O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

TZ: Nový zákon o státním občanství je nepřiměřeně zpřísňující

Vládou dnes prošel nový návrh zákona o občanství, vůči kterému se kriticky vymezili odborníci i lidskoprávní aktivisté. I přes některé pozitivní změny (možnost dvojího občanství), pro cizince znamenají legislativní změny především ještě větší nejistotu, pro úředníky naopak větší pravomoce. Česká republika je přitom již dnes nejpřísnějším státem EU ohledně udělování občanství cizincům…„Zákon začali úředníci Ministerstva vnitra připravovat již od roku 2004, tedy hned poté, co Nejvyšší správní soud začal korigovat jejich rozhodovací praxi a označil mnoho jejich rozhodnutí za svévolná; snaží se zákon napsat tak, aby byli v podstatě nekontrolovatelní, a zatím se jim to přes četné protesty odborné veřejnosti zřejmě daří“, uvádí Mgr. Pavel Čižinský z Poradny pro občanství.

Mezi zpřísnění patří např. zvýšení počtu podmínek udělení státního ČR (včetně nepobírání sociálních dávek, znalost ústavy aj.), zavádění zcela vágních formulací („Státní občanství České republiky lze udělit, pokud žadatel je integrován do společnosti v České republice, zejména pokud jde o integraci z hlediska rodinného, pracovního, nebo sociálního.“), omezování soudního přezkumu rozhodnutí, prodloužení lhůty k rozhodnutí ze současných 90 dnů na dvojnásobek (i s odvoláním bude celé řízení trvat téměř rok) nebo zavedení povinnosti některých dětí ze smíšených rodin předkládat testy DNA na otcovství. Dle statistik Eurostatu je přitom ČR již dnes nejpřísnějším státem při udělování občanství, neboť občanství je udělováno asi jen jednomu tisíci cizinců ročně. Cizinci sami označují již současný stav za netransparentní a bojí se o občanství žádat. „Každé takové utajené a neprůhledné prostředí, byť zdůvodňované státní suverenitou, je vždy i rizikem korupčním“, dodává Čižinský.

Nevládní organizace v dopise vyzvaly ministry, aby ze zákona vypustili ty pasáže, které dávají úředníkům Ministerstva vnitra „nepřiměřenou moc nad cizinci a cizincům naopak jen povinnosti a nejistotu“ a aby schválili férovější úpravu. Dle Marka Čaňka z Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty je třeba určitá změna perspektivy: „Občanství není něčím, čím stát musí bezpodmínečně šetřit. V zájmu každého demokratického státu je, aby ti, kdo na jeho území trvale žijí, měli i všechna občanská práva a podíleli se na správě věcí veřejných.“

Celé znění nesouhlasného dopisu, které včera Pavel Čižinský zaslal zákonodárcům za Kosnorcium nevládních organizací pracujících s migranty a Poradnu pro občanství si můžete přečíst zde, tisková zpráva je ke stažení zde.

Stručnou analýzu právě schválených změn si můžete přečíst také v článku Pavla Čižinského, který vyšel na serveru MigraceOnline.

Comments are closed.