O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

Kde domovy mé? Domov pohledem migrantů

Dnešní globální doba s sebou přináší větší mobilitu. Asi 214 milionů osob žije v jiné zemi, než kde se narodili. I v Česku se stává pravidlem, že mladí odjíždějí na rok na zkušenou za hranice. Jak se v tomto kontextu proměňuje idea domova? Jaký vztah si člověk utváří k dvěma (i více) zemím, kde žil a žije? I o těchto otázkách se debatovalo na workshopu, který se uskutečnil v sobotu 2. listopadu v galerii DOX při příležitosti výstavy „Kde domov můj?“.

V rámci workshopu se mimo jiné promítalo video Barbary Standke pod názvem „Where is your place?“. Mladá umělkyně z Německa ve svém videu ukazuje pražská místa, která jsou významnými místy pro život několika migrantů žijících v Česku. Protagonisti umístili na svá osobní místa červený míč, který symbolizoval tečku na mapě. Během toho vyprávěli o svém životě, porovnávali Prahu a místo jejich původu, a vysvětlovali, proč zrovna toto místo je pro ně zásadní.

Jak říká Barbara: „Pro mě jako pro cizinku, která bydlela v Praze rok, bylo důležité poznat město. Poznat lidi, kteří tam žijí. Samozřejmě člověk se může podívat do průvodce, nebo do mapy. Ale to jsou jenom povrchní informace o Praze. Projekt „červený míč“ mě umožnil se doopravdy zorientovat a zapojit se do děje města, stát se insiderem některých zvláštních míst. Díky zkušenostem migrantů jsem mohla koukat na Prahu jejich očima a poznat město z jiné perspektivy“. Takové vyprávění ale jistě není přínosné jenom pro ne-Pražany. Může ukázat i nové perspektivy a úhly pohledů, nehledě na související příběhy, i místním.

Po projekci filmu následovala debata na téma, jak se proměňuje idea domova v kontextu migrace a jak migranti vnímají ČR/Prahu jako domov. Hosty debaty byli Katerina Batueva a Katerina Kubešová, které jsou původem z Ruska, a Dung Nguyen a Pham Loc Quoc, oba původem z Vietnamu.

Většina z  dvacítky účastníků popsala jako jeden ze svých domovů Prahu či nějakou její část, nicméně zároveň přiznávali, že tato místa se mění a že jich mají vícero. Zatímco Katerina Kubešová vnímá Prahu jako svůj domov, protože tady má rodinu, majetek a práci, pro Lubora je zásadní, kde se nachází jeho nejbližší a jeho rodina Katerina Batueva naopak nevnímá ani Prahu, ani Rusko, jako své domovy, ale Egypt a Řecko, jelikož v těchto zemích jsou její a manželovi rodiče a jelikož v těchto společnostech funguje více komunitní, sousedský život. Právě možnost setkávat se na veřejnosti a komunikovat se svým okolím, se svými sousedy pro ni znamená cítit se spokojená, doma. Spíše introvertní Dung jako svůj domov a své místo označil svůj obývák a jeho intimní atmosféru.

<\p>

Každý z nás si tedy vytváří své domovy podle svých potřeb. Velmi často sami migranti hledají takové místo, v podstatě toto nacházení spoluutváří jejich identitu, a proto se mění oproti zemi původu a oproti pocitům jejich rodičů či předků. S novým domovem (či spíše domovy) se také pojí otázka aktivního občanského zapojení. Jak komentovala Katerina Kubešová, dění v Rusku už příliš nesleduje, zato jí zajímá co se děje v České republice – v té souvislosti ji mrzí, že jako cizinka nemá právo volit ani do zastupitelství města, kde žije. Přístup okolí (tedy hlavně majority) v tomto sehrává taky svou roli – to když člověku připomínají, že je v daném místě cizincem nebo cizinkou.

Interaktivním prvkem sobotního dopoledne pak byla hra o naší vlastní mobilitě. Zkuste si sami představit, odkud jsou vaši (nejvzdálenější) prarodiče, vaši rodiče, kde jste se narodili vy, kde jste studovali, žili, pracovali a kde byste chtěli žít důchodu. Instrukce, jak si vytvořit takovou virtuální mapu pro sebe, najdete zde. Mimochodem, v našem případě zůstala Praha poměrně dlouhou dobu „vylidněná“, načas se zcela zaplnila a ke konci opět osiřela. Toto je důležitý vzkaz i pro město a jeho představitele.


Workshop se konal v rámci projektů Tváří v tvář, který je spolufincován hl. městem Praha z Programů podpory aktivit integrace cizinců na území hl.m. Prahy pro rok 2013 a  Migration to the Centre, který je spolufinancován Evropskou unií (Evropa pro občany).

Comments are closed.