O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

Cizinci přibyli, nebo ubyli? A další čerstvá čísla…

Podle statistik ministerstva vnitra se počet cizinců žijícíh v ČR v lednu 2011 meziročně zvýšil o 1 447 lidí (0,3 %). Cizinců je teď v ČR 458.966, z toho je 51 349 občanů EU (+ 6%). Zbytek  407 617 – jsou cizinci ze třetích zemí.

Leden 2010 Leden 2011
Celkem obyvatel ČR 10.698.235 10.710.240
Občanů jiných zemi: 457.519 458.966
z toho z EU 48.450 51.349
z toho ze třetích zemi 409.069 407.617

Zdroj: z dokumentu Počet obyvatel v obcích, Ministerstvo vnitra ČR

Český statistický úřad uvádí poněkud odlišná čísla. Na konci 2010 zde podle ČSÚ pobývalo 425 301 cizinců, což bylo o 8 004 méně než před rokem.

Z jakých zemí cizinci přicházejí nejčastěji, kolik jich má trvalý pobyt a kolik české občanství?

Z jakých zemí?

Nejpočetnější skupiny cizinců pocházejí z těchto zemí:

TOP 5 ze všech zemi:

1. Ukrajina – 124 339
(-7638)

2. Slovensko – 71 780
(-1686)

3. Vietnam – 60 301
(-825)

4. Rusko – 31 941
(+1546)

5. Polsko – 18 242
(-1031)

TOP 5 ze zemi EU:

1. Slovensko – 71 780
(-1686)

2. Polsko – 18 242
(-1031)

3. Německo – 1 871
(+79)

4. Bulharsko – 6 927
(+524)

5. Rumunsko – 4 415
(+319)

TOP 5 ze zemi mimo EU:

1. Ukrajina – 124 339
(-7638)

2. Vietnam – 60 301
(-825)

3. Rusko –  31 941
(+1546)

4. Moldavsko – 8 872
(-1177)

5. USA – 6 074
(+133)

V tabulce je kromě aktuálního počtu cizinců i jejich  meziroční úbytek/přírůstek.

Trvalý pobyt

Trvalý pobyt získávají cizinci po pěti letech pobytu a s ním i práva srovnatelná s právy občanů (kromě volebního práva a účasti v politických stranách).

Celkový počet cizinců ze třetích zemí s trvalým pobytem je 135 753, z jejich celkového počtu 297 732 je to 46 %.

Zdroj: vychází z čísel zveřejněných ČSÚ

Občanství jen málokdo

V roce 2009 ziskalo České občanství 1 621 cizinců. To je o 216 lidi nebo o 12% míň než v předchozím roce. Více než čtvrtina z nich (26,6%) měli před tím Slovenské státní občanství, 120 lidí bylo původně občany jiných členstkých států EU (Rumunska, Polska, Řecka, Bulharska a Německa). 69 mělo před tím status azylanta. Ve stejném roce v Česku se narodilo 3 104 lidi s občanstvím jiným než českým. Toto číslo postupně roste od roku 2001, kdy byl počet cizinců narozených na uzemí ČR 888.

Zdroj: Český Statistický Úřád

Napsat komentář