O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

Konsorcium NNO pracujících s migranty

TZ: Musí syrské děti čekat na svého Wintona? Demonstrace za přijetí syrských uprchlíků

Praha, 16. 12. 2014 – Na Mezinárodní den migrantů 18. prosince se v Praze a Brně uskuteční demonstrace vyzývající českou vládu k přijetí desítek syrských dětí a jejich rodin.  Nevládní organizace, které akci pořádají, tak reagují na rozhodnutí české vlády nemocné děti s rodinami nepřijmout. „Považujeme za velmi nešťastné, že po delším období příprav se vláda České republiky kvůli blíže nespecifikovanému riziku postavila proti původnímu návrhu ministerstva vnitra přijmout cca stovku syrských uprchlíků v rámci přesídlovacího programu,“ stojí v otevřeném dopise, který poslalo v listopadu Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR premiérovi Bohuslavu Sobotkovi. K demonstraci, která se uskuteční mezi 16. a 17. hodinou v Praze před Úřadem vlády a v Brně na Moravském náměstí, se připojila i Amnesty International.

Čist dále »

TZ: Odborníci a ombudsmanka: Místo úprav komerčního zdravotního pojištění je třeba migranty zahrnout do veřejného systému

Praha, 13. 11. 2014 – Komerční zdravotní pojištění migrantů, na které je v Česku odkázáno několik desítek tisíc cizinců, je potřeba změnit, zaznělo na úterní panelové diskusi o zdravotním pojištění. Zástupci ombudsmanky, lékařů i neziskového sektoru jsou pro zahrnutí všech migrantů do veřejného zdravotního pojištění a nesouhlasí pouze s tzv. kultivací stávajícího komerčního pojištění. Tu navrhují zástupci komerčních pojišťoven. Nejpalčivější je přitom otázka dětí migrantů. Například těch, jejichž oba rodiče jsou v Česku zaměstnaní a spadají do systému veřejného zdravotního pojištění a jejich děti jsou přitom odkázány na komerční pojištění. „Pakliže tady lidé pracují a jsou ve veřejném zdravotním pojištění, to znamená ne na živnostenský list, tak si myslím, že jejich děti by ve veřejném zdravotním pojištění být mohly,“ připustil v diskusi i výkonný ředitel pojišťovny VZP, a.s. Robert Kareš. Tématem zdravotního pojištění se ve středu zabývala znovu i česká vláda. Ta již podruhé odložila přijetí analýzy o zdravotním pojištění cizinců z pera ministerstva zdravotnictví. Zástupci nevládních organizací vítají nepřijetí analýzy vládou, protože studie navrhuje pouze úpravu komerčního pojištění. Kvalita analýzy je přitom podle ředitele Multikulturního centra Marka Čaňka velmi nízká – chybí odkazy na existující analýzy, srovnání se situací v zahraničí, naopak dochází k míšení nerelevantních dat například o turistech z EU.

Čist dále »

Panelová diskuze: Zdravotní pojištění migrantů je nevyhovující a nahrává pojišťovnám

Praha, 10. 11. 2014 – Komerční zdravotní pojištění migrantů, na které je v Česku odkázáno několik desítek tisíc cizinců, vyvolává dlouhodobě otázky týkající se především nevýhodných podmínek pro migranty a zároveň zájmů komerčních pojišťoven. Veřejná ochránkyně práv, nevládní neziskové organizace i další zástupci z řad odborné veřejnosti proto odmítli jako zcela nevyhovující poslanecký návrh zákon o zdravotním pojištění cizinců z léta letošního roku, který byl nakonec v září stažen z jednání poslanecké sněmovny. I vláda tento návrh zákona odmítla mimo jiné kvůli tomu, že byl nevyvážený ve prospěch zájmů pojišťoven.

Čist dále »

TZ: Poslanci předložili návrh zákona o zdravotním pojištění migrantů. Nahrávají tak komerčním pojišťovnám

Skupina poslanců ČSSD předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, který má upravit komerční zdravotní pojištění migrantů v ČR. Momentálně se má k celému návrhu vyjádřit vláda. Navrhovaný zákon nejenže opět konzervuje nastavení systému, který je soustavně kritizován především neziskovými organizacemi pracujícími s migranty a řadou odborníků a nemocnic, ba co víc, obsahuje řadu vysloveně diskriminujících pasáží, jež na úkor zdraví migrantů nahrávají komerčním pojišťovnám k vyšším a pohodlnějším ziskům. Vše se navíc děje v době, kdy je Česká republika kritizována OSN za dlouhodobé vylučování migrantů z veřejného zdravotního pojištění a legislativa ČR je v rozporu s právem EU.

Čist dále »

TZ: Komerční zdravotní pojištění pro migranty je nevýhodné a diskriminační a situace se musí změnit, shodli se šéf lékařské komory Kubek se senátorem Dienstbierem

V Praze, dne 29.11.2013 – V pražské kavárně Louvre se včera u jednoho stolu sešli senátor Jiří Dienstbier se šéfem České lékařské komory Milanem Kubkem, Pavlem Pořízkem z Kanceláře veřejného ochránce práv i se zástupci neziskových organizací a odborníky z 1. Lékařské fakulty UK. Společně diskutovali o možnosti zahrnutí migrantů do systému veřejného zdravotního pojištění. Přestože se všichni zúčastnění shodli na tom, že současný systém je z ekonomického hlediska zcela nelogický a navíc diskriminační a neetický, žádná z dosavadních českých vlád zatím nezaujala k problému zodpovědné stanovisko.

Čist dále »

Vyloučení cizinců z veřejného zdravotního pojištění musí skončit.

Většina cizinců, kteří v ČR pobývají dlouhodobě, by měla být začleněna do standardního systému veřejného zdravotního pojištění, v němž jsou automaticky pojištěni čeští občané. Tak zní usnesení Rady vlády ČR pro lidská práva ze, která je poradním orgánem české vlády ve věcech lidských práv a jejímiž členy jsou jak zástupci ministerstev, tak i zástupci občanské společnosti.

Čist dále »

Jak vypadá svoboda volby podle návrhu nové cizinecké legislativy? Reakce na vyjádření MVČR ze dne 25.6.2013

„Jistě nelze bránit tomu, aby účastník řízení využil svého práva na odmítnutí výpovědi, pokud by to jinak znamenalo hrozbu trestního stíhání. Nicméně nelze současně předpokládat, že se takové odmítnutí výpovědi neprojeví v negativním postoji správního orgánu k jeho pobytovému oprávnění.“

Každý si přece může vybrat a každý má přece právo nevypovídat, že? Ministerstvo vnitra vyšlo s pravdou ven. Návrh nového zákona je vlastně ve své podstatě obrovským zlepšením situace cizinců v ČR. Jenom pro nespočetné množství paragrafů je opravdu těžké si toho všimnout. Proto nám MV ulehčuje život a vše přehledně shrnuje v letáčku. Na svých webových stránkách se pak Ministerstvo vnitra důrazně vymezuje proti „démonizaci“ nového návrhu cizinecké legislativy, které se prý dopustil ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek a vyzývá ke „skutečné diskuzi“.
Čist dále »

TZ: Nová imigrační pravidla – zpřísnění pro všechny. I pro Čechy

Praha, 24. 6. 2013 - Nepřehledná a pro všechny zpřísňující jsou nová imigrační pravidla, která poslalo do meziresortního řízení ministerstvo vnitra. Balíček zákonů zkomplikuje život nejen migrantům, ale i Čechům, kteří si vzali cizince, nebo také občanům EU. Normy, podle nichž posílí moc úředníků i tajných služeb, kritizují nevládní organizace i ombudsman. Takový zákon nás vrací „doslova zpět do totality, kdy bezbřehá moc MV a státní bezpečnosti udržovala celou společnost ve stavu obezřetného napětí,“ upozorňuje ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek. Pod petici vyzývající k přepracov


Opatření se dotknou například Čechů, kteří mají za partnera cizince ze zemí mimo EU.
Projeví se tu diskriminace naruby: rodinní příslušníci Čechů na tom budou hůře než rodiny cizinců z jiných států EU. Americká manželka Čecha tak bude mít horší postavení než americká manželka Slováka žijícího v Česku. Už dnes jsou páry složené z Čecha a cizince podezírány z toho, že svůj vztah fingují účelem získání pobytu v Česku. Prověřuje je policie, vyslýchají je úředníci. Během často mnohaměsíčního nebo i několikaletého prověřování cizinec nesmí pracovat, nemá veřejné zdravotní pojištění a český občan zase ztrácí nárok na sociální dávky od státu. Podle navrhovaného zákona by byla situace těchto rodin, kterých v Česku přibývá, ještě nejistější. Více se dozvíte zde.ání celého návrhu zákona se podepsalo za první týden už 1464 lidí. Na problematičnost návrhu i migrační politiky, kterou se snaží nastolit, upozorní také happening s názvem „I Praotec Čech byl migrant“, který se uskuteční v úterý 2.července ve 12:30 před budovou Ministerstva vnitra.
Čist dále »

O veřejné zdravotní pojištění mohou přijít i cizinci s trvalým pobytem

Nabídka komerčních pojišťoven. Foto: Do Duy Hoang

Cizincům, kteří mají v ČR povolen trvalý pobyt, hrozí, že od 1. 1. 2015 přestanou být účastníky veřejného zdravotního pojištění. Vyplývá to z textu  zákonů o tzv. jednotném inkasním místě (zákon č. 458/2011 Sb.), který změnil definici účastníků zdravotního pojištění a pojem „trvalý pobyt“ nahradil slovy „trvalý pobyt podle zákona upravujícího evidenci obyvatel“; tento zákon se ovšem vztahuje jen na české občany.

Čist dále »

Filmy a kampaně za práva migrantů – akce při příležitosti Evropského týdne proti rasismu

(2012), 21. 3. 2013 od 19.00, Multikulturní centrum SAVEC, ul. 28.října 1001/3, Praha 1, 3. patro

Treeworkers Case / Případ stromkaři

Dokument zachycující případ vykořisťování stovek zahraničních dělníků najatých na práci v Lesích České republiky. Film bude promítán v původním znění v anglickém jazyce.

Obchodníci se zdravím (2012)

Dva vietnamští filmaři, manželé Nghiem Quynh Trang a Do Duy Hoang, natočili krátký film o tom, jaké to je přijít k doktorovi jako cizinec s kartičkou komerční zdravotní pojišťovny. Pomocí vyprávění migrantů a rozhovorů s experty z mnoha oborů tvůrci ukazují na nesmyslnost systému komerčního pojištění pro migranty, který diskriminuje cizince v přístupu ke zdravotní péči a přivádí rodiny s dětmi do neřešitelných finančních potíží.

Po promítání následuje krátká diskuse. Pořádá Konsorcium nevládních organizací pracujících
s migranty v ČR

http://konsorcium-nno.cz/

20. 3., od 19h, Multikulturní centrum SAVEC, 28.října 1001/3, Praha 1

Lepší život (2012)

http://www.migrace.com/cs/clanky/687_lepsi-zivot-dokumentarni-film-o-zivotech-pracovnich-migrantu-v-cr