O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

Kde domovy mé?

Dnešní globální doba s sebou přináší větší mobilitu. Asi 214 milionů osob žije v jiné zemi, než kde se narodili. I v Česku se stává pravidlem, že mladí odjíždějí na rok na zkušenou za hranice. Jak se v tomto kontextu proměňuje idea domova? Jaký vztah si člověk utváří k dvěma (i více) zemím, kde žil a žije? Právě migranti nejintenzivněji prožívají změny ve vnímání domova, a proto se tomuto tématu budeme věnovat na workshopu při příležitosti výstavy Kde domov můj? v DOXu.

V sobotu 2.11. od 11hodin si můžete poslechnout nebo přidat své příběhy a názory k tématu domova/domovů, viděného očima – nejen – migrantů. Každý z nás přožívá určitou trajektorii, pohyb světem – což si i interaktivně ukážeme. Navíc se pak mnozí musí vypořádávat s odcizením, nejen tam, kam přicházejí, ale i tam, kde se narodili či vyrůstali.   „Přece se vracíte do známého prostředí, dorozumíte se, ani kultura, zvyky a obyčeje vám nejsou neznámé. Tak kde je ten problém? I když mluvíte stejným jazykem a vypadáte stejně jako lidé okolo vás, stejně postřehnou, že jste jiní“, vypráví Tsenguun o pocitu cizosti v zemi, odkud ona pochází. Jak se vypořádává s jinakostí sama sebe?


Workshop věnovaný příběhům migrantů pobývajících v Česku s projekcí videí Barbary Standke o pražských místech viděných očima cizinci. Interaktivní diskuze o tom, zdali by slova české hymny neměly znít „Kde domovy mé…“


Hosté:

Katerina Batueva

Katerina Kubešová

Dung Nguyen

Pham Loc Quoc


Událost na Facebooku

Více informací najdete na webu DOXu


EUWorkshop se koná v rámci projektů Tváří v tvář, který je spolufincován hl. městem Praha z Programů podpory aktivit integrace cizinců na území hl.m. Prahy pro rok 2013 a  Migration to the Centre, který je spolufinancován Evropskou unií (Evropa pro občany).

Comments are closed.