O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

Jak (ne)funguje ministerstvo vnitra: v Praze jsou tisíce žádostí po lhůtě

Téměř 17 tisíc dlouhodobých pobytů a více než 7 tisíc trvalých pobytů nestihlo ministerstvo vnitra vyřídit k březnu 2013 v Praze v zákonné lhůtě. To znamená, že žádosti vyřizoval Odbor azylové a migrační politiky místo 60 dnů, během kterých by měla být podle zákona vyřízena většina druhů pobytů, dlouhé měsíce. Migranti tak čekají v nejistotě i půl roku, rok nebo dokonce déle. Kolik bylo celkově podáno žádostí a jaké množství z nich nebylo v řádně době vyřízeno, si prohlédněte v přehledné grafice níže. Část z nich mohou tvořit spisy, u kterých došlo k přerušení řízení.

Zdlouhavé vyřizování má konkrétní negativní dopady na život migrantů. Pokud žádají například o dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny, často nemohou žít se svými blízkými pohromadě a rodinnou situaci musí řešit provizorně. V případě, že se manželskému páru v době, kdy nemá kvůli zdlouhavé činnosti úřadů vyřízený pobyt, narodí dítě, ocitne se v nejasném prostoru. Samo totiž také žádné vízum nezíská. Manželé ho tak třeba nemohou jet ani ukázat rodině. Jaké další nesnáze to přináší v praxi, si poslechněte v reportáži o rodině, jejíž dítě čekalo na vízum více než rok.

Další komplikací je povinnost platit si až do vyřízení trvalého pobytu komerční pojištění. „Je to 700 korun měsíčně, ale není to komplexní pojištění, jen pro akutní případy,“ popisuje Lída z Ruska. „Protože komplexní pojištění si cizinec musí kupovat minimálně na 4 měsíce a já pořad doufám, že mi dají trvalý pobyt a budu mít normální veřejné pojištění. Proto si komerční prodlužuji vždy jen na měsíc,“ vysvětluje.

Migranti jsou v mezidobí odkázáni na takzvané překlenovací vízum, které musí ovšem stále obnovovat. Často se věci dají do pohybu až ve chvíli, kdy si migrant najme právníka a sepíše žalobu.

Jaké je to žít v meziprostoru překlenovacího štítku, zažila Oksana. “Každé tři měsíce jsem musela zajít na odbor pro další překlenovací štítek, zabralo mi to celý den. Navíc už mám téměř celý pas plný a další překlenovací štítky by mi neměli, kam dát. Musela bych proto odjet zpátky na Ukrajinu vyřídit nový pas. A to by vůbec nebylo levné,“ vysvětluje. „Nemohla jsem si navíc ani například pozvat své rodiče,“ dodává.


Na pobyt jsou vázané ještě další povinnosti a práva, například živnostníci si musí prodlužovat živnostenský list a komerční zdravotní pojištění každé tři měsíce (tedy podle data uvedeném na překlenovacím štítku). S tím má své zkušenosti i Dana (jméno upraveno), která na prodloužení pobytu čeká necelé dva roky: „Zabírá to strašného času, když každé tři měsíce musíte vše oběhat znovu. Nedávno se mi navíc stalo, že jsem přišla na živnostenský úřad o den později, protože to datum na štítku připadlo na neděli. Živnostenský list mi neprodloužili a musela jsem si vyřídit zcela nový za dalších tisíc korun. Přitom už v Česku žiji 13 let!“

Agendu vyřizování pobytů delších 90 dnů vyřizuje od ledna 2011 Odbor azylové a migrační politiky ministerstva vnitra, dříve spadala pod správu cizinecké policie. Se změnou přišly i průtahy ve vyřizování žádostí. Již v roce 2011 na ně upozorňoval i veřejný ochránce práv, situace se diskutuje i s představiteli ministerstva vnitra na Výboru pro práva cizinců.

Ministerstvo argumentuje především tím, že muselo po převzetí agendy dořešit deficity ze služby cizinecké policie a zároveň novou personální situaci. Najímá tak nové pracovník především v Praze, kde je situace na rozdíl od ostatních regionů kritická. Zároveň podle úřadu narostla pracovníkům agenda spojená se zavedením biometrie a také s protikorupčními opatřeními, podle kterých žádosti vyřizují jiní lidé než ti, kteří je přebírají. Zvýšil se také počet podávaných žádostí v případě trvalých pobytů, neboť ti, co přišli v době ekonomického boomu, již splňují zákonnou podmínku pěti let pobytu.

Dosud však žijí tisíce cizinců v nejistotě.

Pokud máte zájem o další informace a kontakty na migranty, kontaktujte, prosím:

Markéta Žižková
mediální koordinátorka
Program migrace – Člověk v tísni o.p.s.
Mobil: +420 775 443 607
Tel.: +420 222 350 809

Comments are closed.