O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

Návrh volebního zákoníku schválen, na cizince opět zapomněl

Dne 14.března 2012 schválila vláda návrh věcného záměru volebního zákoníku. K jeho úpravě dochází v souvislosti s plánovaným zavedením možností volit elektronicky nebo poštou a přímé volby prezidenta a dále s cílem odstranit existující nedostatky. Pro trvale usazené cizince v ČR nebo občany EU se však příliš změn nechystá. A to i přes připomínky ombudsmana, Úřadu vlády a existující dlouhodobé koncepční materiály. Jedinou významnou změnou je ratifikace Úmluvy Rady Evropy o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni (kromě části C, která zaručuje volební právo do zastupitelstev obcí), která znamená podporu zapojení cizinců do poradenských orgánů.

Návrh věcného záměru volebního zákoníku však nechystá žádné jiné změny ani pro občany EU, ani pro trvale usazené cizince, i přestože zde různé instituce shledávají nedostatky.

Občané EU mají v ČR aktivní i pasivní volební právo na místní úrovni a do Evropského parlamentu. Podle platné legislativy přitom ale nemají možnost stát se členy politických stran. Také výkon některých funkcí (starosta, místostarosta a v hl.m.Praze také všichni členové Rady) se omezuje na občany ČR. Úřad vlády proto v připomínkovém řízení  upozornil na nekompatibilitu tohoto návrhu s právem EU (na který zároveň poukazuje Evropská komise). Odpověď na výše řečené zní, že členství v politických stranách je výrazem aktivního občanství a tudíž je odůvodněně omezené jen pro občany ČR. Dále je vypočítáváno, jaké jiné možnosti má občan EU, když se nemůže stát členem – může být registrovaný příznivce nebo být nezávislým kandidátem.

Pavla Redlová, koordinátorka Programu migrace (Člověk v tísni) tuto zvláštní logiku komentuje: „Sice povolujeme občanu nebo občance jiného EU státu být zvolen v místních volbách, ale nepovolíme mu stát se členem politické strany. De fakto ho tak nutíme obcházet fungující systém. Pokud vadí, že by se občan EU stal členem místní politické strany, proč nevadí, že bude jejím příznivcem? Stálo by za to vést diskusi o roli a vymezení občanství v dnešním světě a zda je dostatečným kritériem pro posuzování způsobilosti k volbám v místě, kde člověk žije. Myslím si, že by se k této otázce měli vyjádřit i samy politické strany.“

V návrhu se nechystá ani volební právo do zastupitelství obcí pro trvale usazené občany – navzdory řadě koncepčních dokumentů ministerstva vnitra, připomínkám veřejného ochránce práv a podnětům Rady vlády pro lidská práva. A také navzdory vysokému počtu: v Česku žilo k prosinci 2011 celkem 197 884 trvale usazených cizinců. Této připomínce předkladatel nevyhověl s tím, že v Česku funguje systém reciproční – tedy že volební právo je cizincům umožněno na základě reciproční smlouvu. Tu však ČR nemá s nikým vyjma států EU podepsánu.

Další materiály a informace:

Návrh věcného záměru volebního zákoníku: Návrh předložilo Ministerstvo vnitra ČR a byl schválen vládou dne 14.3.2012. Návrh, připomínky i další materiály najdete na: http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf?pid=KORN8B9JKWOM

Úmluva Rady Evropy o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni (1997): Tuto Úmluvu podepsala ČR již v roce 2000, dosud ji však neratifikovala. Úmluva zaručuje: (A) právo svobodného projevu a sdružování se, (B) podporu zapojení cizinců do poradenských orgánů a ( C) volební právo na lokální úrovni. V návrhu volebního zákoníka se počítá s ratifikací pouze prvních dvou částí.

Studie „Politická a veřejná participace imigrantů“: studie vypracovaná Konsorciem nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, se věnuje analýze koncepčních materiálů (zejména každoroční Koncepci integrace cizinců), současnému legislativnímu nastavení i názorům usazených cizinců ohledně politického a veřejného zapojení do českého společnosti.

Comments are closed.