O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

Cizinecká policie

E15: Stát prošvihl lhůtu u 24 tisíc žádostí cizinců. Úřad nabírá posily

Téměř 17 tisíc dlouhodobých pobytů a více než sedm tisíc trvalých pobytů nestihlo ministerstvo vnitra vyřídit v zákonné lhůtě v Praze za první dva měsíce letošního roku. To znamená, že žádosti vyřizoval Odbor azylové a migrační politiky místo 60 dnů, během kterých by měla být podle zákona vyřízena většina druhů pobytů, dlouhé měsíce. Cizincům to způsobuje velké ekonomické i životní komplikace. MV aktuálně na problém zareagovalo, odbor ode dneška (1. 8. 2013) posílilo o 98 tabulkových míst.

Na problém E15.cz upozornila Markéta Žižková, koordinátorka Programu migrace z organizace Člověk v tísni. „Cizinci tak čekají v nejistotě i půl roku, rok nebo dokonce déle. Zdlouhavé vyřizování jim přináší i řadu ekonomických problémů. Patří sem například povinnost platit si až do vyřízení trvalého pobytu komerční pojištění,“ uvedla Žižková. Čist dále »

Rozhodování o pobytech cizinců v rukou ministerstva vnitra: bilance prvního roku

Rok poté, co cizinecká policie předala agendu dlouhodobých (a dříve i trvalých) pobytů Odboru azylové a migrační politiky, jsme se rozhodli podívat na to, jaký vliv měla tato změna na fungování hlavního cizineckého úřadu a na podmínky života cizinců v ČR. Zeptali jsme se zástupců neziskových organizací pracujících s cizinci na jejich pohled a zkušenosti za poslední rok.

Čist dále »

Stát omezuje práva cizinců kvůli fiktivním sňatkům. Správně?

Když si osoba ze zemí mimo EU vezme Čecha nebo Češku, český stát se k tomu staví ostražitě. O trvalý pobyt a s ním spojená práva srovnatelná s občany ČR si může požádat teprve až po roce manželství a dvou letech nepřerušeného pobytu v ČR. Do té doby má v rámci tzv. přechodného pobytu omezený přístup k veřejným (i komerčním) službám, musí si platit komerční zdravotní pojištění a nemůže pracovat bez povolení. Důvodem je podle cizinecké policie a ministerstva vnitra snaha bránit fiktivním sňatkům, které jsou jimi hodnoceny jako rostoucí hrozba. Média toto tvrzení přebírají. Je ale omezení práv tisíců lidí správný postup, jak bojovat proti desítkám podvodníků? Zeptali jsme se poradce předsedy vlády pro lidská práva Romana Jocha a zmocněnkyně pro lidská práva Moniky Šimůnkové. Jejich názor, zkušenosti smíšených párů, pokyny EU a čísla k tématu najdete dále.

Čist dále »

Cizince se zřejmě podaří sečíst jen z poloviny

Od sčítání lidu si stát sliboval mimo jiné i informace o životě v ČR usazených migrantů, které běžná evidence nesbírá, například data o vztahu jejich kvalifikace a současné ekonomické aktivity. Podle názoru statistiků budou ale výsledky sčítaní cizinců značné zkreslené.  Připouští to ředitel odboru statistiky obyvatelstva v Českém statistickém úřadu Josef Škrabal. Daniel Chytil, vedoucí oddělení pracovních sil, migraci a rovných příležitosti v ČSÚ, se obává, že sčítání zdokumentuje i méně než polovinu cizinců, podobně jako tomu bylo v roce 2001 kdy sčítání zachytilo míň než dve třetiny. Hlavními příčinami je nepřesná evidence cizinců v registrech státní správy, vinou které mnoho cizinců sčítací listinu neobdrží, ale i strach samotných cizinců ze sčítání.

Čist dále »

Ministerstvo vnitra zřídilo protikorupční linku pro cizince

Zvláštní protikorupční telefonní linku pro cizince pobývající na území ČR zřídil odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.

Linka bude sloužit k oznamování veškerých forem korupčního jednání, se kterými se cizinci setkají, např. při vyřizování pobytových agend.

Protikorupční linka bude fungovat na telefonním čísle 974 847 704, její provoz bude zahájen 6. 12. 2010. Tarif linky se řídí standardním ceníkem, jaký platí pro pevnou telefonní linku.

Operátor, zaměstnanec odboru azylové a migrační politiky zběhlý v komunikací s cizinci, je k dispozici pro hovory v českém a anglickém jazyce, a to každé pondělí a středu od 8 do17 hodin, v úterý a čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 14 hodin. Mimo tuto pracovní dobu mohou ohlašovatelé zanechat na záznamníku vzkazy, které operátor zpracuje následující den. Ty lze nahrávat v jakémkoli jazyce.

Více informaci: http://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-zridilo-specialni-protikorupcni-linku-pro-cizince.aspx

„Zážitky studentky na cizinecké policii: celonoční čekání, ponížení“ – nově v blogu Fóra migrantů

Ruská doktorandka, která nechce být jmenována a která napsala svůj příspěvek anonymně, popisuje čekání na přijetí u okénka cizinecké policie. Tenhle proces začíná ve tři hodiny ráno a cizinci jej absolvují, když si musí prodloužit vízum, ale také když se potřebují zeptat, v jaké fázi se jejich žádost nachází. „Zážitky studentky na cizinecké policii: celonoční čekání, ponížení“ přinášejí úplně běžnou životní zkušenost každého cizince žijícího v ČR.  Autorka se ale ptá: „Nejde to v době internetu udělat jednodušeji a s větším ohledem na cizince? A neměly by být zákony a pravidla, kterými se řídí cizinecká policie, stejné pro všichni lidi a ne loterie? A proč se úředníci chovají daleko lépe, když cizince doprovází i občan ČR?“ Text si přečtěte zde.

Cizinci nic neví ohledně nových pravidel, které od ledna přinese novelizace cizineckého zákona — upozorní na to Frontafest

Iniciativa Za práva migrantů a migrantek pořádá ve čtvrtek 25.listopadu od 6:30 ráno demonstraci před budovou cizinecké policie na Chodově v Praze nazvanou FrontaFest. Organizátoři zvolili ranní čas, aby podpořili cizince, kteří v tu dobu obvykle již několik hodin stojí ve frontách na pořadové číslo před úřady cizinecké policie. Součástí demonstrace je i hudební vystoupení Ridiny Ahmed, kvartetu Aube, Františka Kostlána a Alexeje Smorčkova.

Čist dále »

Sněmovna schválila novelu, ale zůstává hodně otazníků

Fronta před cizineckou policii na Chodově

Poslanecká sněmovna dnes schválila novelu cizineckého zákona. To zaujalo mnohá média, přesto se některá fakta a obavy – jak neziskových organizaci, tak cizinců – nedostala do zpravodajství. [ Novinky, iDnes, České Noviny , ČRo ] Rádi bychom vás upozornili na ně a na potenciální rizika spojená se schválením této novely:

–> Například, novela  prodlužuje maximální dobu, kterou lze cizince zadržet v detenčním táboře z dosavadních 6 měsíců na 18 měsíců. Detenční tábor pro cizince je ubytovací zařízení, obehnané ostnatým drátem, hlídané ozbrojenými dozorci, s přesně daným rozvrhem dnů, kde cizinci (často s dětmi) čekají na vyhoštění do zemí původu poté, co byli zjištěné iregularity v jejich poveleních k pobytu. Tato změna sice vychází z povinnosti zavést směrnici EU, nicméně je na členských státech stanovit dobu detence a osmnáct měsíců je uvedeno jako maximum, nikoliv povinnost. Čist dále »

Otevřený dopis ministovi vnitra proti raziím na cizince

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) zaslala 22.července 2010 otevřený dopis ministrovi vnitra Radku Johnovi, ve kterém protestuje proti rozsáhlým zátahům cizinecké policie proti cizincům ze třetích zemí. Upozorňuje na systémové problémy migrační politiky a žádá ministra vnitra, aby se zaměřil právě na koncepční změny. Případné kontrolní akce by měla policie zaměřit především na nepoctivé zaměstnavatele a zprostředkovatele pobytu a práce pro cizince ze třetích zemí.

Čist dále »

Cizinecká policie na Chodově nestíhala. Pomůžou posily?

Na pracovišti cizinecké policie v Praze-Chodově (donedávna označované za vzorové) nestíhali v minulých měsících vyřizovat cizincům žádosti o víza v řádných termínech. Na tento stav upozorňovali cizinci i zástupci neziskových organizací.

„Můžu potvrdit, že tato situace nastávala. Inspektorát proto učinil příslušná opatření, aby došlo ke změně. Od prvního srpna posilujeme výkon služby o 15 lidí,“ reagoval na zmíněné problémy František Vavroch z Oblastního inspektorátu cizinecké policie v Praze. Situace by se tímto měla zlepšit. „Stojíme o zpětnou vazbu, zda pracoviště opravdu funguje,“ dodal. Kromě monitoringu aktuální situace na Chodově je třeba sledovat i to, zda se tento přesun zaměstnanců nedotkne jiných pracovišť v Praze.