O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

Čeká na naše občanství „český Depardieu“?

Minulou středu poslanci Výboru pro bezpečnost poslali do sněmovny jeden z nejzákladnějších zákonů této země – zákon o státním občanství. Ten bude v budoucnu určovat, kdo bude a kdo nebude českým občanem, bude mít právo volit nebo třeba tuto zemi reprezentovat.

Nejkontroverznější část zákona, ta podmínce genetických testů pro potvrzení otcovství dítěte v případech, kdy otec je Čech, matka občanka třetí země a nejsou svoji, dostála vlivem tlaku občanských iniciativ a zájmu médií jistých pozitivních změn. Co však zůstalo nedotčeno, je možnost doslova rozdávat občanství všem, koho zákon, nebo přesněji úředníci ministerstva vnitra, shledají jako významně přínosnou osobu pro Českou republiku.


Občanku pro VIP? Zajisté

Nového zákona už bylo zapotřebí. Především takového, který by povoloval dvojí občanství. Návrh bezesporu potěší nejenom v tuzemsku usazené cizince, ale i Čechy, kteří žijí v zahraničí a usilují o tamější občanský průkaz nebo o zpětné získání toho českého. Současný návrh však bude nejspíše dělat radost i trenérům skomírajících sportovních odvětví nebo vlivným, mocným a bohatým, kteří budou chtít evropský pas. Jak? Jednoduše jim bude udělen jako VIP osobám obdobným procesem, jakým se Gérard Depardieu stal Rusem.

Návrh zákona velmi přitvrzuje vůči těm žadatelům, kteří zde sice žijí roky, umějí jazyk a jsou integrovaní, ale jsou obyčejní. Na druhou stranu otevírá dveře vyvoleným, kteří nebudou muset znát češtinu nebo mít jakékoliv vazby na Česko včetně adresy. Stačí dvě razítka a je to.

Pravda, i dosavadní podoba zákona zná VIP kategorii. Ale lidem s potenciálem významného přínosu odpouští pouze podmínku vzdání se občanství původního, což se se zavedením možnosti dvojího občanství stane bezpředmětnou výhodou. Proto se ministerstvo rozhodlo jít mnohem dál a samo sobě udělit daleko více pravomocí. Pokud VIP paragrafy návrhu zákona projdou Sněmovnou bez povšimnutí, úředníci vnitra budou mít neomezenou moc rozdávat české občanky jak letáky v metru. Od příštího roku totiž bude stačit, když jeden odbor ministerstva ve státním zájmu jeden den udělí trvalý pobyt a druhý v tomtéž zájmu druhý den občanství. A že si úředníci ministerstva vnitra se zásadou rovnosti moc hlavu nelámou, vidíme už dnes z rychlosti, s jakou získávají azyl ukrajinští prominenti typu Danylyšyna či Tymošenka, a z průtahů, s jakými jsou vyřizovány žádosti „normálních“ cizinců.


Hlavně aby byly medaile

Sportovní fanoušky možná potěší, že by se Česko mohlo za přispění čerstvých spoluobčanů v medailových listinách ping-pongu, badmintonu nebo futsalu prokousat do vyšších pater a možná by šla i latentní xenofobie stranou, přece jenom jde o medaile. Ale je opravdu státní občanství projevem osobního bohatství či nějaké vlastnictví, které bychom měli mít možnost rozdávat jako dárky a ocenění mocným a vlivným, kteří v zemi ani nežijí a které nějaký ministerský úředník shledá jako přínosné?

A naopak, na druhou stranu budeme přitvrzovat vůči těm, kteří zde mají rodiny, domov, mluví česky a chtějí se stát plnohodnotnými českými občany, ale bohužel zrovna nejsou špičkovými atlety nebo vědci?

Právě zavedení dvojího standardu představuje zásadní riziko navrhovaných VIP procedur. Ze základních škol vidíme, že když nadanější děti odejdou na víceletá gymnázia, zbytek třídy začne stagnovat, neboť tahouni jsou pryč. Podobně je v oblasti zdravotnictví hlavním argumentem proti zavádění nadstandardu strach, že všechny peníze budou investovány do jeho rozvoje a standard půjde dolů. Proto pokud se pro bohaté, úspěšné a sympatické cizince zavede privilegovaný přístup k občanství, budou úředníci o to hůře zacházet s ostatními „obyčejnými“ cizinci.

Morální rovina oněch VIP paragrafů je však jen jednou stránkou kontroverze návrhu, a nikoliv rovinou jedinou. Možná daleko více alarmující je jejich vysoký korupční potenciál. České státní občanství budou udělovat úředníci vnitra a s největší pravděpodobností bez povšimnutí. Dokonce i v Rusku toto přísluší pouze prezidentovi.

Tereza Kušniráková – autorka působí ve společnosti Člověk v tísni

Komentář vyšel v Mladé frontě 13. 3. 2013


Dále čtěte:

11. 3. 2013 – TZ: Bude Ministerstvo vnitra udílet VIP občanství?

12. 2. 2013 – TZ: Diskriminace českých otců?

21. 1. 2013 – Nový zákon o občanství přitíží nejenom cizincům, ale i českým otcům

6. 11. 2012 – Jak se bude žít migrantům v ČR podle návrhu nového cizineckého zákona?

Comments are closed.