O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

Aktuální statistická data o obchodování s lidmi v Evropě

Evropská komise zveřejnila nejnovější statistické údaje k problematice obchodování s lidmi. Kromě dat ze všech členských zemí EU obsahuje také data z dalších evropských zemí jako je Chorvatsko, Černá Hora, Srbsko, Turecko, Island, Norsko a Švýcarsko a to za období 2008-2010.

Celkový počet obětí v roce 2010 byl 5 535. Ve sledovaném tříletém období počet obchodovaných a vykořisťovaných osob stoupl o 18 %.  Z převážné většiny se oběťmi stávají ženy, až z 80 %. 15 % všech zjištěných obětí obchodování představují děti.

Studie dělí oběti obchodování do třech základních kategorií, přes polovinu tvoří oběti spojené se sexuálním zneužíváním (až 62 %), druhou kategorii pak představuje pracovní vykořisťování (25 %), zbylých 14 % tvoří kategorii ostatní (sem spadá především nucení k žebrání a využívání osob k trestné činnosti, nejčastěji spojených s prodejem drog, nucená manželství či obchodování osob za účelem odběru lidské tkáně či orgánů.). Zatímco obětí sexuálního zneužívání za uplynulé tři roky přibylo, obětí spojených s pracovním vykořisťováním mírně ubylo z 28 % na 23 %. Překvapivý zřejmě nebude fakt, že zatímco mezi oběťmi sexuálního vykořisťování výrazně dominují ženy (96 %), u vykořisťování pracovního jsou to naopak muži (77 %).

Přes polovinu obětí tvoří občané EU (61 %), nejčastěji pochází z Rumunska a Bulharska.  Za poslední tři roky narostl počet obchodovaných lidí ze zemí mimo EU. U mužů z 12 % na     37 % a u žen z 18 % na 39 %. Mezi pět nejčastějších zemí původu obchodovaných osob mimo EU patří Čína, Nigérie, Brazílie, Rusko a Alžírsko. Až 76 % pachatelů trestného činu obchodování s lidmi se dopouští občané EU (ze 75 % jsou pachateli muži).

Kompletní  zprávu o statistických údajích k problematice obchodování s lidmi naleznete zde.

Více se k tématu můžete dozvědět také na mezinárodní konferenci Odhalování obchodování s lidmi za účelem nucené práce a pracovního vykořisťování, kterou pořádá příští týden 22. – 23.4. 2013 La Strada. Cílem akce bude představit výstupy z projektu a v rámci workshopů diskutovat praxi jak v ČR, tak jiných zemí. Konference proběhne ve velkém zasedacím sále Magistrátu Hlavního města Prahy. Program najdete zde.

Comments are closed.