O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

Zákon o státním občanství se vrací zpět do Sněmovny, s kladnými i problematickými pozměňovacími návrhy

Praha, 22. 5. 2013 – Návrh zákona o státním občanství, o jehož kladných i záporných stránkách, jsme již informovali, se vrací do Sněmovny. Zpátky jej poslal s několika pozměňovacími návrhy Senát poté, co jej projednal 16. května 2013. Kromě několika pozitivních návrhů jako prodloužení lhůty řešící rozpad ČSFR nebo možnost soudního předvolání i v případě zamítnutí žádosti Bezpečnostní informační službou, putuje do Sněmovny i několik problematických pozměňovacích návrhů z pera senátora Tomia Okamury.

Proti některým sporným bodům, které prošly Sněmovnou, se senátoři postavili. Za prvé požadují možnost soudního přezkumu u zamítnutých rozhodnutí, do jejichž řízení vstoupily zpravodajské služby nebo Policie České republiky. V takovém případě by žadateli bylo vydáno zamítnutí žádosti z důvodu ohrožení bezpečnosti státu.

Nicméně do této kategorie by spadli nejenom ti, kteří opravdu přestavují ohrožení pro stát, ale i ti, kteří se dostali do hledáčku BIS například na základě nepodloženého udání. Navíc je toto ustanovení vnímáno jako zbytečné už z toho důvodu, že podle zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců by měl být osobě ohrožující bezpečnost státu odebráno povolení k trvalému pobytu, tedy i podmínka k udělení občanství. (O tom, jaké hrozby by v realitě nemožnost soudního přezkumu přinesla, pojednával například článek Tomáše Němečka v Lidových novinách Cizinci na tenkém ledě z 27. 4. 2013.)

Podle senátora Františka Bublana, který přišel s pozměňovacím návrhem k tomuto bodu, by mohlo docházet k možným omylům nebo nátlakům moci výkonné.

Co se opatření řešících rozpad Československa týče, chce Senát prodloužit slovenským občanům žijícím v Česku lhůtu, v níž by mělo zůstat zvýhodnění pro nabytí českého občanství (zjednodušeným prohlášením) na pět let. Touto problematikou se zabýval například komentář Ladislava Zamboje z Poradny pro občanství, občanská a lidská práva s názvem Splatí připravovaný zákon o občanství dluhy?.

Zkouška z češtiny pro kojence

Další pozměňovací návrhy ovšem podle tiskové zprávy Poradny pro občanství, občanská a lidská práva „až absurdně zpřísňují podmínky pro udělení občanství. V případě schválení návrhů senátora Okamury by například zkoušku z češtiny museli skládat i kojenci nebo tělesně či mentálně postižení, kteří tuto zkoušku objektivně složit nemohou“. Senátor dále navrhl prodloužit nutnou dobu trvalého pobytu ke dni podání žádosti o občanství na 8 let a u občanů EU na 6 let – to by tedy znamenalo celkových až 13, respektive 11 let pobytu, pokud započítáme i dobu nutnou pro získání povolení k trvalému pobytu..

Senát v předloze ponechal institut tzv. VIP občanství, kdy ministerstvo bude mít možnost udělit občanství žadateli s trvalým pobytem, pokud by udělení „bylo významným přínosem pro Českou republiku z hlediska vědeckého, vzdělávacího, kulturního, sportovního, slouží k plnění mezinárodních závazků České republiky nebo účelům humanitárním, nebo je v jiném státním zájmu.“

Beze změny nechali rovněž kritizovanou povinnost dokládat otcovství prostřednictvím testů DNA v případě nemanželských dětí s cizinkou bez trvalého pobytu.

Návrh nyní znovu projedná Sněmovna.

Diskutovaný návrh zákona přináší i několik pozitivních změn – například migranty i Čechy v zahraničí oceňovanou možnost dvojího občanství. Na druhé straně v něm ale stále najdeme i řadu zpřísnění – jako například zpřísnění zkoušky z českého jazyka (kromě ústního pohovoru nově přibude písemný test a poslech), zcela novou podmínku prokázání základní znalosti ústavního systému a státních symbolů České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky.

ČTĚTE VÍCE O ZÁKONU O OBČANSTVÍ:

Splatí připravovaný zákon o občanství dluhy?

TZ: Nový zákon o státním občanství projedná Senát

Bude Ministerstvo vnitra udílet VIP občanství?

Diskriminace českých otců?

Nový zákon o občanství přitíží nejenom cizincům, ale i českým otcům

Jak se bude žít migrantům v ČR podle návrhu nového cizineckého zákona?

Comments are closed.