O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

Prosba o pomoc: Cizincem jsem byl… aneb adepti církevního azylu

Příběh paní Hany a její dcery Marty

Hana přišla do Čech za svými rodiči, když jí bylo šestnáct. Seznámila se zde s Ukrajincem, vzala si ho a v roce 2010 se jim narodila dcera Marta. Když bylo Martě osm měsíců, manželství se rozpadlo. Po čase si Hana vzala Čecha. Nyní má u nás přechodný pobyt; o trvalý pobyt může zažádat až po roce manželství. S trvalým pobytem bude možné legálně pracovat, nyní žije rodina jen z malého platu manžela, matka s dcerou nedostávají žádné sociální dávky.

Až dostane trvalý pobyt Hana, získá ho i Marta, a s ním i pojištění u VZP. Cizinci bez trvalého pobytu si musí platit komerční pojištění. Pro děti to dělá 15 000–18 000 Kč na rok. Když Martě toto pojištění vloni skončilo, Hana čekala, než našetří peníze na nové.

Tak se stalo, že když začátkem dubna spadla malá Marta do nádoby s vařící vodou, pojištěná nebyla. Sanitka ji odvezla do Vinohradské nemocnice. Čtyři dny byla Marta v kritickém stavu, měla popáleniny na 45 procentech těla: celá v obvazech, jen oči a ústa nezakrytá, tlumená léky. Ležela na speciální posteli, která netlačí na postižená místa, Hana tam byla s ní. Po dvanácti dnech ji lékaři přeložili na běžné oddělení.

Lékaři Haně sdělili, že léčba je drahá, a protože Marta není pojištěná, budou ji muset rodiče hradit sami. Hana se obrátila na nevládní organizaci Amiga a Diakonii ČCE, které pomáhají cizincům, aby jí pomohli zoufalou finanční situaci řešit. Jedinou možností jak zastavit rychle rostoucí dluh za léčbu bylo zažádat o udělení mezinárodní ochrany (azyl) pro Martu, což Hana udělala 22. dubna. Od toho dne je Marta jako žadatelka o azyl pojištěna a výdaje za léčení jsou od té chvíle hrazené VZP. Martu pustili z nemocnice 30. dubna, má velkou šanci na uzdravení. Na většině povrchu těla včetně obličeje jsou vidět výrazné skvrny, které postupně blednou. Jen na nejvíce zasažených místech, na rameni a na zádech, kůže ztvrdla a komplikuje pohyb holčičky, Je třeba kůži dvakrát denně promazávat, lékařka doporučila i speciální masážní oděv, který však není pojišťovnou hrazen. I masti jsou drahé, jen Bepanthen stojí 150 Kč a bylo by jej potřeba jedno balení na dva dny.

Nemocnice vystavila Haně fakturu za léčení 196 000 Kč splatnou do 26. června. Finanční situace rodiny neumožňuje dluh splácet. Hrozí narůstající penále při nesplácení, exekuce a další postihy. Pro Hanu a jejího muže, kteří jsou psychicky a fyzicky vyčerpáni ze zranění malé Marty, nesplatitelný dluh představuje nepřekonatelnou překážku v dalším životě. Může ovlivnit i kvalitu zdravotní péče, která je potřeba na úplné uzdravení holčičky.

Proto jsme se rozhodli uspořádat finanční sbírku na léčení Marty a alespoň částečné uhrazení dluhu za léčení.

Kdo by chtěl přispět, může poslat peníze na účet Diakonie ČCE 359 6666 359/0800, var. symbol: 43. Variabilní symbol zajistí, že zaslané peníze půjdou na výše určený účel.

Pokud potřebujete vystavit potvrzení o daru, kontaktujte paní Olgu Mutlovou z oddělení vnějších vztahů Diakonie ČCE. Na stránkách www.scps.diakonie.cz potom naleznete aktuální informace o tom, jak pomoc Haně a její dceři probíhá.

Za organizaci Amiga Elena Tulupová, tel. 775 654 563

Za Diakonii ČCE Alena Fendrychová, koordinátorka pro práci s migranty, Středisko celostátních programů a služeb, tel. 739 244 668

Olga Mutlová, fundraiser, oddělení vnějších vztahů Diakonie ČCE, Belgická 22, 120 00, Praha 2, tel. 242 487 817, 724 515 408

Migrační systém v ČR je nastaven tak, aby každý přistěhovalec měl předem zajištěné zdravotní pojištění, jinak povolení k pobytu ani nezíská. Netýká se to zahraničních zaměstnanců českých firem, občanů zemí EU s rodinnými příslušníky, azylantů a žadatelů o azyl, ti mají přístup k českému veřejnému zdravotnímu pojištění stejně jako Češi. Všichni ostatní ze zemí mimo EU (podnikatelé, studenti, děti atd) jsou nuceni hradit komerční pojištění, které pokrývá menší rozsah péče než veřejné. Komerční pojištění se musí vždy zaplatit předem na celou dobu pobytu, tedy jen za dítě se musí uhradit najednou za rok nebo za dva 15–18 resp. 30 tisíc korun. Pro hodně imigrantských rodin je tato částka obrovská.

Alena Fendrychová

Text byl zveřejněn v měsíčníku Protestant.

Comments are closed.