O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

Jak nemá vypadat zaměstnávání cizinců v ČR: neziskové organizace kritizují propagaci agentury Cizinky na úklid

Praha, 1.10.2013: V médiích se objevily reklamy nové agentury poskytující placenou výpomoc v domácnosti. Název této „agentury“ mluví za vše – Cizinky na úklid. Neziskové organizace se proti takové podnikatelské činnosti ostře ohrazují a poukazují na porušování pracovních práv zaměstnankyň, ke kterému by zřejmě v tomto případě mohlo docházet.

„Tichá, diskrétní, nebude Vám překážet…dokáže být k dispozici 7 dní v týdnu…velmi flexibilní, jakákoliv dohoda možná“ – takovými a podobnými charakteristikami popisuje nová agentura Cizinky na úklid své pracovnice na webu www.cizinkynauklid.cz.  Agentura, která dle popisu na webu je sice nová na českém trhu, ale „tvoří ji zkušení profesionálové v oboru“ se vůbec netají tím, že nabízí služby svých „zaměstnankyň“ po 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, stejně tak také nabízí možnost „vyhnout se zbytečnému papírování“ – migrantky, které agentura nabízí jako pomocnice do domácnosti, tedy pravděpodobně nemají nárok ani na pracovní smlouvu ani na standardní pracovní dobu.

Tváří agentury je moderátorka Kateřina Kristelová, která vychvaluje přednosti nabízených pracovnic jak na webu agentury, tak v rozhlasovém spotu. „Mám ráda doma uklizeno, ale díky svému vytížení na to ne vždycky mám čas“ vysvětluje Kristelová ve spotu.  „Zájem o placené chůvy či hospodyně je dán větším zapojením žen do pracovního trhu, vzrůstajícími časovými nároky práce i nedostatečnou nabídkou předškolní péče o děti ze strany státu“, vysvětluje antropoložka z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Petra Ezzedine, která se zabývá problematikou práce v domácnosti a genderu v migraci a dodává: „Poptávka po zahraničních pracovnicích bude v Česku – podobně jako jinde ve světě – narůstat. Jak stárne naše populace, tak bude třeba ošetřovatelek, které by se o seniory v domácím prostředí staraly.

Agentura Cizinky na úklid tedy reaguje na aktuální potřebu ve společnosti – ale činí tak velmi nešťastným způsobem. „Práce v domácnosti má totiž mnohá specifika, která se pro ženy mohou stát potenciálně nebezpečná. Především je stále přehlížena a podceňována, protože byla dlouhou dobu považována za „tradičně ženskou“, neplacenou činnost. Jedná se o práci, která je na jednu stranu veřejnou aktivitou, na druhou stranu se odehrává v soukromém prostředí. To znamená, že ač jsou pracovní podmínky určeny zákonem, jejich kontrola a vymahatelnost práv v praxi je velmi obtížná, “ vysvětluje Pavla Redlová z Programu migrace společnosti Člověk v tísni, která se také v rámci svého studia antropologie na stejném pracovišti věnuje výzkumu filipínských migrantek pracujících v českých domácnostech. „Je v rozporu se zákoníkem práce pracovat 7 dní v týdnu a být k dispozici 24 hodin denně. Agentura Cizinky na úklid, její klienti – zaměstanvatelé, by si měli uvědomit, že i na cizinky se vztahuje zákoník práce, který musí respektovat.“, doplňuje Magda Faltová ze SIMI, které ženám v podobných situacích poskytuje poradenství.

Migrační neziskové organizace budou o činnosti agentury dále informovat a bedlivě ji sledovat a zároveň nabízí možnost bezplatného poradenství všem migrantkám a migrantům, které se díky této praxi stanou předmětem pracovního vykořisťování a nerovného zacházení ze strany svých „zaměstnavatelů.

Kontakt pro novináře:

Marie Heřmanová, Člověk v tísni, o.p.s, marie.hermanova@clovekvtisni.cz, 777 782 088

Kateřina Dederová, Sdružení pro integraci a migraci, dederova@refug.cz, 603 839 076

Comments are closed.