O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

Rozhodování o pobytech cizinců v rukou ministerstva vnitra: bilance prvního roku

Rok poté, co cizinecká policie předala agendu dlouhodobých (a dříve i trvalých) pobytů Odboru azylové a migrační politiky, jsme se rozhodli podívat na to, jaký vliv měla tato změna na fungování hlavního cizineckého úřadu a na podmínky života cizinců v ČR. Zeptali jsme se zástupců neziskových organizací pracujících s cizinci na jejich pohled a zkušenosti za poslední rok.

Pozitivní stránky
  • Vylepšení internetového portálu OAMP pro cizince: Rozšířilo se množství informací a došlo k zlepšení cizojazyčných verzí webu. Velmi užitečný je seznam pozitivních rozhodnutí na internetu. Celkově webová stránka pomáhá jak sociálním pracovníkům v jejich práci, tak i v informování cizinců.
  • Rozšíření informace o překlenovacím vízu mezi zaměstnanci OAMP: Po původních komplikacích ohledně vydávání překlenovacího víza již o něj nyní nemusí většina cizinců speciálně žádat a dostávají jej běžně (zatímco dříve jej dostávali jenom v případě výjezdu z ČR). Zlepšuje se jak jistota cizinců, tak to i pomáhá předejít případným nedorozuměním s policii nebo jinými úřady.
  • Telefonické objednání: možnost domluvit termín je považováno celkově za pozitivní změnu, která ve většině případů zlepšila dobu čekání pro klienty.

Problematické stránky
  • Doba rozhodování o prodloužení víza stále nesplňuje zákonem stanovenou lhůtu (30-60 dní). Čeká se zhruba 6 měsíců.
  • Nejednotnost v rozhodování případů jsou nadále zaznamenávány sociálními a právními poradci. Často identické případy mají odlišná rozhodnutí. Došlo i k vážným pochybením ze strany úřadu (např. ztráta dokladů žadatele), které mohou vést k velmi nepříznivým podmínkám pro pobyt cizinců v ČR, neopodstatněným ztrátám pobytů apod.
  • Cizinci s nižšími příjmy a zaměstnanci na nízkokvalifikovaných pozicích se ocitají v nejisté životní situaci častěji než před rokem. Mívají problémy orientovat se v pravidlech o prodlužování pobytu a hrozí jim větší riziko, že skončí v právně nepříznivé situaci.
  • Novela cizineckého zákonu z roku 2011 znemožnila vyřizování žádostí s pomocí zprostředkovatelů. Toto protikorupční opatření však naráží na preference mnohých cizinců (zvláště původem z Vietnamu), kteří by raději použili služby expertů a předešli tak chybám.

Kulturní mediátoři z neziskových organizací na pobočkách OAMP MV v Praze

Kulturní mediátoři, kteří pomáhají cizincům s vyplňováním žádosti a s dalšími jednáními se zástupci OAMP, fungují na pražských pracovištích MV již skoro rok. Na začátku působili na pobočkách v Koněvové ulici a na Chodově, od listopadu 2011 jsou i na pobočce Praha-Bohdalec.

Na pobočkách v  ulici Koněvova a na Bohdalci jsou zkušenosti mediátorů veskrze pozitivní. Postupně se podařilo navázat efektivní a klidné vztahy se zaměstnanci ministerstva, a tím i zlepšit a zjednodušit spolupráci mezi cizinci a úředníky. Na Chodově je součastná situace horší, primárně kvůli nekomunikativnosti ze strany ředitelství  pobočky a kvůli prostorovému řešení úřadu. Mediátoři mají k dispozici pouze prostor na chodbě před vchodem na úřad, takže ani klienti, ani zaměstnanci pobočky nevědí vždy o jejich přítomnosti a možnosti pomoci. Situace by se měla zlepšit od dubna 2012, kdy by měli začít působit přímo u přepážek a mohli by tak lépe plnit svou funkci.

Celkové hodnocení

Většina pracovníků neziskových organizací vnímá proměnu cizineckého úřadu za poslední rok ve více transparentní úřad. Nadále však trvá velká potřeba zrychlit rozhodování úředníků (a dodržovat tak zákonné lhůty) a udělat celý proces víc standardizovaný a průhledný. Vzhledem k narůstajícímu množství nařízení a omezení ze strany úřadů a také s ohledem na počty cizinců, je třeba zpřehlednit celý systém i zákon o pobytu cizinců, aby byl co nejsrozumitelnější i pro nerodilé mluvčí.

Jako další dlouhodobý cíl, o který usilují odborníci na integraci cizinců, je větší zapojování cizinců do hlavního proudu v oblasti používání úřadů a obecně v zapojování do veřejného života.

Comments are closed.