O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

Komentáře

V roce 2100 bude v Praze stále dost xenofobních Čechů a nezodpovědných akademiků

Reakce na článek MF Dnes „Praha bez imigrantů vymře. V roce 2100 jich bude plná“ ze dne 27.7.2013

V sobotu 27. 7. 2013 vyšel na titulní straně pražské přílohy deníku MF Dnes článek s titulem „Praha bez imigrantů vymře. V roce 2100 jich bude plná,“ ve kterém se autor zdánlivě vypořádává se závěry demografické prognózy Českého statistického úřadu.  Článek však neobsahuje žádná další fakta a vyjádření odborníků zasazuje do vlastního, populisticky laděného kontextu.  Na základě těchto vyjádření bez jakéhokoliv kontextu dochází k  apokalyptické vizi Prahy v roce 2100, kde budou „náboženské nepokoje na předměstích, asijská čtvrť, kam se budou bát chodit i policisté, chudinská ghetta s nekontrolovatelnou kriminalitou“. Tato velmi sugestivní vize budoucnosti, která jakoby vypadla z nějakého katastrofického filmu, je však čirou spekulací, s xenofobním nebo přímo rasistickým podtextem. Maximálně by mohla být komentářem – tedy subjektivní interpretací autora (podle našeho názoru navíc zcela nevyargumentovanou), rozhodně však ne zprávou na titulní straně.

Tento článek nejen nepřináší zpravodajsky důležité informace, ale navíc je svým vyzněním velice nebezpečný a podporuje nenávistné nálady ve společnosti, kterým by se naopak vlivná média typu MF Dnes měla snažit skrze objektivní informování veřejnosti předcházet. Nevychází při svých spekulacích ani z reálných dat a společenských procesů, ani z aktuální situace v Česku.  Rádi bychom proto na článek touto formou reagovali a uvedli zde některá fakta, která autorovi z textu vypadla.

Čist dále »

Návrh ministerstva neprošel, ale migrační politika zůstává stejná

Hrozba detence či vysoké pokuty pro občany EU, kteří zapomenou vyřídit jeden papír.  Neudělení pobytu cizinci, za něhož jeho zaměstnavatel nezaplatil zdravotní pojištění. Čistý měsíční příjem ve výši 28 600 korun pro čtyřčlennou rodinu, nereálný i pro většinu Čechů. Další komplikace pro smíšené páry. Pokud máte za manželku Američanku a jste Čech, připravte se na návštěvy pánů z cizinecké policie v kteroukoli denní a noční dobu. Nejen cizinci, ale i Češi, kteří snad kdy měli s nějakým cizincem něco do činění, by se měli připravit na častou přítomnost nejenom policie, ale i zpravodajských služeb ve svém životě.  Policejní a úřednické peklo, ve kterém jsme zásluhou úředníků Odboru migrační a azylové politiky Ministerstva vnitra málem všichni skončili. Protože takhle nějak si na ministerstvu představují obsah nové cizinecké legislativy, jejíž návrh byl v květnu předložen a následně odložen po bouři připomínek a protestů ze všech stran. Co ale bude dál? Čist dále »

Všichni jsme cizinci

„Všichni jsme odněkud přišli. Když ne přímo my, tak naši předkové. Pokud bychom to vzali do důsledků, všichni jsme přišli z etiopské prolákliny. Odkud lidé přišli tam ale ví pouze bůh. Ale ani ten nebyl zdejší.“

To je část mé odpovědi na téma migrantů z emailové korespondence, kterou jsem vedl s mou známou, ruskou novinářkou a spisovatelkou, žijící již několik let v Praze.

Mám rozepsáno několik článků na možná aktuálnější témata, ale naši milí politici nás ještě nějakou dobu jistě budou obšťastňovat a tak ty články chvíli počkají. I když zase až tak neaktuální téma to zase není, protože nový návrh zákona o pobytu cizinců vzbudil oprávněnou vlnu nevole nejen u cizinců žijících u nás, ale také mnoha neziskových organizací. V úterý se konal happening před budovou ministerstva vnitra (blíže například v článku na Aktuálně.cz).

Čist dále »

Proč kritizujeme nová imigrační pravidla?

Stále častěji dostáváme dotazy ohledně petice proti novým imigračním pravidlům, za kterou se kromě dalších organizací postavila i společnost Člověk v tísni. Proto bychom rádi vysvětlili, jaké důvody nás k tomu vedou.

Zástupci vlády i nevládních organizací se již delší čas shodují na tom, že existující úprava je komplikovaná a často obtížně pochopitelná i pro samotné úředníky, natož pro cizince neovládající legislativní jazyk. Proto i bylo rozhodnuto na vládě, že vznikne nová, jednoduší a srozumitelnější úprava. To se však v žádném případě nestalo.

Čist dále »

Jak vypadá svoboda volby podle návrhu nové cizinecké legislativy? Reakce na vyjádření MVČR ze dne 25.6.2013

„Jistě nelze bránit tomu, aby účastník řízení využil svého práva na odmítnutí výpovědi, pokud by to jinak znamenalo hrozbu trestního stíhání. Nicméně nelze současně předpokládat, že se takové odmítnutí výpovědi neprojeví v negativním postoji správního orgánu k jeho pobytovému oprávnění.“

Každý si přece může vybrat a každý má přece právo nevypovídat, že? Ministerstvo vnitra vyšlo s pravdou ven. Návrh nového zákona je vlastně ve své podstatě obrovským zlepšením situace cizinců v ČR. Jenom pro nespočetné množství paragrafů je opravdu těžké si toho všimnout. Proto nám MV ulehčuje život a vše přehledně shrnuje v letáčku. Na svých webových stránkách se pak Ministerstvo vnitra důrazně vymezuje proti „démonizaci“ nového návrhu cizinecké legislativy, které se prý dopustil ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek a vyzývá ke „skutečné diskuzi“.
Čist dále »

Splatí připravovaný zákon o občanství dluhy?

Máte nějakou příbuzenskou vazbu na Slovensko, ale narodili jste se v Česku před rokem 1993? Pak se může stát, že vaše české státní občanství nemusí být tak neotřesitelnou jistotou, jakou se automaticky zdá. Občanství navíc nemusí mít ani vaše dítě. Zní to neuvěřitelně, ale i dnes tyto dozvuky rozpadu ČSFR ročně zarazí stovky domnělých občanů České republiky a nejspíše v budoucnu překvapí i mnohé další. Jejich situace se do budoucna může ještě více zkomplikovat. Parlament v současnosti schvaluje nový zákon o občanství, který postup při získávání občanství ztěžuje bývalým občanům ČSFR, tedy všem, kteří měli před rokem 1993 československé státní občanství. Zmizelo by totiž pro ně právo získat české občanství jednodušším způsobem – prohlášením.

Čist dále »

Češi, cizinci, Češinci? Jaká je pozice migrantů v naší společnosti?

V současné době žije v Evropské unii více než 47 milionů osob, které se narodily mimo EU. Je to asi deset procent obyvatelstva. V Česku se jedná asi o čtyři procenta obyvatel. Rok 2013 je vyhlášen Evropským rokem občanství a v této souvislosti se tak naskýtá otázka, jaká je pozice usazených cizinců v zemi a zda v souvislosti s měnícím se složením společnosti nepřehodnotit definování občanství a občanů.

Český parlament navíc zrovna projednává nový zákon o státním občanství. V něm je mimo jiné zdůrazňována důležitost pokrevních vazeb nad vazbami sociálními: potomci Čechů, kteří pozbyli kdysi občanství, by se mohli stát Čechy velmi zjednodušeně prohlášením, zatímco dítě cizinky a Čecha by muselo dokládat test DNA otce. I v úvodu důvodové zprávy se říká, že „moderní státy vznikly a dosud zůstávají založeny na obyvatelstvu, jehož převažující motivací a mocenskou legitimitou je určité historické homogenní etnikum jazykových, kulturních, náboženských a jiných společných sjednocujících znaků“.

Zeptali jsme se proto akademiků, politiků, ale i zde žijících migrantů na to, co si oni myslí: Je důležité, aby se cizinci cítili a byli vnímáni jako rovní? Velmi často se setkáváme s názory, že cizinci jsou tady hosty a nemají do místního dění co mluvit. Ostatně i ve slově cizinec je poukazováno na onu cizost.  Mnozí se ziskem občanství a občanky mluví o tom, že konečně jsou normální. Jak i v anketě napsala anonymní migrantka, cizinec přestává být cizincem.

Čist dále »

Čeká na naše občanství „český Depardieu“?

Minulou středu poslanci Výboru pro bezpečnost poslali do sněmovny jeden z nejzákladnějších zákonů této země – zákon o státním občanství. Ten bude v budoucnu určovat, kdo bude a kdo nebude českým občanem, bude mít právo volit nebo třeba tuto zemi reprezentovat.

Nejkontroverznější část zákona, ta podmínce genetických testů pro potvrzení otcovství dítěte v případech, kdy otec je Čech, matka občanka třetí země a nejsou svoji, dostála vlivem tlaku občanských iniciativ a zájmu médií jistých pozitivních změn. Co však zůstalo nedotčeno, je možnost doslova rozdávat občanství všem, koho zákon, nebo přesněji úředníci ministerstva vnitra, shledají jako významně přínosnou osobu pro Českou republiku.

Čist dále »

Co znamená „umět česky“? Státní maturity z češtiny postrádají individuální přístup

Maturantům z řad cizinců nastaly po zavedení státních maturit zvlášť těžké časy. Dokud měly střední školy maturity čistě ve své režii, mohly ke svým studentům a studentkám, jejichž mateřský jazyk je jiný než čeština, přistupovat při maturitní zkoušce z českého jazyka individuálně. To ale státní maturita nedokáže. Podmínky u maturitní zkoušky z českého jazyka jsou sice stanoveny pro cizince specificky, ovšem praxe ukázala, že čeština se i přesto stala pro mnohé z nich kamenem úrazu. Paragraf 5 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů uvádí, že „cizinci, který pobývá na území České republiky nepřetržitě po dobu kratší než dva roky bezprostředně před konáním maturitní zkoušky, se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu a písemné práce z českého jazyka a literatury v základní úrovni obtížnosti o 15 minut. Při konání písemné práce má možnost použít překladový slovník.“

Průběh státních maturit ukázal, že pro cizince je nejobtížnější právě písemná práce z českého jazyka. Čist dále »

Návrh zákona o státním občanství přináší zpřísnění podmínek a větší nejistotu žadatelům

Vláda České republiky nevyslyšela kritické připomínky řady odborníků a 3.10. 2012 schválila návrh nového zákona o státním občanství a postoupila jej k dalšímu legislativnímu procesu do Parlamentu ČR.

Odborníci z řad neziskových organizací varovali, že připravovaný zákon o státním občanství přinese zpřísnění podmínek pro udělování občanství a neodstraní právní nejistotu žádajících cizinců. Navrhli proto řadu dílčích úprav, které měly dopady zmírnit, bohužel většina z nich přijata nebyla. Podle nového zákona i nadále nevzniká při splnění všech stanovených podmínek nárok na udělení státního občanství. V tomto smyslu zůstala zachována široká pravomoc úředníků ministerstva vnitra, kteří o udělení rozhodují.

Čist dále »