O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

ČSÚ zveřejnilo nejnovější statistiky o počtu cizinců v ČR

Cizinci tvoří zhruba čtyři procenta obyvatel Česka. Nejvíc je láká Praha. V metropoli má 14 obyvatel ze sta cizí státní příslušnost.

Český statistický úřad a Sociologický ústav Akademie věd ČR zveřejnily společně informace o cizincích v Česku. Představili nejen údaje o počtech lidí ze zahraničí či o tom, z jakých zemí pocházejí, ale také jejich vzdělání nebo rodinný stav.

Na konci roku 2010 žilo v Česku legálně podle údajů ministerstva vnitra 424 291 cizinců. Z nich zhruba 189 tisíc mělo povolení k trvalému pobytu, ostatní směli být v republice přechodně. „Nejvíc do ČR míří lidé z Ukrajiny,“ konstatuje Daniel Chytil z ČSÚ. Úřady Ukrajinců evidovaly 124,3 tisíc, což je 43 % v zemi žijících cizinců ze zemí původu mimo Evropskou unii. Druhou nejpočetnější skupinu tvoří Slováci, kteří jsou ale „domácí“ – tedy obyvatelé EU, stejně jako Češi. Slováků koncem roku 2010 v ČR žilo 71,8 tisíc. Na pomyslné třetí příčce jsou Vietnamci, kterých v zemi pobývalo 60,3 tisíc.

„Vietnamci mají prvenství v tom, že u nás žijí dlouhodobě nejdéle – v průměru osm let,“ připomíná zakořeněnost komunity analytička Sociologického ústavu AV ČR Yana Leontiyeva. Jen o rok méně v Česku žijí v průměru dlouhodobí imigranti ze zemí bývalé Jugoslávie. Jsou to zejména čtyřicátníci se středním odborným vzděláním (51 %). Nejvíce vysokoškoláků do naší země přichází z Ruska (27 % imigrantů).

Z hlediska rodinného stavu má většina Vietnamců u nás partnera, děti, případně i další rodinné členy. Například Ukrajinci mívají s sebou partnera, ale děti žijí mimo CR. Moldavci k nám zase nejčastěji přijíždějí úplně sami, pouze za prací. Nejvíce z výdělku posílají domů Ukrajinci (17 % příjmu), následují Moldavci (16 %) a Vietnamci (15%).

Tato zpráva je převzata z webové stránky ČSÚ, na které jsou zveřejněny i prezentace z tiskové konference.

Comments are closed.