O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

Statistiky

Aktuální čísla o migraci z ministerstva vnitra.

Podle údajů z ministerstva vnitra bylo k 30. září 2013 v České republice evidovaných 437 581 cizinců, z toho 267 000 občanů takzvaných třetích zemí (aneb zemí mimo EU).  V daném roce se na území ČR poprvé nachází více lidí s trvalým pobytem než přechodným. Navíc bylo k září 2013 evidováno 21 000 žádostí o trvalý pobyt. Co se tyče dlouhodobých víz, 62 % z nich tvoří studentská a 13 % jsou víza za účelem sloučení rodiny. Přestože se zvýšil počet zemí, jejichž občané mohou žádat o zelenou kartu, počet žádostí nenarostl.

Další novinkou byl vznik zaměstnanecké karty, která bude nahrazovat zelenou kartu. Podmínkou udělení zaměstnanecké karty občanům s cizí státní příslušnosti je předložení už uzavřené pracovní smlouvy nebo nově i smlouvy o smlouvě budoucí. Dalšími podmínkami pro udělení jsou rozsah práce minimálně 15 hodin týdně a minimální mzda. Zaměstnanecká karta bude vydávaná na dobu trvání pracovní smlouvy.

Aktuální statistická data o obchodování s lidmi v Evropě

Evropská komise zveřejnila nejnovější statistické údaje k problematice obchodování s lidmi. Kromě dat ze všech členských zemí EU obsahuje také data z dalších evropských zemí jako je Chorvatsko, Černá Hora, Srbsko, Turecko, Island, Norsko a Švýcarsko a to za období 2008-2010.

Celkový počet obětí v roce 2010 byl 5 535. Ve sledovaném tříletém období počet obchodovaných a vykořisťovaných osob stoupl o 18 %.  Z převážné většiny se oběťmi stávají ženy, až z 80 %. 15 % všech zjištěných obětí obchodování představují děti.

Čist dále »

Analýza fungování státního integračního programu pro azylanty

Etnologický ústav AV ČR nedávno dokončil důkladnou analýzu toho, jak funguje či nefunguje státní integrační program pro azylanty (tzv. SIP).  Odborníci pod vedením doc. Zdenka Uherka sice na základě závěrů ze svého šestiměsíčního výzkumu, během kterého vyzpovídali více jak 300 respondentů, jednoznačně doporučují pokračování programu, upozorňují ale také na některé jeho nedostatky.
Čist dále »

Ztrátové hospodaření veřejných zdravotních pojišťoven: zpráva pro vládu mlčí o vyvádění příjmů z pojistného až od 100 tisíc migrantů

Tisková zpráva:

Praha, 10. října – Vláda dnes projedná zprávu o vývoji hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2011. Podle ní se systém ocitá v záporných číslech: celkové výdaje veřejného zdravotního pojištění za loňský rok převyšovaly (i po částečném pokrytí ztrát z vysychajících rezerv pojišťoven) příjmy o více než 5 miliard korun. Jedním z řešení, které by tento schodek mohlo zmírnit, je začlenění všech skupin migrantů s dlouhodobým pobytem v ČR do systému veřejného zdravotního pojištění, po němž už řadu let volají odborníci i nevládní sektor.

Zahrnutí všech migrantů s dlouhodobým pobytem v ČR do veřejného zdravotního pojištění by mohlo do systému přinést roční příjmy v řádu stovek milionů korun. Například v roce 2011 činilo pojistné vybrané od ze systému vyloučených skupin migrantů 870 milionů Kč,“ uvádí Linda Janků z NESEHNUTÍ. Tyto příjmy nyní končí v rukou soukromých komerčních pojišťoven, u nichž jsou migranti povinni si zdravotní pojištění kupovat. Namísto do zdravotního systému však komerční pojišťovny tyto prostředky spotřebovávají na astronomicky vysokých „provozních“ nákladech, které vykazují ve výši 47 – 80 % vybraného pojistného (pro srovnání: VZP vykazuje provozní náklady ve výši 3,5 %) a jako své zisky je vyvádí ven ze zdravotního systému [1].

Čist dále »

ČSÚ zveřejnilo nejnovější statistiky o počtu cizinců v ČR

Cizinci tvoří zhruba čtyři procenta obyvatel Česka. Nejvíc je láká Praha. V metropoli má 14 obyvatel ze sta cizí státní příslušnost.

Český statistický úřad a Sociologický ústav Akademie věd ČR zveřejnily společně informace o cizincích v Česku. Představili nejen údaje o počtech lidí ze zahraničí či o tom, z jakých zemí pocházejí, ale také jejich vzdělání nebo rodinný stav. Čist dále »

Data o integraci cizinců v Evropě, USA a Kanadě snadno a rychle

Srovnávací studie MIPEX think tanku Migration Policy Group obsahuje mnoho údajů o integračních politikách a zákonech v evropských zemích, USA a Kanadě. Jak v ní rychle najít to, co potřebujete? 4.května 2011 v 15.30 – 16.00 hodin v Goethe Institutu v Praze bude Thomas Huddleson, koordinátor výzkumu a analytik Migration Policy Group, prezentovat českým novinářům, jak rychle a efektivně pracovat s daty na webové stránce MIPEXu: kde na ní najít ukazatele třeba pro přístup cizinců na trh práce, ke vzdělávání či k občanství, jak jsme na tom ve srovnání s jinými evropskými zeměmi, ale i kde a jak vytvářet grafy a mapy na základě výzkumných dat. Zároveň odpoví na dotazy novinářů, týkající se výzkumu.

Čist dále »

Právě vyšlo: „Migrace a (i)migranti v Česku“

Nová kniha „Migrace a (i)migranti v Česku“ od Dušana Drbohlava a kolektivu popisuje a vysvětluje současnou migrační a integrační realitu Česka, shrnuje existující poznatky a data a načrtává trendy v migraci a integraci v ČR a to formou přístupnou i širší veřejnosti. Například kapitola o postavení cizinců v sociálním systému seznamuje s možnostmi a limity, které mají migranti v přístupu k vzdělávání, zdravotnímu pojištění, důchodům či sociálních dávkám.  Text je primárně založen na údajích do roku 2008, ale mnohé části byly aktualizovány a autoři do knihy zahrnuli i kapitolu o dopadech hospodářské krize na migraci a migranty.  Zde najdete původní výzkumnou zprávu v angličtině, ze které publikace vychází: The Czech Republic: on its way from emigration to immigration country.

Cizinci přibyli, nebo ubyli? A další čerstvá čísla…

Podle statistik ministerstva vnitra se počet cizinců žijícíh v ČR v lednu 2011 meziročně zvýšil o 1 447 lidí (0,3 %). Cizinců je teď v ČR 458.966, z toho je 51 349 občanů EU (+ 6%). Zbytek  407 617 – jsou cizinci ze třetích zemí.

Leden 2010 Leden 2011
Celkem obyvatel ČR 10.698.235 10.710.240
Občanů jiných zemi: 457.519 458.966
z toho z EU 48.450 51.349
z toho ze třetích zemi 409.069 407.617

Zdroj: z dokumentu Počet obyvatel v obcích, Ministerstvo vnitra ČR

Český statistický úřad uvádí poněkud odlišná čísla. Na konci 2010 zde podle ČSÚ pobývalo 425 301 cizinců, což bylo o 8 004 méně než před rokem.

Z jakých zemí cizinci přicházejí nejčastěji, kolik jich má trvalý pobyt a kolik české občanství?

Čist dále »