O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

Konference Migrace a (ne)rovnost ve střední Evropě

Multikulturní centrum Praha vás srdečně zve na mezinárodní konferenci Migrace a (ne)rovnost ve střední Evropě.


Harmonogram:

Čtvrtek 23. leden

9:30–11:00 Migrace ve střední Evropě v komparativní perspektivě – představení výstupů dílčích projektů partnerských zemí Visegrádské skupiny

11:00–11:30 přestávka na občerstvení

11:30–13:00 Lidská práva v kontextu státní bezpečnosti a kontroly migrace

13:00–14:00 přestávka na oběd

14:00–15:30 Způsoby zaměstnávání zahraničních pracovníků a otázka „legality“ v oblasti elektroprůmyslu

15:30–16:00 přestávka na občerstvení

16:00–17:30 Workshopy:

Spolupráce NNO a státu

Jak zabránit ekonomizaci a kriminalizaci migrantů v médiích?

Jak číst statistické databáze o migraci?

19:00–21:00 Promítání krátkých fi lmů s tématem migrace s následnou diskuzí s tvůrci: Malý sál kina Světozor

Pátek 24. leden

9:30–11:30 Migrace, občanství a politika sounáležitost

11:00–11:30 přestávka na občerstvení

11:30–13:00 Migrace a zdraví ve střední Evropě a EU

13:00–13:15 závěr konference – shrnutí a podněty k budoucí spolupráci

Podrobnější informace: http://migrationtothecentre.migraceonline.cz

Komunikačním jazykem konference je angličtina se zajištěním tlumočení do češtiny.

Na konferenci včetně workshopů je možné se registrovat na e-adrese daniela.penickova@mkc.cz.

Konference je určená pro akademiky, zaměstnance státní správy a neziskových a nevládních organizací, migranty a migrantky a širokou veřejnost. Partnery projektu jsou Člověk v tísni (CZE) a země Visegrádské skupiny reprezentované těmito institucemi: Centrum pro nezávislý žurnalismus (HUN), Institut veřejných záležitostí (POL), Mírový institut (SVN) a Liga za lidská práva (SVK).

Projekt Migrace do centra finančně podpořila Evropská komise v rámci programu Evropa pro občany, Ministerstvo zahraničních věcí ČR v rámci projektu Zaostřeno na migraci a Mezinárodní visegrádský fond.

Podrobný program konference: Beyond Borders – Official Program – web

Comments are closed.