům…„Zákon začali úředníci Ministerstva vnitra připravovat již od roku 2004, tedy hned poté, co Nejvyšší správní soud začal korigovat jejich rozhodovací praxi a označil mnoho jejich rozhodnutí za svévolná; snaží se zákon napsat tak, aby byli v podstatě nekontrolovatelní, a zatím se jim to přes četné protesty odborné veřejnosti zřejmě daří“, uvádí Mgr. Pavel Čižinský z Poradny pro občanství.

Čist dále »

Pro migranty risk, pojišťovnám zisk: kampaň za zdravotní pojištění migrantů a migrantek

Kolem jedné třetiny z migrantů ze zemí mimo EU dlouhodobě žijících v ČR – přibližně až 100 tisíc osob – je vyloučeno ze systému veřejného zdravotního pojištění. Jsou to osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), studenti, rodinní příslušníci migrantů ze třetích zemí ale také manželé a manželky občanů České republiky. Základní lidské právo na zdraví si mají, respektive musí, zajistit prostřednictvím komerčního pojištění, jehož podmínky jsou ve srovnání s veřejným zdravotním pojištěním výrazně horší.
Čist dále »